Раніше рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів затверджувалось МОН, тепер цим буде займатись Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Його представники самостійно перевірятимуть наукові заклади, дослідницькі праці вчених та особисто проводитимуть зустрічі з кандидатами на присудження наукового ступеня. Цією новиною сьогодні поділився голова Секретаріату НАЗЯВО Михайло Винницький.

Агентство виконуватиме такі обов’язки: акредитація дослідницьких програм, присудження наукових ступенів та акредитація інституцій. До складу агентства входять 23 учасники (по одному представнику з кожної галузі):

  • Очільник НАЗЯВО та його заступники.
  • Один чи декілька представників від НАН.
  • Один представник галузевої академії наук.
  • Три представники від роботодавців.
  • По одному представнику з вищої освіти державної, комунальної та приватної форми власності.
  • Двоє студентів від закладу вищої освіти I та II рівня.

Головною місією агентства є впровадження позитивних змін у вищу освіту. Крім цього, фокус уваги організації направлений на аналіз досліджень та розвиток академічної доброчесності, про що ми писали в першому нашому випуску «Наука та метрика».

Сьогодні в дослідницькому світі однією з актуальних проблем є зневага до наукової етики, що передбачає присутність у вчених роботах ознак плагіату, великої кількості самоцитування, фальсифікацій, шахрайства тощо. Міжнародні наукометричні бази даних, наукові журнали, які публікують дослідження, ведуть активну роботу з ліквідації цих недопустимих явищ. Вони прописують суворі вимоги до статей та створюють платформи, комітети, організації із забезпечення підтримки та захисту робіт наукової спільноти.

Щоб уникати шахрайства в роботах, кожен вчений має пам’ятати базові принципи, коли готує свої дослідження:

  • Якщо вчений хоче отримати міжнародне визнання, статус, авторитет, то його дослідження повинні бути оригінальними та новітніми.  
  • Рівень унікальності матеріалу має становити 95%, мінімум 85%, процент самоцитування - не перевищувати 12%. Саме такі показники дозволять Вашій роботі пройти експертний розгляд та отримати індексацію в базі даних Scopus або Web of Science.
  • Інформація та результати досліджень мають бути правдивими, розвивати науку та допомагати відбуватись всесвітньому прогресу.

Наша редакція підтримує якісні зміни та очищення вченого простору від академічного обману та закликає усіх учасників науково-публікаційного процесу нести відповідальність за свої рішення. Активна діяльність агентства та його напрямок руху має успішно реалізувати державну політику у сфері вищої освіти та вивести українську науку на новий та якісний рівень.  

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також