8 грудня 2021 року Clarivare у співпраці з Китайською академією наук (CAS) випустили восьмий щорічний підсумковий звіт «Research Fronts 2021», де визначили найбільш актуальні та перспективні тематичні напрями у сфері наукових досліджень. У наукометричному світі їх називають «research fronts».

Що досліджувати сучасним науковцям? Визначаємо на основі звіту Research Fronts 2021

Основні показники «Research Fronts 2021»

За підсумками звіту було виокремлено 171 популярний напрям, з них: 110 актуальних та 61 нових «research fronts». Окреслені напрями виокремлюються в межах 11 широких наукових галузей.

Близько третини сучасних дослідницьких трендів пов’язані з COVID-19. Сюди входять 6 з 10 популярних тематичних напрямів клінічної медицини, 3 з 10 передових напрямів біологічних наук.

Разом з «Research Fronts 2021» було опубліковано дослідження «2021 Research Fronts: Active Fields, Leading Countries». У ньому проводиться порівняльний аналіз показників країн у дослідженні 171 визначених «research fronts».

Країною-лідером рейтингу є США, друге місце займає Китай, однак розрив між ними скорочується. До числа передових держав дослідження «2021 Research Fronts: Active Fields, Leading Countries» входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція, Австрія, Канада, Іспанія, Нідерланди.

Як утворюються «research fronts»?

«Research fronts» — один із найбільш практичних показників сфери наукометрії. Він дає змогу виявити, які тематичні напрями в кожній із галузей знань є найбільш популярними. Відповідно, науковим розробкам з актуальних тем більш ймовірним отримання гранту, підвищення цитування чи практична реалізація описаного дослідження.

Такі тематичні напрями формуються найчастіше тоді, коли статті суміжної тематики цитують у сукупності. Це відбиває певну зацікавленість та згуртованість дослідницького кола, що часто стосується експериментальних даних, методів, концепцій чи гіпотез.

Методологія визначення Research Fronts 2021

Дослідження кожної галузі ранжуються за загальною кількістю цитувань, Топ-10 % високоцитованих статей вилучаються для уникнення спотворення результатів. Після цього, дані знову сортують за роком написання.

Варто зважити, що залежно від специфіки досліджуваних галузей, «research fronts» можуть містити дуже великі розбіжності за кількістю цитувань.

Для визначення країн-лідерів використовують індекс RLIC, що поділяється на:

 • Індекс лідерства країни в дослідженні «research fronts» — RLICij
 • Індекс лідерства досліджень країн регіону — RLICik
 • Індекс лідерства в кожній досліджуваній галузі — RLICi

Топ тематичних напрямів кожної дослідницької галузі

Топ тематичних напрямів дослідницьких галузей

Аграрні науки та продовольство, ботаніка, ветеринарія і тваринництво:

 • Застосування рослинних екстрактів як антиоксидантів у м’ясних продуктах.
 • Дослідження пангеному рослин.
 • Розробка багатофункціональної інтелектуальної плівки для пакування харчових продуктів.
 • Дослідження еволюції ранніх наземних рослин.
 • Рослинний імунний рецептор NLR та викликана ним стійкість до захворювань.

Екологія та природознавство:

 • Виявлення та передача SARS-CoV-2 у повітрі, воді та на поверхнях.
 • Вплив карантину на якість повітря під час пандемії COVID-19.
 • Тенденції, вимирання та чинники зменшення кількості комах.
 • Видалення ртуті з вугільних та промислових димових газів.
 • Вплив мікропластику в ґрунті на ґрунтові екосистеми.

Науки про Землю:

 • Чутливість до клімату на основі різних моделей земної системи.
 • Оцінка глобальних пожежних викидів з використанням наборів супутникових даних.
 • Дослідження еволюції та тектоніки плит архейської континентальної кори.
 • Внесок втрати об'єму льоду в Антарктиці та Гренландії на зміни рівня моря.
 • Поклади золота Північно-Китайського кратону: просторово-часовий розподіл і тектоніка.

Клінічна медицина:

 • Клінічна характеристика хворих на COVID-19.
 • КТ грудної клітки в діагностиці та лікуванні COVID-19.
 • Цільова терапія та імунотерапія при раку жовчовивідних шляхів.
 • ПЕТ/КТ для оцінки клінічної користі імунотерапії раку.
 • Ремдезивір для лікування COVID-19.

Біологічні науки:

 • Ідентифікація збудників COVID-19, повний аналіз послідовності геному.
 • SARS-CoV-2 і розпізнавання рецептора ACE2.
 • Структура, функція та антигенність спайкового глікопротеїну SARS-CoV-2.
 • Вплив асоційованих з пухлиною фібробластів на імунну відповідь пухлини.
 • Регенерація нейронів гіпокампу в мозку дорослої людини.
 • Неоднорідність і функціональна різноманітність астроцитів мозку.

Хімія та матеріалознавство:

 • Поглинач електромагнітних хвиль.
 • Реакції сульфонілювання шляхом введення діоксиду сірки.
 • Нековалентні взаємодії (галоген, халькоген, пніктоген і тетрельний зв'язок).
 • N-гетероциклічний карбеновий каталіз.
 • Фотоелектрохімічні біосенсори.

Фізика:

 • Скручені двошарові графени.
 • Топологічні ізолятори та надпровідники високого порядку.
 • Високотемпературна надпровідність у багатих воднем сполуках під високим тиском.
 • Симетрії смаку та маси лептонів.
 • Двовимірні магніти Ван-дер-Ваальса.

Астрономія та астрофізика:

 • Спостережні та теоретичні дослідження швидких радіосплесків.
 • Властивості злиття бінарних чорних дір.
 • Утворення зірок в епоху космічної реіонізації.
 • Протопланетні диски та їх еволюція.
 • Gaia створює найточнішу 3D-карту Чумацького Шлях.

Математичні науки:

 • Двофазні анізотропні варіаційні задачі.
 • Алгоритми аналізу медичних зображень на основі глибокої згорткової нейронної мережі.
 • Ітераційні алгоритми для поділу поширених проблем із фіксованою точкою.
 • Енергетична стійкість скінченних різницевих схем.
 • Комплексний мережевий аналіз нелінійних часових рядів.

Інформаційні технології:

 • Технологія блокчейн для однорангової торгівлі енергією.
 • Технологія бездротового зв'язку на основі UVA.
 • Глибока нейронна мережа для класифікації рослин та їхніх виявлення хвороб.
 • Дослідження системи розпізнавання людської діяльності за допомогою сенсорів.
 • Дослідження мультимодального аналізу настроїв на основі методів глибокого навчання, таких як згорткові нейронні мережі.

Економіка, психологія та інші суспільні науки:

 • Вплив пандемії COVID-19 на психічне здоров’я.
 • Технологія блокчейн та управління ланцюгом поставок.
 • Ефективність землекористування та реформування земельної системи.
 • Соціальні мережі та маркетинг.
 • Дослідження практики байкшерінгу.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Заклади вищої освіти України отримали доступ до SciVal»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також