Міністерство освіти і науки України оприлюднило листа щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів, яке направлене керівникам ЗВО, наукових установ та науковій громадськості. У ньому йде мова про те, що набрав чинності Закон України № 1369-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності». Положення Закону спрямовані на вдосконалення процесу атестації здобувачів вищої освіти та унормування процедури присудження наукових ступенів. Розглянемо основні пункти.

Процес присудження наукових ступенів активовано та вдосконалено. Які результати?

Інформація щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які розпочали підготовку до 1 вересня 2016 року, зможуть реалізувати своє право на здобуття наукового ступеня кандидата наук без обмеження термінів. Захист дисертацій таких здобувачів буде відбуватися у спеціалізованих вчених радах з присудження наукового ступеня доктора наук, утворених МОН за спеціальностями відповідно до Переліку наукових спеціальностей за галузями науки.

Інформація щодо присудження наукового ступеня доктора наук

Здобувачі наукового ступеня доктора наук незалежно від дати початку підготовки дисертації захищатимуться у спеціалізованих вчених радах з присудження наукового ступеня доктора наук, утворених МОН за спеціальностями відповідно до оновленого Переліку наукових спеціальностей за галузями науки.

Важливо: МОН відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» розробляє

  1. Новий Перелік наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуватимуться наукові ступені кандидата наук і доктора наук, на основі Переліку наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2011 року № 1057;
  2. Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук;
  3. Порядок присудження наукового ступеня доктора наук.

Ці проєкти нормативно-правових актів будуть розміщені для громадського обговорення на сайті МОН.

Інформація щодо присудження ступеня доктора філософії

Присудження ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Планується, що дія Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого цією постановою, припиниться з дня набрання чинності Порядком присудження ступеня доктора філософії, затвердженим відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Відповідно до зазначеної постанови здобувачі ступеня доктора філософії захищаються у разових спеціалізованих вчених радах (далі — радах), склад яких формується вченими радами закладів вищої освіти та наукових установ і подаються на затвердження до МОН. Міністерство видає наказ про утворення рад, після чого розпочинається процедура захисту здобувачів ступеня доктора філософії.

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії розробляється Національним агентством з подальшим його розглядом та схваленням у МОН та поданням його до Кабінету Міністрів України для затвердження.

Важливо: Проект Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії буде розміщено для громадського обговорення на сайті МОН.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Рейтинг Scopus. Які українські ЗВО мають найвищі наукометричні показники?"

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також