У наукових реаліях сьогодення гостро стоїть питання плагіату. Для того, щоб його уникнути, на державному рівні були прописані рекомендації щодо його виявлення та запобігання в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо). Давайте більш детально розглянемо явище академічного плагіату та способи його уникнення. 

Наукова робота без плагіату. Що рекомендує МОН?

Що таке плагіат та академічний плагіат?

Плагіатом вважається робота, яка повністю або частково копіює інформацію, що вийшла з-під пера іншої особи. Автор не згадує першоджерело і присвоює результат собі.

Під академічним плагіатом розуміють публікацію наукових результатів без зазначення авторства. Результати чужих досліджень плагіатор присвоює собі.   

Які бувають види академічного плагіату?

Відтворення тексту
1. Без значних змін, з незначними змінами або переклад чужої роботи. Обсяг – від речення і більше. Посилання на автора – відсутнє 2. Повністю, часткове, парафраз тексту, довільний переказ. Посилання на автора – відсутнє 3. Цитати наведені з іншого джерела без вказування першоджерела.

4. У роботі вказана науково-технічна інформація, що взята з іншого джерела без вказівки на першоджерело.

5. У роботі зазначена інформація щодо оприлюднених творів мистецтва без вказівки на авторство цих творів мистецтва.

 

 

Плагіат у наукових роботах

Мал.: Олексій Кустовський

Рекомендації МОН щодо запобігання академічного плагіату в наукових роботах?

  • Будь-який текст (обсяг – від речення), що взятий з чужого джерела та записаний без змін, має супроводжуватися посиланням на першоджерело. Виняток: кліше, що не мають авторства чи є загальновживаними.
  • Якщо парафраз чи довільний текст більший ніж 1 абзац, посилання (бібліографічне та/або текстуальне) на джерело має знаходитися щонайменше 1 раз у кожному абзаці наукової роботи, крім абзаців, які містять формули, нумеровані та марковані списки (в останньому випадку допускається 1 посилання наприкінці списку).
  • Якщо автор цитує джерело, де зазначено першоджерело, то в тексті роботи має бути наведено першоджерело. Коли цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті потрібно зазначити посилання на безпосереднє джерело цитування («цитується за:  »).
  • Будь-яка науково-технічна інформація, що наведена у тексті, має супроводжуватися посиланням на джерело, з якого взята ця інформація. Виняток: загальновідома інформація. Якщо у роботі використовують текст нормативно-правового акту, тоді достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та дату ухвалення останніх змін до нього або нової редакції.
  • Під час відтворення творів мистецтва, необхідно зазначити авторів та назви цих творів мистецтва (якщо вони відомі). Під час зазначення виконавського мистецтва слід підписувати індивідуальних чи колективних виконавців (якщо вони відомі). Якщо автори/виконавці невідомі, зазначити, що вони є невідомими. Якщо неможливо ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців твору потрібно обов'язково вказати джерело, з якого взято відтворений твір.

Сподіваємося, що використовуючи ці рекомендації, згодом ми все менше будемо чути про таке явище як плагіат у наукових роботах, покладаючись на моральні та професійні якості науковців зі всього світу.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Національний фонд досліджень відновлює співпрацю з міжнародним науковим товариством».

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також