Шановні колеги!

Необхідна публікація в науковому журналі з економічних наук? Встигніть подати статтю в Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка».

Набір статей у Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка"

Це міжнародний науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті із широкого кола питань у галузі економічних наук.

У виданні висвітлено актуальні питання економічних процесів національної економіки, регіональних соціально-економічних досліджень, економічних процесів та явищ на підприємствах, демографії, економіки праці та соціальної економіки, а також зовнішньоекономічних відносин. 

ПОДАТИ СТАТТЮ

Журнал входить до категорії «Б» у Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor тощо. 

Спеціальності: 
051 - Економіка;
071 - Облік і оподаткування;
072 - Фінанси, банківська справа та страхування;
073 - Менеджмент;
075 - Маркетинг;
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
281 - Публічне управління та адміністрування.

Вартість публікації становить 750 гривень. Детальніше з умовами публікування, а також вимогами щодо оформлення рукописів можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці журналу або написати на пошту видання: info@economics-msu.com.ua.

ПОДАТИ СТАТТЮ

Запрошуємо до публікації!

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Як публікуватися в журналах, що індексуються Scopus/WoS? Серія вебінарів з наукометрії".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також