Міністерство освіти і науки України оприлюднило на своєму сайті проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора філософії для громадського обговорення. Які публікаційні вимоги зазначені у документі? 

Новий проєкт Порядку присудження наукового ступеня доктора філософії

Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача 

Під час подання дисертації до захисту у вигляді спеціально підготовленого рукопису, основні її наукові результати мають бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких зараховуються: 

1) статті одноосібного авторства у наукових виданнях, включених на дату опублікування до Переліку наукових фахових видань України; 

2) статті одноосібного авторства або у співавторстві за умови зазначення першим автором здобувача в іноземних періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (окрім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом); 

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та який безпосередньо стосується наукових результатів дисертації здобувача, що для цілей абзацу першого цього пункту прирівнюється до однієї наукової публікації. 

Одна стаття у виданні, включеного на дату опублікування до Переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії "А" або в іноземному виданні, що відповідає вимогам підпункту 2 цього пункту та віднесене до першого – третього квартилів (Q1 – Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, для цілей абзацу першого цього пункту прирівнюється до двох наукових публікацій. 

Статті зараховуються за темою дисертації винятково у разі наявності у них активного ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier). 

Свої зауваження та пропозиції до проекту Порядку Міністерство просить надсилати до 31 травня 2021 року на електронну пошту: phd.naqa@gmail.com.

Джерело

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Все про Scopus. Підбірка статей від журналу "Наука та метрика"".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також