У нашому сучасному світі розвиток країн та їхнє економічне зростання безпосередньо залежить від сфери науки та техніки. І поки ми тільки налаштовуємо належний рівень фінансування та розвитку цієї сфери в Україні, ми будемо дещо відставати від передових держав. І це досить сумно, бо інтелектуальний потенціал наших вчених жодним чином не поступається науковцям з розвинених країн. Розгляньмо, як у нас відбувається процес фінансування науки, і що ми маємо на цей рік?

Згідно зі статтею 48 про фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 №848-VIII, фінансування науки відбувається у декількох напрямках:

 • Державні кошти та місцеві бюджети;
 • Кошти установ, організацій та підприємств;
 • Українські та зарубіжні замовники;
 • Гранти;
 • Інші джерела, що не заборонені законом;

Основним інструментом фінансування сфери науки є бюджетне (базове) фінансування за кошти держави. Обсяг держбюджету визначається щороку у вигляді частки валового внутрішнього продукту (ВВП має становити не менше 1,7%). Державні кошти виділяються на діяльність наукових установ, проведення досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок ЗВО, академій, інститутів, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проєктів та надання грантів.

ОСНОВНЕ ФІНАНСУВАННЯ за рахунок державних коштів направлене на:

 1. Фундаментальні дослідження;

 2. Підтримка важливих напрямів і розробок;

 3. Розвиток матеріально-технічної бази;

 4. Збереження наукових об’єктів, які є національним надбанням;

 5. Підготовка наукових співробітників тощо.

ФІНАНСОВА ТА ГРАНТОВА ПІДТРИМКА на конкурсній основі наукових проєктів направлена на:

 1. Розробку певних проєктів та окремих розробок, які розвивають пріоритетні напрями науки.

 2. Проведення прикладних досліджень та експериментальних розробок за державним замовленням.

 3. Міжнародне науково-технічне співробітництво.

 4. Розвиток матеріальної-технічної бази та інше.

КОШТИ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ, що допомагають розвивати виробничо-орієнтовані наукові організації, направлені на: розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази, безвідсоткові кредити на інноваційно-інвестиційні проєкти тощо.

Шляхи використання бюджетних коштів затверджує Кабінет Міністрів України.

Розгляньмо фінансову ситуацію у сфері науки в країні на цей рік після ухвалених змін до державного бюджету. Уряд зберіг майже 300 млн грн для Національного фонду досліджень та повністю збережено конкурсне фінансування наукових проєктів у закладах вищої освіти МОН. Не багато, проте хоч щось.

Віднедавна запрацював Національний фонд досліджень й оголосив перші конкурси для наукових розробок. І поки ми чекаємо на їхній старт,  звернімося знову до нормативних документів і дізнаємось основні положення Фонду.

Ціль Національного фонду досліджень полягає у стимулюванні фундаментальних та прикладних досліджень, підтримці та впровадженні єдиної державної політики в сфері наукової та науково-технічної діяльності, розвитку українського наукового простору та його інтеграції у міжнародний дослідницький світ, співпраці між науковими установами, ЗВО, обміну вченими та інформацією, залучення молоді до дослідницького процесу тощо. Це відбувається через конкурси за запитом Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, замовників.

Фонд є державною установою, що проводить оцінку досліджень та надає грантову підтримку:

 • фундаментальним науковим дослідженням у галузі природничих, технічних, суспільних, гуманітарних наук;
 • прикладним науковим дослідженням і науково-технічним (експериментальним) розробкам.

Нацфонд є некомерційною установою, але є головним розпорядником державних коштів та формується за рахунок держбюджету, добровільних внесків юридичних, фізичних осіб та інших джерел, що не заборонені законодавством України.

Фінансується Фонд згідно з рекомендаціями Національної ради України з питань розвитку науки й технологій.

Він видає наступні види грантів:

 1. індивідуальний; 
 2. колективний;
 3. інституційний.

Конкурсне фінансування проєктів через Національний фонд досліджень України має збільшуватися щороку, але в жодному разі не за рахунок зменшення базового фінансування.

Враховуючи ситуацію, яка формується в Україні та світі, поки що важко прогнозувати позитивний розвиток фінансування в дослідницькій сфері та й не тільки в ній. Але, можливо, саме загроза виникнення світової кризи по-іншому включить наше мислення та почне генерувати інші стежки для розвитку наукової сфери з розрахунку нових потреб, можливостей, умов і потенціалу.

Автор статті - Тетяна Журкович

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про методологію рейтингу "The world university rankings" та місце України в ньому

img

Авторка статей журналу «Наука та Метрика». За професійною освітою журналіст і редактор. Свою бездоганну репутацію у сфері наукометрії здобула, співпрацюючи з міжнародними науковими організаціями. Наразі набутий досвід та знання використовує для створення інформаційних матеріалів для наукових видань.

Читайте також