Ми активно вивчаємо питання публікацій в міжнародних виданнях наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, але залишаємо поза увагою досить важливе питання – «Що робити українським журналам?» – Звичайно, відслідковувати світові тенденції та намагатися відповідати міжнародним стандартам публікаційної діяльності. Процес включення в такі бази даних, як Scopus та Web of Science є доволі складним та багатоетапним. Тому пропонуємо розглянути головні кроки його реалізації.

Зміст

Процес відбору до Web of Science Core Collection

Процес включення в Scopus

Мінімальні критерії для попередньої оцінки журналу

Другий етап перевірки журналу

Щорічний процес переоцінки журналів в SCOPUS

Аналіз журналів

Журнал не відповідає критеріям - що далі?

ПРОЦЕС ВІДБОРУ ДО WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

Редакційні рішення проводяться власними експертними редакторами, які не належать до видавництв чи науково-дослідних інститутів, таким чином усуваючи будь-які потенційні конфлікти інтересів. Кожен редактор відповідає за свій науковий напрямок, що дозволяє детально проаналізувати журнал в цілому.

The Web of Science Core Collection має 28 критеріїв для оцінки журналів. Вони поділяються на 24 критерії якості та 4 критерії впливу. Журнали, які відповідають критеріям якості, включаються в Emerging Sources Citation Index (ESCI). Журнали, які відповідають додатковим критеріям впливу, потрапляють в SCIE, SSCI або AHCI в залежності від предметної області.

Це динамічні колекції журналів, що підлягають постійному оцінюванню з метою відповідності журналів необхідному індексу. Журнали ESCI, які отримують визнання, переходять в SCIE, SSCI або AHCI, а журнали SCIE, SSCI і AHCI, що втрачають вплив – в ESCI. Журнал, якість якого погіршується, виключається з основної колекції Web of Science. Детальніше з процесом можна ознайомитися на рисунку нижче:

          

Загальний процес оцінки кожного видання представлено вище, розглянемо кожен з етапів:

 • Первісна перевірка: основна мета полягає у забезпеченні однозначної ідентифікації журналу.
 • Редакторська перевірка: редактори Web of Science проводять повну оцінку журналу.
 • Редакторська оцінка якості видання: редактори перевіряють відповідність назви журналу цілям завданням, архіву, складу редакційної колегії.
 • Редакторська оцінка впливу видання: Критерії на цьому кроці призначені для вибору найбільш впливових журналів у даній галузі дослідження, використовуючи дані про цитування, як основний показник впливу.

ПРОЦЕС ВКЛЮЧЕННЯ В SCOPUS

Щороку близько 3500 нових журналів подають заявку на включення в наукометричну базу даних Scopus, але тільки 33% з них відповідають мінімальним вимогам. І тільки близько 50% журналів приймаються після огляду CSAB.

CSAB (Експертна рада з відбору контенту в Scopus) – це міжнародна група вчених, дослідників та бібліотекарів, які розподілені на основні наукові дисципліни, та протягом усього року займаються переглядом видань, що подають заявки на включення до Scopus.

Мінімальні критерії для попередньої оцінки журналу

 • Мінімум 2 роки публікаційної активності журналу
 • Рецензований контент видання
 • Регулярна публікація випусків
 • Реєстрація у Міжнародному центрі ISSN
 • Релевантність та орієнтованість на міжнародну наукову спільноту
 • Етика публікаційної діяльності

Другий етап перевірки журналу

 • Політика журналу (Journal Policy)
 • Якість контенту (Quality of Content)
 • Авторитетність журналу (Journal Standing)
 •  Регулярність випусків (Regularity)
 • Доступність онлайн (Online Availability)

З повним списком можна ознайомитися на сайті наукометричної бази даних Scopus.

Остаточне рішення щодо журналу приймається на заключному етапі перевірки із зазначенням конкретних висновків. Повторна подача журналу на оцінку можлива через 1, 1,5, 2, 3 або 5 років.

Щорічний процес переоцінки журналів в SCOPUS

Аналіз журналів

Раз на рік Scopus аналізує результати роботи всіх журналів у базі даних за наступними показниками

 • Норма самоцитування
 • Загальна норма цитування
 • CiteScore
 • Кількість статей
 • Кількість кліків на тексти статей на сайті Scopus.com
 • Кількість переглядів анотацій на сайті Scopus.com

Допустимі межі кожного з показників діяльності видань зазначені на сайті Scopus.

Журнал не відповідає критеріям - що далі?

Якщо журнал не відповідає жодному з шести критеріїв вище, Scopus повідомить редакцію видання про його недостатню якість і дозволить журналу протягом року поліпшити хоча б один показник. Якщо через рік журнал зможе поліпшити хоча б один показник, він не братиме участі в повторній оцінці в цьому році. Однак, якщо журнал не задовольняє всім шести критеріям протягом двох років поспіль, він буде відзначений для переоцінки незалежною Експертною радою з відбору контенту в Scopus (CSAB).

Критерії оцінки журналу при його повторній оцінці ідентичні зазначеним вище базовим критеріям відбору наукового контенту в Scopus, які застосовуються до нових заявок. Після завершення процесу переоцінки CSAB вирішить, чи продовжити індексацію журналу в базі, чи припинити охоплення в Scopus (весь контент, наукові статті, які були проіндексовані в базі Scopus до завершення повторної оцінки, залишаються в Scopus).

Для успішно процесу включення журналу необхідно пройти складний шлях: проаналізувати цілі журналу, перевірити відповідність міжнародним критеріям, забезпечити наявність всіх елементів, після чого подати заявку на включення до бази даних Scopus та очікувати на результат.

Разом з редакцією журналу я бажаю Вам успіхів у цьому непростому процесі.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Використання освітньо-наукового інструментарію в умовах карантину у Київському медичному університеті".

img

Авторка журналу «Наука та метрика». За освітою фінансист; експерт з багаторічним досвідом у сфері наукового консалтингу; спеціаліст науково-навчального центру компанії «Наукові публікації»; ведуча науково-інформаційних семінарів та вебінарів у сфері наукометрії; створила свою авторську методологію, по якій проводить індивідуальні консультації, допомагаючи українським вченим реалізовувати їхню публікаційну діяльність; активна учасниця наукових конференцій та форумів; авторка дослідницьких робіт та статей для першого незалежного журналу про наукометрію в Україні «Наука та метрика».

Читайте також