Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про організацію проведення моніторингу журналів, включених до Переліку фахових видань України. У наказі були затверджені методичні рекомендації щодо перевірки журналів, які ми скомпонували у нашому матеріалі.

Як відбуватиметься моніторинг наукових видань, що входять до Переліку? Новий наказ МОН

Процес моніторингу

Перевірці підлягають журнали, що входять до категорії «А», «Б». Контроль за дотриманням вимог, що прописані у Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року №32, здійснюється 1 раз на рік на основі аналізу архіву видання. Також повторно, якщо виявлено порушення або за зверненням громадян та організацій.

Періодика перевірки

 • Якщо видання випускає 1 журнал на рік, то перевірка буде відбуватися не раніше, ніж через рік після включення до Переліку.
 • Якщо видання випускає 2 або більше журналів на рік, перевірка буде відбуватися не раніше, ніж через пів року після включення.

Показники, на які будуть звертати увагу під час аналізу сайту журналу

Категорія «А»

 • Включення до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science Core Collection.
 • Дотримання академічної доброчесності.

Категорія «Б»

 • Свідоцтво про державну реєстрація ЗМІ.
 • ISSN.
 • DOI.
 • Сайт (англомовний та український інтерфейс).
 • Редакційна політика.
 • Склад редакції.
 • Процедура рецензування та дотримання редакційної етики.
 • Порядок оформлення та публікації наукової роботи.
 • Повний текст (анотація) у кожній статті.
 • Анотація не менше 1800 знаків з ключовими словами.
 • Розміщення на сайті «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.
 • Як мінімум 7 вчених з науковим ступенем за однією зі спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання.
 • Публікації у членів редакційної колегії.
 • У редакційній колегії наявність вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських (закордонних) ЗВО або наукових установах.
 • Членство науковця у редколегії видань, що включені до Переліку.
 • Включення журналу до профільних міжнародних наукометричних баз даних.   
 • Академічна доброчесність.
 • Систематичність опублікованих матеріалів, що не містять нових наукових результатів і не включають інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними.

Причини виключення

Категорія «А»

 • Якщо журнал виключають зі Scopus чи Web of Science Core Collection, він потрапляє до категорії «Б» на 1 рік. Після цього проводиться моніторинг щодо відповідності видання вимогам Порядку (підпункти 1-8 пункту 6).
 • Порушення принципів академічної доброчесності – виключення з Переліку на 1 рік.

Категорія «Б»

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПОРЯДКУ (ПІДПУНКТИ 1-8 ПУНКТУ 6):

 • Переведення видання до категорії «В» на 2 роки.
 • Виключення видання з Переліку на 1 рік.

НЕДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 • Виключення видання з Переліку на 1 рік.

ЯКЩО ЖУРНАЛ ПОСТІЙНО ПУБЛІКУЄ РОБОТИ, ЯКІ НЕ МІСТЯТЬ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВОДНОЧАС НЕ МАЄ ПОЗНАЧКИ ТОГО, ЩО ВОНИ Є ОГЛЯДОВИМИ ЧИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИМИ

 • Виключення видання з Переліку на 1 рік.

ПОВТОРНЕ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ

 • Виключення видання з Переліку без можливості поновлення.

Категорія «В»

Якщо видання, яке було переведено до категорії «В», за два роки не усунуло проблеми, його виключають без права поновлення.

Висновки моніторингу

Після моніторингу готується висновок, який подається на розгляд Атестаційній колегії МОН. Про всі рішення після атестації Міністерство повідомляє на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Наукові публікації – Publ.Science» запустила міжнародну платформу «Certifacation Center".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також