Публікація наукової роботи в міжнародній наукометричній базі даних – це складний багатоетапний процес, фінальним результатом якого є індексація статті та інформації про автора в базі даних Scopus або Web of Science.

Метою наукового дослідження є публікація, яка підтверджує факт наукового звершення, з яким вчений зможе ознайомити не тільки своїх колег, а й світову спільноту. Науковий експеримент, які б вражаючі результати він не давав, не завершений до тих пір, поки він не буде опублікований та не проіндексований в базі даних.

На сьогоднішній день значимість вченого в науковому світі вимірюється наявністю профілю в міжнародній базі даних, а також кількістю опублікованих і проіндексованих в ньому статей. Вкрай важливо відслідковувати не тільки факт публікації, а й подальшої індексації.

Мало хто знає, що для успішної публікації статті у високорейтинговому журналі, що входить в Scopus або Web of Science, недостатньо мати інноваційне дослідження з коректно оформленою структурою. Важливим моментом також є публікаційна активність автора, тому що в процесі рецензування представники рейтингових видань перевіряють профіль вченого в міжнародних базах даних, і наявність або відсутність публікацій в профілі буде відіграти вирішальну роль у прийнятті статті журналом або ж у відмові в публікації. Чим більше в автора в профілі проіндексованих робіт, тим більше шансів опублікувати наступне дослідження в міжнародному журналі з високими показниками.

Процес індексації наукової статті відбувається наступним чином

Журнал, який опублікував статтю вченого, подає дані про статтю й авторів у базу даних Scopus або Web of Science. Результатом цього процесу є те, що кожному автору опублікованої статті створюється профіль у відповідній наукометричній базі даних. За відсутності платного доступу до неї, автор може побачити лише обмежену інформацію. Якщо ж в профілі тільки одна опублікована стаття – він закритий для повного перегляду. Для прикладу профіль автора з однією публікацією в базі даних Scopus виглядає наступним чином

                           профіль автора з однією публікацією в базі даних Scopus​​​​​​​

На зображенні видно: ім'я автора, кількість документів, індекс Гірша, його навчальний заклад, місто і країну. Якщо ж у автора більше однієї публікації, є можливість переглянути його профіль більш детально. Він виглядає наступним чином:

                         профіль автора більш ніж з 1 публікацією​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Крім прізвища та афіліації автора в профілі наявні дані про його наукові напрямки

  • назва статей;
  • авторський колектив;
  • найменування журналів, де були опубліковані статті;
  • кількість цитувань за певний проміжок часу.

Профіль автора сприяє ознайомленню та цитуванню іншими вченими

Вкрай важливим у процесі публікації та подальшій індексації є правильність та повнота зазначених автором даних. Для того, щоб кожна наступна стаття була додана саме в профіль автора, всі дані повинні бути в тому ж вигляді, як і під час першої публікації. Наявність навіть однієї помилки в імені або прізвищі призведе до того, що автору при індексації буде створений інший профіль, а це, відповідно, порушить цілісність картини його наукової діяльності. Як це виглядає на практиці:

                          помилки в даних автора призводить до виникнення багатьох профілів​​​​​​​

Таким чином, автора, який при публікації вказав свої дані повно й коректно, легко ідентифікувати в базі даних. Наявність двох або декількох профілів може спричинити проблему, оскільки не всі публікації будуть відображені в одному профілі, і в автора буде відсутня цілісна картина його публікаційної активності.

У сучасному науковому світі все більшої значущості набирає публікаційна активність для кожного вченого, незалежно від того, вивчає він фізику, математику, педагогіку або медицину. Кожну наукову галузь необхідно розвивати, досліджувати нові напрямки і ділитися отриманими результатами зі світом. Це дозволить вченим не тільки домогтися своїх наукових цілей (отримання звання, захист дисертації, підвищення свого рейтингу або рейтингу ВНЗ), а й досягти більш глобальних цілей – підвищити рівень науки в країні. Більш того, це може допомогти вирішити певну проблему світового масштабу, тому важливо, щоб проведене дослідження було представлено на ознайомлення світовій спільноті.

Автор матеріалу: Альона Бондаренко

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про 35 порад, які допоможуть опублікувати статтю в Scopus та Web of Science.

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також