Рейтинг вченого – це найнижчий за рівнем, але не за значенням, ранжований показник. Як відомо, показники діяльності окремих дослідників формують позиції закладів вищої освіти та глобальний дослідницький імідж країни. Зазвичай рейтинг вченого оцінюється на основі його показників у найбільших наукометричних базах даних та платформах, зокрема Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Рейтинг вченого: основні метрики, способи їх підвищення

Основні показники рейтингу вченого

У межах наукометричної бази даних Scopus, Web of Science та у Google Scholar найбільш впливовими показниками діяльності автора є:

  • Індекс цитування – кількість посилань на роботи автора іншими вченими-колегами. Існує можливість проаналізувати загальну чисельність цитувань, ранжовану за роками та окремими документами. Крім того, можна виокремити й декілька суміжних метрик для оцінки впливовості вченого: середня кількість цитування за рік та середня кількість цитування на документ.  
  • Індекс Гірша – взаємозалежність між кількістю документів та їхнім цитуванням у наукометричній базі даних або платформі.

Загальне правило розрахунку індексу Гірша: Вчений має індекс h, якщо h з його Np статей цитуються як мінімум h раз кожна, в той час, як решта (Np – h) статей цитуються не більше, ніж h раз кожна.

Крім того, в профілі автора Google Scholar розраховується показник і10-index – індекс високоцитованих робіт. Визначається кількість статей, що цитовані не менше 10 разів.

Highly Cited Researchers

Крім популярних показників впливовості авторів, компанія Clarivate проводить моніторинг найбільш високоцитованих дослідників та оприлюднює результати у вигляді звіту Highly Cited Researchers.

Так визначаються роботи авторів, що входять до 1% найкращих показників цитувань у галузі знань (чи галузях) за роком публікації у Web of Science. Високоцитованим дослідником, за статистикою, стає 1 із 1000. У 2022 році визначено 6938 таких вчених. Лише 1 з них – науковець з України (категорія клінічна медицина).

Чому необхідно підвищувати рейтинг вченого?

Дослідники з високими показниками індексу цитувань та індексу Гірша отримують низку беззаперечних переваг:

  • Фінансування та гранти. Спонсори надають перевагу науковцям з високими рейтинговими показниками, оскільки більш впевнені у якості їхніх досліджень та впливовості в наукових колах.
  • Співпраця з іменитими вченими. Високі показники цитованості забезпечують входження дослідника до наукового авангарду. Найбільш вагомі вчені з усього світу будуть зацікавлені у проведенні спільних досліджень з науковцем із високими рейтингами.
  • Статус рецензента або члена редакційної колегії наукового видання. Впливового дослідника частіше запрошуватимуть до співпраці якісні журнали, що індексуються у міжнародних базах даних, оскільки такий вчений підтвердив свою експертність шляхом здобуття значних наукометричних досягнень.
  • Статус члена наукових та дисертаційних рад. Отримують право оцінювати дослідницькі напрацювання інших колег виключно досвідчені науковці з високим індексом Гірша та показниками цитованості.
  • Здобуття престижних наукових премій. Вчені з високими наукометричними індикаторами мають змогу отримувати найпрестижніші наукові премії та брати участь у всесвітньо відомих дослідницьких конкурсах (навіть нобелівського рівня).
  • Імідж науковця та його впливовість. Дослідники з високими наукометричними показниками мають більший авторитет серед колег та у глобальному науковому просторі загалом.

Як сприяти підвищенню репутації вченого?

Поради щодо підвищення основних наукометричних показників публікацій вченого.

Планування та публікація

1. Визначте тему

Оцініть публікаційні тенденції у вашій предметній області, визначте тему, яка буде актуальною та викличе зацікавленість в колег. Для цього стануть у нагоді відомості з наукометричних баз даних, сервісів препринтів та спеціалізованих соціальних мереж.

2. Знайдіть співавторів

Наукові роботи, написані в співавторстві (особливо міжнародному), зазвичай збирають більші показники цитування, оскільки просуванням матеріалу можуть займатися всі члени авторського колективу. Крім того, такі роботи висвітлюють проблему з різних боків та можуть репрезентувати інтереси вчених з усього світу.

3. Оберіть якісний журнал

Роботи, що публікуються в наукових журналах з високими наукометричними показниками, більше привертають увагу міжнародної вченої спільноти, оскільки не виникає сумнівів щодо якості опублікованих матеріалів.  

4. Зверніть увагу на відкритий доступ

Публікації з відкритим доступом мають більші показники цитування. Це загальновизнана тенденція, оскільки інші дослідники мають змогу ознайомитися з текстом статті без додаткових труднощів та фінансових витрат.

5. Влучно доберіть метадані роботи

Метадані наукової статті, такі як назва, анотація та ключові слова, мають важливу роль, адже це ключові елементи, на які першими звертають увагу читачі, редактори та рецензенти. Крім того, важливо підбирати метадані так, щоб вони були у топі пошукової видачі наукометричних баз даних та платформ.

6. Публікуйте англійською мовою

Міжнародні бази даних більшою мірою орієнтовані на англійську мову як міжнародну для наукової комунікації. Крім того, такі роботи більш зрозумілі для міжнародної дослідницької аудиторії, що позитивно впливає на показники цитування.

Після публікації 

7. Перевірте індексацію

Публікації, що не проіндексовані в рамках наукометричних баз даних, не можуть органічно цитуватися іншими дослідниками, оскільки інформація про них відсутня в системі. Тому, навіть якщо роботу автора будуть цитувати, а інформації про неї не буде в міжнародних базах даних, – наукометричні показники не підвищуватимуться. Індексація – автоматизований процес, що займає від кількох тижнів до 3 місяців.

8. Залучіть співавторів

Необхідно, щоб про роботу дізналася якомога більша кількість вчених, до її популяризації необхідно залучити всіх членів авторського колективу.

9. Визначте середні показники

У кожній галузі знань є свої норми цитування, тому визначте, на які показники орієнтуються ваші колеги. Робота повинна мати хорошу динаміку цитування для визначеної сфери знань.

10. Залучіть колег

Розповідайте про публікацію колегам з кафедри/факультету/ЗВО. Вони є потенційною цільовою аудиторією. Хороша реклама вашої роботи може їх зацікавити до прочитання та цитування.

11. Публікуйтесь регулярно

Рейтинг вченого та наукометричні показники залежать не лише від цитування, але й від кількості наукових праць. Тому створіть план публікаційної активності та розпочніть підготовку наступної роботи після публікації попередньої.

12. Створіть маркетингову стратегію

Просувайте власні роботи за допомогою соціальних мереж, відео та блогів. Шукайте способи привернути увагу цільової аудиторії до читання та цитування наукової статті. 

Від рейтингу вченого залежать не лише показники ЗВО чи наукової установи, де він афілійований, але й глобальний імідж України в дослідницькому просторі.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Цифрові ідентифікатори автора як важлива частина наукового іміджу»

img

Головна редакторка та авторка видання «Наука та метрика». Закінчила Факультет політології та права Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Професійна кваліфікація: політолог, політичний технолог, політичний аналітик. Є авторкою та співавторкою наукових статей. Розуміння управлінських процесів у поєднанні з великим досвідом роботи у сфері наукометрії та співпрацею з провідними науковими організаціями та ЗВО дозволяє авторці здійснювати комплексний аналіз дослідницьких процесів України та світу й висвітлювати основні тенденції сучасного наукометричного світу на сторінках видання.

Читайте також