В Україні та закордоном існує чимало організацій і фондів, метою діяльності яких є забезпечення фінансової допомоги для вирішення різних актуальних проблем сьогодення. Одним із видів такої підтримки є грантове сприяння, яке може бути суттєвим джерелом додаткового фінансування державних установ як і позабюджетні кошти. Розгляньмо, які існують види грантів, основні способи їх пошуку, оформлення звітності та використання.     

           Основні види грантів, способи їх пошуку, оформлення звітності та використання

Перш ніж вивчати шляхи отримання грантів визначимо спочатку, що означає поняття «грант»?

Грант - це сукупність грошових коштів, які надаються заздалегідь визначеним некомерційним установам, фізичним особам з метою втілення в життя соціального проєкту, наукового дослідження, навчання або ж підвищення кваліфікації за умови обов`язкового звітування про його цільове використання. Важливим критерієм реалізації гранту є глибоке розуміння специфіки конкретного питання, визначення перспективних шляхів його вирішення, прогнозування очікуваних результатів та обґрунтування виникнення причини потреби в коштах. Аналізуючи наведене поняття, можна зробити висновок, що гранти є найпоширенішою формою фінансування проєктів, в тому числі наукових за рахунок донорських організацій або грантодавців.

Одержання фінансової допомоги дозволяє зосередити в процесі виконання проєкту достатньо велику суму коштів для його реалізації. Варто чітко розуміти, що за умови успішного налагодження продуктивної взаємодії з грантодавцями, виникає база для подальшої співпраці та можливого продовження фінансування.

 Актуальні види грантів на сьогодні

 • Відкриті. До участі допускаються всі заявники, які відповідають встановленим вимогам організації-донора.
 • Закриті. Участь можуть приймати лише ті заявники, які відповідають певним особливим умовам грантового фінансування.

​​Фінансова допомога надається за результатами конкурсу, що за правилами має оголошуватися для неприбуткових організацій та/або фізичних осіб. Під час конкурсу заявники мають пройти деякі етапи складного процесу подання проєктних документів. До основних вимог, що висуваються до пакету документів, можна віднести наявність таких обов`язкових розділів:

 • Титульний аркуш. Він слугує своєрідною візитною карткою майбутнього проєкту і має містити наступні дані: назва проєкту; організація-заявник та організації-партнери; керівник; місце, де буде відбуватися реалізація програми; термін виконання; вартість; інша додаткова інформація.)

 • Резюме/анотація проєкту. У цьому розділі вказується його основна суть.

 • Вступ. Цей розділ має містити інформацію про організацію-заявника або фізичну особу, його/її репутацію тощо.

 • Постановка проблеми. Представлена конкретна проблема, яку заявник хоче вирішити або дослідити.

 • Мета і завдання. Цей розділ повинен допомогти грантодавцям зрозуміти конкретні кроки, які потрібно здійснити під час реалізації проєкту.

 • Методи. Представлена інформація про види діяльності або заходи, які необхідно здійснити для отримання запланованих результатів за допомогою наявних і залучених засобів та ресурсів.

 • Цільові групи. Відображена інформація щодо середовища або ситуації, які заявник прагне змінити.

 • Припущення/ризики. Вказані можливі ризики, які не підлягають контролю заявників.

 • Очікувані результати. Зазначена інформація про одержання позитивних змін у вирішенні конкретної поставленої задачі.

 • Оцінювання. Розділ містить інформацію щодо методики оцінки ефективності реалізації проєкту.

 • Подальше фінансування/життєздатність проєкту. Представлена інформація про додаткове джерело фінансування проєкту заявника для продовження дослідження після використання основного грантового фінансування

 • План реалізації. Розділ містить інформацію щодо графіку заходів, які виконуватимуться в процесі реалізації програми.

 • Звітність. Вказана інформація щодо періодичності та форми звітування про використання грантових коштів.

 • Бюджет. Надана інформація щодо видатків на реалізацію проєкту.

 • Додатки

                         Основні вимоги до пакету документів для подачі на грант​​​​​​​

Зазвичай, грантодавець під час оголошення конкурсу встановлює вимоги пріоритетності в реалізації проєкту, які в процесі можуть адаптуватися до змін зовнішнього середовища та суспільних потреб. Грантові кошти, які отримує переможець конкурсу, можуть надходити до нього поетапно або загальною сумою одноразово. Кошти, які були отримані у формі гранту, мають реалізовуватися за цільовим призначенням та безпосередньо зосереджуватися на виконанні передбачених цілей запропонованого проєкту.

Якщо Ви маєте бажання отримати грант, необхідно вивчити та проаналізувати інформацію щодо грантодавців, встановлених вимог та пріоритетів до заявника та проєкту загалом, вимоги до заявки, термін подання документів тощо. 

Загальнодоступні інформаційні ресурси

 • Платформа Clarivate Analytics: https://mjl.clarivate.com
 • Foundation online: https://foundations.org
 • Ресурсний центр «Гурт» (розділ «Гранти»): https://gurt.org.ua/news/grants/
 • European Foundation Centre: EFC: https://www.efc.be
 • GuideStar Search: http://www.guidestar.org 

Алгоритм пошуку грантового фінансування

 1. Визначити головну проблему, сформулювати її актуальність та невідкладність вирішення, скласти план проєкту та бюджет.
 2.  Відповісти на ряд важливих питань:
 • Для вирішення якої проблеми необхідні гроші?
 • Що саме потрібно для реалізації цілі (гроші, приміщення, майно, послуги)?
 • Як і від кого ці кошти можна отримати, щоб досягти успіху?
 1. Здійснити пошук грантових конкурсів, мета та завдання яких співпадають з ціллю Вашого проєкту.

Хочу додати, що результати, отриманні в процесі реалізації гранту, мають бути представлені широкому загалу. Основні досягнення науковців мають бути оформлені у вигляді наукової статті та опубліковані у престижних наукових журналах, що входять до відомих наукометричних баз даних.

І наостанок, отримання грантового фінансування – це досить складний та тривалий процес, але необхідний, оскільки дає можливість розвивати не тільки наукову діяльність країни, а й вирішувати нагальні суспільні проблеми.

Автор матеріалу: Ірина Скляр

Нагадаємо, пару днів тому вийшов матеріал про незалежну атестацію наукових установ за новими правилами.

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також

Владимир Кравченко
Владимир Кравченко

Владимир Кравченко рік тому

В 2014 році виступав перед молодими вченими КНУ і інших університетів із доповіддю на цю тему http://econom.univ.kiev.ua/2014/11/11/grant/ Цього року вийшло вже 2-е видання монографії "7 сходинок підготовки успішної дисертації" (Старостіна А.О., Кравченко В.А., Нагачевська Т.В.), на сторінках якої, серед інших, розкриваються і питання підготовки грантових запитів https://drive.google.com/file/d/1VTiMORb5k7tc-pJR0x45zuuct-jOKHt_/view?usp=sharing

рік тому

Доброго дня, пане Володимире! Дякуємо за коментар та корисні посилання. Ваші презентація та книги, написані у співпраці з іншими авторами, розкривають важливі моменти наукової діяльності та дійсно дуже актуальні для вчених. Ми обов'язково ознайомимося з ними більш детально і сподіваємось, що всі науковці також скористаються цією можливістю.