Скільки наукових статей продукують науковці України за рік? Правда, цікаве питання! Так ось, як свідчать звіти УкрІНТЕІ (Український інститут науково-технічної експертизи та інформації) у 2019р. в наукових журналах світу було опубліковано 170,5 тис. статей українських авторів або 467 статей кожного дня (табл.1)!

Тренди ринку наукових публікацій: Україна

Таблиця 1. Динаміка опублікування та класифікації статей науковців України  у 2014-2019рр.[1…3]

Найменування 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Опубліковано статей в наукових фахових журналах (О), шт. 106660 144484 175649 176924 173824 170519
Зміна (О), % 100,0 135,5 164,7 165,9 163,0 159,9
Класифіковані статті у міжнародних базах даних (К), шт. 27000 32824 39614 41430 45103  44357
Зміна (К), % 100,0 121,6 146,7 153,4 167,0 164,3
Частка класифікованих (К) статей у опублікованих (О), % 25,3 22,7 22,6 23,4 25,9 26,0

Джерела:

1. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда та ін. К.: УкрІНТЕІ, 2020. 109  

2. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2017 рік. Аналітична довідка. МОН України,  УкрІНТЕІ. К. 2018. 122 с.

3. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2016 рік. Аналітична довідка. МОН України,  УкрІНТЕІ. К. 2017. 99 с.

Примітка. Розрахунки автора.

При цьому за період з 2014 по 2019р. кількість опублікованих наукових статей походженням з України збільшилось у 1,6 рази. Слід відзначити, що впродовж вказаного періоду в середньому 24,3% статей українських науковців було класифіковано в міжнародних базах даних. Хоча впродовж 2014-2019рр. цей показник коливався в діапазоні від 22,6 до 26,0%.

Важливим фактором для просування наукових ідей українських вчених являється співпраця з науковцями інших держав. З одного боку це дозволяє реалізовувати спільні науково-технічні проєкти, а з іншого – публікувати наукові статті в журналах, які індексуються світовими центрами. За даними Scimago Journal & Country Rank впродовж 2000-2019рр. середня частка міжнародних наукових публікацій  України становила 36,25% (рис.). Це дещо вище ніж зафіксовано в Польщі (30,11%), проте нижче ніж у Великій Британії (41,35%) та Швейцарії (58,74%).  Слід відзначити, що у Швейцарії та Великій Британії за вказаний період частка міжнародних публікацій збільшилась в 1,6 та в 2,1 рази. Вочевидь, це свідчить про активну науково-економічну політику, яку проводять уряди цих країн. В той же час у Польщі та Україні темпи зростання частки міжнародних публікацій значно повільніші. У Польщі цей показник збільшився в 1,2 рази, а в Україні – в 1,3 рази.

                                       

Рис. Динаміка частки міжнародних наукових публікацій статей у Великій Британії, Польщі, Швейцарії та Україні

При цьому п’ятірку значних наукових партнерів України в міжнародному кейсі публікацій за підсумком 2019р. формують Польща (частка 34,0%), Велика Британія (13,5%), Швейцарія (7,7%), Нідерланди (5,5%) та Швеція (5,2%) (табл. 2)

Таблиця 2. Рейтинг країн, партнерів науковців України в сегменті наукових публікацій у 2018-2019рр.[1,2]

 

Країна - партнер

2018

2019

2019 до 2018, %

Топ - 15

Публікації,
шт.

Частка,
%

Публікації,
шт.

Частка,
%

1

Польща

931

25,04

1684

33,98

180,9

2

Велика Британія

535

14,39

669

13,50

125,0

3

Швейцарія

344

9,25

380

7,67

110,5

4

Нідерланди

179

4,81

273

5,51

152,5

5

Швеція

190

5,11

259

5,23

136,3

6

Литва

228

6,13

256

5,17

112,3

7

Хорватія

217

5,84

235

4,74

108,3

8

Білорусь

221

5,94

234

4,72

105,9

9

Ірландія

231

6,21

233

4,70

100,9

10

Естонія

186

5,00

218

4,40

117,2

11

Латвія

175

4,71

203

4,10

116,0

12

Грузія

172

4,63

180

3,63

104,7

13

В'єтнам

69

1,86

76

1,53

110,1

14

Молдова

20

0,54

37

0,75

185,0

15

Сінгапур

20

0,54

19

0,38

95,0

 

Разом

3718

100,00

4956

100,00

133,3

Джерела:

1. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда та ін. К.: УкрІНТЕІ, 2020. 109 с.

2. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2018 рік.  Аналітична довідка. МОН України, УкрІНТІ. К. 2019. 117с.

Примітка. Розрахунки автора.

Слід відзначити, що впродовж 2018 і 2019рр. найбільше збільшилась кількість публікацій українських науковців з науковцями Молдови (в 1,9 разів), Польщі (в 1,8 разів), Нідерландів (в 1,5 разів), Швеції (в 1.4 рази) і Великої Британії (в 1,3 рази).

Аналіз статистичних даних за 2018 і 2019рр. від УкрІНТЕІ (Український інститут науково-технічної експертизи та інформації) дозволяє виокремити міжнародну публікаційну активність українських науковців в розрізі наукових напрямків (галузей) (табл. 3).

Таблиця 3. Міжнародна публікаційна активність українських науковців в 2018 і 2019рр. за напрямками наукових досліджень [1, 2]

Наукові напрямки 2018 2019
Частка  від загальної кількості спільних публікацій, %
Машинобудування 13,0 15,6
Фізика та астрономія 15,2 12,3
Комп'ютерні науки 6,0 11,7
Матеріалознавство 11,6 10,0
Математика 7,0 7,5
Медицина 5,9 5,4
Енергетика 5,6 4,8
Хімія 5,9 4,0
Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік ів 3,9
Соціальні науки ів 3,6
Біохімія, генетика та молекулярна біологія 4,4 ів
Будівельна інженерія 3,9 ів
Інші 21,5 21,2
Разом 100,0 100,0


Джерела: 1. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда та ін. К.: УкрІНТЕІ, 2020. 109 с.

2. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2018 рік.  Аналітична довідка. МОН України, УкрІНТІ. К. 2019. 117с.

Примітка. ів – інформація відсутня.

З наведеного слідує, що п’ятірку лідерів у сегменті міжнародних спільних публікацій українських науковців у 2019р. формують  такі напрямки як машинобудування (частка 15,6%), фізика та астрономія (12,3%), комп’ютерні науки (11,7%), матеріалознавство (10,0%) та математика (7,5%).

Наведені дані свідчать, що в XXI столітті українська наука потребує підтримки української держави та вітчизняного бізнесу. Особливо це стає нагальним у зв’язку з розвитком світової економіки у форматі Industry 4.0.

Автор: Віталій Гнатуш

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Новини зі сфери наукометрії та науки. Головні події листопада".

img

Незалежний аналітик, кандидат технічних наук. Написав більше 190 наукових і аналітичних статей. Реалізував у співавторстві три книжкових проєкти та самостійно написав та видав одну книгу. Автор видання «Наука та метрика».

Читайте також