Нещодавно ми писали про підсумок засідання Атестаційної колегії МОН, під час якого було ухвалено рішення про включення 13 періодичних друкованих та електронних журналів до Переліку наукових фахових видань України категорії «А». Тож, які журнали і в яких галузях наук доповнили вже існуючий список?

Список українських видань категорії "А" збільшено. Які журнали увійшли до Переліку?

Друковані періодичні видання

№ з/п Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузь науки

1. Agricultural Science and Practice (Сільськогосподарська наука і практика)

Національна академія аграрних наук України

біологічні

сільськогосподарські

2. Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

біологічні

технічні

3.

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування

Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute».

Series Radiotechnique. Radioapparatus Bulding

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

технічні

4.

Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

технічні

5.

Геофізичний журнал

Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

геологічні

6.

Космічна наука і технологія

Spase science and technology

Національна академія наук України

біологічні

7. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

технічні

8.

Новітня освіта

Advanced Education

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

філологічні

9. Офтальмология Восточная Европа

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Видавниче приватне унітарне підприємство «Професійні видання»

медичні

10.

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Radio Electronics, Computer Science, Control

Запорізький національний технічний університет 

технічні

11.

Сторінки історії

History pages 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

історичні

12.

Фізика і хімія твердого тіла

Physics and Сhemistry of Solid State

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

хімічні

технічні

Електронні періодичні видання

№ з/п Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)

Галузь науки

1.  French-Ukrainian Journal of Chemistry

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет

хімічні

 

Публікація в журналах із БД Scopus

Як бачимо, загалом список знову поповнився журналами з технічних, біологічних наук, але з’явилися й видання з філологічного та історичного направлення.

Окрім цього, було додано 365 видань до категорії «Б», а 38 журналам відмовлено у включені. Залучення до Переліку такої великої кількості видань викликало здивування у наукової спільноти та питання, невже всі ці журнали дійсно відповідають усім вимогам стосовно рецензування, редакційної колегії, ведення сайту тощо. Будемо сподіватися, що так все і є, і у майбутньому ці журналі успішно продовжать свій шлях та перейдуть з категорії «Б» до категорії «А».

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «До уваги вченої спільноти! Новий проєкт Порядку присудження наукових ступенів».

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також