Публікація наукової роботи в міжнародній наукометричній базі даних – це складний багатоетапний процес, фінальним результатом якого є індексація статті та інформації про автора в базі даних Scopus або Web of Science.

Метою наукового дослідження є публікація, яка підтверджує факт наукового звершення, з яким вчений зможе ознайомити не тільки своїх колег, а й світову спільноту. Науковий експеримент, які б вражаючі результати він не давав, не завершений до тих пір, поки він не буде опублікований та не проіндексований в базі даних.

На сьогоднішній день значимість вченого в науковому світі вимірюється наявністю профілю в міжнародній базі даних, а також кількістю опублікованих і проіндексованих в ньому статей. Вкрай важливо відслідковувати не тільки факт публікації, а й подальшої індексації.

Мало хто знає, що для успішної публікації статті у високорейтинговому журналі, що входить в Scopus або Web of Science, недостатньо мати інноваційне дослідження з коректно оформленою структурою. Важливим моментом також є публікаційна активність автора, тому що в процесі рецензування представники рейтингових видань перевіряють профіль вченого в міжнародних базах даних, і наявність або відсутність публікацій в профілі буде відіграти вирішальну роль у прийнятті статті журналом або ж у відмові в публікації. Чим більше в автора в профілі проіндексованих робіт, тим більше шансів опублікувати наступне дослідження в міжнародному журналі з високими показниками.

Процес індексації наукової статті відбувається наступним чином

Він відбувається наступним чином: журнал, який опублікував статтю вченого, подає дані про статтю й авторів у базу даних Scopus або Web of Science. Результатом цього процесу є те, що кожному автору опублікованої статті створюється профіль у відповідній наукометричній базі даних. За відсутності платного доступу до неї, автор може побачити лише обмежену інформацію. Якщо ж в профілі тільки одна опублікована стаття – він закритий для повного перегляду. Для прикладу профіль автора з однією публікацією в базі даних Scopus виглядає наступним чином

                           профіль автора з однією публікацією в базі даних Scopus​​​​​​​

На зображенні видно: ім'я автора, кількість документів, індекс Гірша, його навчальний заклад, місто і країну. Якщо ж у автора більше однієї публікації, є можливість переглянути його профіль більш детально. Він виглядає наступним чином:

                         профіль автора більш ніж з 1 публікацією​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Крім прізвища та афіліації автора в профілі наявні дані про його наукові напрямки

  • назва статей;
  • авторський колектив;
  • найменування журналів, де були опубліковані статті;
  • кількість цитувань за певний проміжок часу.

Профіль автора сприяє ознайомленню та цитуванню іншими вченими

Вкрай важливим у процесі публікації та подальшій індексації є правильність та повнота зазначених автором даних. Для того, щоб кожна наступна стаття була додана саме в профіль автора, всі дані повинні бути в тому ж вигляді, як і під час першої публікації. Наявність навіть однієї помилки в імені або прізвищі призведе до того, що автору при індексації буде створений інший профіль, а це, відповідно, порушить цілісність картини його наукової діяльності. Як це виглядає на практиці:

                          помилки в даних автора призводить до виникнення багатьох профілів​​​​​​​

Таким чином, автора, який при публікації вказав свої дані повно й коректно, легко ідентифікувати в базі даних. Наявність двох або декількох профілів може спричинити проблему, оскільки не всі публікації будуть відображені в одному профілі, і в автора буде відсутня цілісна картина його публікаційної активності.

У сучасному науковому світі все більшої значущості набирає публікаційна активність для кожного вченого, незалежно від того, вивчає він фізику, математику, педагогіку або медицину. Кожну наукову галузь необхідно розвивати, досліджувати нові напрямки і ділитися отриманими результатами зі світом. Це дозволить вченим не тільки домогтися своїх наукових цілей (отримання звання, захист дисертації, підвищення свого рейтингу або рейтингу ВНЗ), а й досягти більш глобальних цілей – підвищити рівень науки в країні. Більш того, це може допомогти вирішити певну проблему світового масштабу, тому важливо, щоб проведене дослідження було представлено на ознайомлення світовій спільноті.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про 35 порад, які допоможуть опублікувати статтю в Scopus та Web of Science.

img

Вже декілька років працює в компанії «Наукові публікації – Publ.Science» на посаді «спеціаліст з продажу». За освітою економіст. Авторка та коректор журналу «Наука та метрика». Саме багаторічний досвід у сфері наукових публікацій сформував експертну позицію, яка допомагає Альоні писати авторські статті для першого незалежного журналу про наукометрію.

Читайте також