Дискусії щодо скорочення кількості ЗВО в Україні виникли уже давно. Однак, в умовах воєнних дій ця тенденція лише поширилась. Набагато гостріше стало питання підвищення ефективності українських університетів та підвищення їхньої продуктивності задля швидшої повоєнної відбудови країни.

Чи відбудеться реорганізація та укрупнення ЗВО в Україні?

Державні програми функціонування сфери вищої освіти на сьогодні ставлять перед собою завдання:

 • Покращення механізму розподілу фінансування між університетами (особливо в умовах скорочення видатків на освіту та науку).
 • Підвищення продуктивності університетів, шляхом впровадження нових ініціатив та проведення якісних наукових досліджень.
 • Використання потенціалу ЗВО для взаємодії з бізнесом, промисловістю та органами державної влади.
 • Залучення до фінансування університетів представників бізнесу та міжнародних донорів, що неможливо без високих показників науково-навчальної діяльності.

Досягнення цих завдань вимагає від держави рішучих кроків. Насамперед необхідно змінити підхід до функціонування сфери вищої освіти. Університети України повинні стати авангардом науки та інновацій, і одним зі шляхів забезпечення цього є саме реструктуризація ЗВО.

Що свідчить про необхідність реструктуризації ЗВО у 2023 році?

Про впровадження саме такого вектора розвитку вищої освіти свідчать наступні державні програми, ініціативи та нормативні акти:  

 • У березні 2022 року низка ректорів університетів звернулась до Міністерства освіти та науки з ініціативою скоротити кількість ЗВО з 300 до близько 115. З цією метою було створено робочу групу та розроблявся відповідний законопроєкт. У той момент міністр не схвалив таку ініціативу. Однак, вона не зникла з порядку денного.
 • У квітні 2022 року було опубліковано Стратегію розвитку вищої освіти в Україні в період на 10 років. Однією з її цілей є впровадження ефективності управління в системі вищої освіти. Для її досягнення визнано необхідність модернізації мережі, укрупнення закладів вищої освіти, підтримки дослідницьких університетів.
 • У серпні 2022 року з’явилися перші Проєкти Плану відновлення України у сфері освіти та науки. Там визначено, що «мережа ЗВО та ЗФПО України є надмірно збільшеною та не відповідає фінансовим спроможностям держави. При цьому є великий спротив у освітян до оптимізації мережі ЗВО та ЗФПО. Також додається проблема зруйнованих та переміщених закладів освіти». Тому, однією з пріоритетних цілей є оптимізація мережі ЗВО.
 • Наприкінці 2022 року було прийнято бюджет України, де фінансування сфери освіти та науки скорочено на близько 30 млрд грн. До того ж, додалися воєнні виклики у цьому контексті – відновлення зруйнованих навчальних закладів та забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного стану. Це свідчить про можливе недофінансування ЗВО, що є додатковою причиною їхньої реорганізації.

Позитивні та негативні сторони оптимізації мережі університетів

Звісно, укрупнення та реорганізація університетів знаходить несприйняття в дослідницьких колах, оскільки це може означати критичний перегляд показників діяльності ЗВО. Однак, варто пам’ятати про те, що мета цього процесу виправдана та зрозуміла. Це допоможе покращити механізми науково-навчальної діяльності, залучити додаткове фінансування та сприятиме підвищенню наукового іміджу України.

Позитивні сторони оптимізації ЗВО

Негативні сторони оптимізації ЗВО

Відповідність глобальному ринку праці досягається шляхом створення нових навчальних програм та використання цих знань у професійній діяльності випускників.

Скорочення викладацького та адміністративного складу

Покращення рівня наукових досліджень

Концентрація освіти: надання більшої уваги одним програмам та скорочення інших

Підвищення якості вищої освіти, їхня відповідність сучасним викликам та умовам

У випадку надмірної реорганізації, ЗВО ставитимуть недосяжні умови для студентів

Швидше повоєнне відновлення України завдяки впровадженням інновацій.

Організаційні складнощі з переведенням здобувачів та викладацького складу

Оптимізація витрат та фінансування, залучення іноземних інвесторів

Процес оптимізації повинен відбуватися органічно та враховувати особливості невеликих регіональних ЗВО (де показники зазвичай менші, ніж в університетів великих міст, через невисоку щільність населення)

Підвищення рівня співпраці ЗВО з державою, бізнесом, промисловістю та суспільством

Незрозумілість нової системи функціонування вищої освіти для викладачів та студентів

Покращення загального іміджу країни, шляхом розвитку науково-навчальної діяльності

Неготовність та несприйняття до змін і конкуренції

Зростання цінності вищої освіти

Неоднорідність закладів вищої освіти, що може створити додаткові складнощі щодо оптимізації

Як університету уникнути реорганізації? 10 головних інструментів

Менше шансів зазнати впливу оптимізації ЗВО у тих університетів, які мають високі показники науково-навчальної діяльності, стабільності та фінансового забезпечення, зокрема:

 1. ЗВО входить до найбільших міжнародних рейтингів, наприклад National H-index Ranking, Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings (QS WUR), Academic Ranking of World Universities.
 2. Характеризується високими показниками діяльності та публікаційної активності, високим рівнем кількості цитувань та індексу Гірша. Викладацький склад видає рейтингові наукові статті та здобуває престижні нагороди.
 3. На базі університету видаються авторитетні наукові журнали, що входять до Scopus/Web of Science та мають високі наукометричні показники.
 4. ЗВО характеризується стабільністю в контексті якості навчання, викладання та рівня наукових досліджень.
 5. Університет фінансово стабільний, не лише шляхом залучення великої кількості вступників, але і за допомогою додаткових джерел фінансування.
 6. Високі показники прозорості та самоврядування, залучення студентів та викладачів до процесу управління університетом, що забезпечує швидше реагування на проблеми.
 7. Розвинута партнерська мережа, шляхом співпраці з іншими науковими та навчальними установами, участю в профільних спілках чи організаціях.
 8. Залучення стейкхолдерів з боку держави, органів місцевого самоврядування, бізнесу, підприємств, промисловості.
 9. Високий рівень практичного застосування знань випускників та їхнього працевлаштування. Достатній рівень науково-дослідницької діяльності випускників та здобувачів.
 10. ЗВО впроваджує інновації та новітні підходи.

Щоб уникнути негативних ефектів реорганізації ЗВО, підвищуйте рівень наукової діяльності вашого університету!

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Як використовувати можливості Google Scholar на максимум?»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також