SciVal — аналітична платформа, що дає змогу науковим установам чи окремим дослідникам якісно проводити аналітичну роботу щодо визначення актуальних напрямів дослідження, коригування власної наукової діяльності та її планування. Раніше, десятьом закладам вищої освіти та науковим установам, було надано доступ до аналітичної платформи SciVal.

Тренди української науки за даними ресурсу SciVal

Тож проаналізуємо, основні тренди українських наукових досліджень за даними цього ресурсу.

Галузі досліджень

За даними платформи SciVal з 2016 року, найбільш популярною галуззю знань в Україні є «Енергетика» — 14,8 % публікацій. Також значну кількість робіт виконано у сфері «Фізики та астрономії» — 13,4 %, «Комп’ютерних наук» — 10,3 %.

Найбільш популярні галузі знань в Україні

Зазвичай важко визначити, до якої саме галузі знань належить та чи інша тема, адже все частіше дослідники використовують міждисциплінарний підхід. Тому, спираючись на це, у SciVal створено спеціальну інфографіку для детальної візуалізації тематичних напрямів. За її даними, спектр дослідницьких тем українських науковців виглядає так:

SciVal інфографіка для детальної візуалізації тематичних напрямів

Наукові установи — лідери публікацій

Серед українських наукових установ та закладів вищої освіти, лідером за кількістю робіт, авторів та цитувань є Національна академія наук України та Київський національний університет імені Т.Шевченка. Поміж лідерів за кількістю публікацій високі показники цитування має також Національна академія медичних наук України, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені І.Франка.

За середньою кількістю цитувань у розрахунку на одну публікацію можна виокремити Національну академію медичних наук України, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут». Увагу треба звернути й на показник Field-Weighted Citation Impact, який порівнює кількість цитувань окремих публікацій з подібними в базі Scopus. Якщо показник більший за 1.00, це вказує на те, що публікації цитувалися більше середнього світового значення для подібних публікацій. Наприклад, показник 1.44 означає, що публікації цитувалися на 44 % частіше, ніж очікувалося.

За результатами показника Field-Weighted Citation Impact можна виокремити такі українські наукові установи та університети: Національну академію медичних наук України, Сумський державний університет, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут».

Наукові установи — лідери публікацій

З ким співпрацюють українські науковці?

Платформа SciVal дає змогу проаналізувати не лише які наукові установи та автори були найбільш активними в публікаційній діяльності, а й те, з ким вони співпрацювали, проводячи дослідження. Загалом, велика частина вітчизняних наукових матеріалів видана у співавторстві. Без співавторства було опубліковано 10,5 % наукових робіт, 27 % — у співавторські з представниками однієї дослідницької установи, 28 % — у співпраці в межах наукових організацій України, 34,5 % — у межах закордонних наукових організацій.

Цікаво, що роботи, які видані в рамках міжнародної співпраці, мають найбільший рівень цитувань у розрахунку на одну публікацію та найвищий показник Field-Weighted Citation Impact.

З ким співпрацюють українські науковці?

Які наукові журнали обирають вітчизняні автори?

За кількістю наукових матеріалів українських авторів, найбільшою популярністю користуються такі видання:

1. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2 665 публікацій).

2. CEUR Workshop Proceedings (2 384 публікації).

3. Wiadomości Lekarskie (1 498 публікацій).

4. Problems of Atomic Science and Technology (1 165 публікацій).

5. Advances in Intelligent Systems and Computing (860 публікацій).

Які наукові журнали обирають вітчизняні автори?

Поміж усіх публікацій українських авторів у наукових журналах, що входять до Scopus:

  • 33,5 % — опубліковано у видання Q4;
  • 30,8 % — Q3;
  • 16,4 % — Q2;
  • 19,3 % — Q1.

Квартилі журналів Scopus, де опубліковано статті українських авторів

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Чого чекати від української науки у 2022 році?»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також