Уряд прийняв проєкт змін до постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії". Розглянемо запропоновані зміни та що залишилось незмінним.

Кабмін ухвалив проєкт змін до Постанови "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії"

Що зазначено у змінах?

  • Строки проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії продовжено з 31 грудня 2020 року до 30 червня 2021 року.
  • Вдосконалена процедура проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії. Тепер протягом 6 місяців після відрахування з аспірантури може проводитися попередня експертиза дисертації (за власною заявою здобувача), відбуватися надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації і захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Зміни щодо вимог до публікацій (виділено напівжирним)

Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:

  • не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях, включених до Переліку фахових наукових видань України категорії «А» або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection/Scopus.
  • статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

Згідно з Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії залишається незмінним

► Ступінь доктора філософії присуджується радою в результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

► Окрім дисертації здобувач має опублікувати основні наукові результати у наукових публікаціях, набути теоретичні знання, уміння, навички та відповідні компетентності.

► Вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Яка стратегія допоможе підвищити рівень цитування наукової статті вченого?" 

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також