На черговому засіданні Уряду, 17 листопада 2021 року, було затверджено Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук.

Основні нововведення стосуватимуться процесів присудження та позбавлення ступеня доктора наук, регламентації визнання ступенів, здобутих в ЗВО за кордоном, атестації здобувачів ступенів кандидата та доктора наук, підготовку яких розпочато до 1 вересня 2016 року.

На що варто звернути увагу?

Особливий інтерес викликає ряд новацій:

  • Регламентовано процес захисту дисертації у вигляді наукової доповіді, на основі публікацій у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних.
  • Визначено процедуру атестації у випадку самостійної підготовки дисертацій до захисту.
  • Введено обов'язкову трансляцію захисту здобувача доктора наук.
  • Відновлено можливість позбавлення наукових ступенів.
  • Врегульовано оплату експертів, що оцінюють дисертацію.
  • Оновлено функціонування спеціалізованих вчених рад з можливістю захисту в нових спецрадах здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
  • Імплементовано дотримання основ академічної доброчесності.   

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти». Що необхідно знати? »

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також