Шановні колеги!

Відкритий прийом статей у видання «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка"». Це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті із широкого кола питань у галузі економічних наук. У виданні висвітлено актуальні питання економічних процесів національної економіки, регіональних соціально-економічних досліджень, економічних процесів та явищ на підприємствах, демографії, економіки праці та соціальної економіки, а також зовнішньоекономічних відносин. 

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка"  запрошує вчених до публікації!

ПОДАТИ СТАТТЮ

Спеціальності: 
051 - Економіка;
071 - Облік і оподаткування;
072 - Фінанси, банківська справа та страхування;
073 - Менеджмент;
075 - Маркетинг;
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
281 - Публічне управління та адміністрування.

Журнал входить до категорії «Б» у Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor тощо. 

Вартість публікації становить 750 гривень. Детальніше з умовами публікування, а також вимогами щодо оформлення рукописів можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці журналу.

ПОДАТИ СТАТТЮ

Запрошуємо до публікації!

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Міжнародний фаховий журнал «Наукові горизонти» запрошує вчених до публікації!"

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також