На українську сферу медичних наук чекають зміни у вигляді цільової грошової підтримки новітніх та прогресивних наукових проектів. Буде припинено фінансування ставок та впроваджено нові принципи виплат. Кошти направлятимуться на важливі для країни і світу дослідження. Відтепер кожен ВНЗ доповідатиме про свою науково-дослідницьку діяльність для оцінки результатів його праці. Оцінювати їх буде Комісія МОЗ України з перегляду звітів про стан виконання наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок. Це здійснюватиметься задля об’єктивності, прозорості висновків та протидії корупції. Звіт надається Комісії без назви виконавців та ВНЗ. За підсумками перевірки фінансування отримають установи, які публікують свої наукові статті в міжнародних наукових журналах, чия діяльність впроваджується на сучасному рівні й відповідає високим стандартам.

Прикладом змін стали Національний інститут раку та Харківський національний медичний університет, які отримають відповідно вдвічі та втричі більше коштів для фінансування, ніж було раніше.​​​​​​​

 

  ВНЗ

  Штатний розклад

  Цільове фінансування​​​​​​​

 Національний інститут раку

  2,64 млн грн

  4,26 млн грн

 Харківський національний     медичний університет

  1,46 млн грн

  3,22 млн грн

​​​​​​​

Проте, наприклад, Одеський національний медичний університет не отримав грошову підтримку, бо так і не подав звітні результати. До того ж деякі, дослідження будуть завершені до вересня 2019 року через низку причин, а саме: відсутність в них актуальності, новітності, практичного характеру, а також публікацій у наукометричних базах даних Web of Science, Scopus, PubMed (входить в Scopus) або через те, що установи пред’являли сумнівну інформацію щодо видань у недоброчесних журналах.

Тепер вводиться новий принцип розподілу фінансування, який орієнтований на результат і має призвести до хороших показників. Згідно з новими критеріями, перерозподіл фінансування між установами ВНЗ буде відбуватися таким чином:

 

 

                                              Вимоги

   Фінансування

 Група І

 

 публікації за темою науково-дослідної роботи у виданнях з імпакт-фактором понад 1.

 

         379 000 грн

 Група ІІ

 

 понад 3 публікації за темою наукового дослідження у журналах, індексованих у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та PubMed.

 

         284 300 грн

 Група ІІІ

 

 наукові розробки, в яких є 1-2 статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та PubMed або за рішенням Комісії МОЗ України, з урахуванням публікацій у вітчизняних журналах та актуальності даних.

 

        189 500 грн

 

 

Особливу увагу будуть приділяти імпакт-фактору (IF) журналу як показнику, який демонструє рейтинг видань через їхнє співвідношення у цитуванні. Спираючись на публікації з різним IF, можна оцінити новітність та перспективу досліджень. Освіта в медичній сфері не повинна формуватися лише в національному контексті, і саме імпакт-фактор допомагає точно зіставляти медичні дослідницькі установи та заохотити їх до активної та глибинної наукової роботи.

Які плюси від цих бюджетних виплат?
– кошти платників податків будуть доцільніше використовуватися;
– залежність від результату у вигляді новітності досліджень, які публікуються в міжнародних наукометричних виданнях з імпакт-фактором, що входять в Scopus, Web of Science, PubMed;
– цілеспрямований розвиток української науки та її злиття зі світовим простором завдяки публікаціям у високоякісних журналах, які є показовими в науковому товаристві;
– перспектива претендувати на гранти міжнародного рівня.
 

Ці нововведення мають спричинити позитивні зміни та розвинути здорову конкуренцію між науковими установами, де метою є якісні та вагомі дослідження у сфері медичної освіти, які зможуть принести користь іншим науковцям, планеті та підвищити українські показники на світовому рівні, які зараз є не надто високими. Для наочності ми проаналізували дані з рейтингу Scimago Journal & Country Rank за 2018 рік тих зарубіжних країн, які проводять активні дослідження у сфері медичних наук.

​​​​​​​​​​​​​​

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також