Кожна країна у світі формує державну політику щодо розвитку наукової та науково-технічної сфери. Це виражається у підготовці законодавчих документів, які визначають пріоритетні вектори руху вченої діяльності. Сьогодні ми поговоримо про основні напрями науки в нашій державі, і для цього розглянемо Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

Які наукові напрями важливі для України?

ЗГІДНО ЗАКОНУ

Пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки є науково, економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку. Їм надається державна підтримка на довгостроковий період (понад 10 років). Це робиться з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення.

Пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок є напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, яким надається підтримка на середньостроковий період (до 5 років) у рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з метою забезпечення їх реалізації.

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні до 2020-го року

  1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
  2. Інформаційні та комунікаційні технології.
  3. Енергетика та енергоефективність.
  4. Раціональне природокористування.
  5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
  6. Нові речовини і матеріали.

Щорічно Кабінет Міністрів України подає узагальнену інформацію про хід реалізації пріоритетних напрямів та отримані результати до Верховної Ради України.

Відповідно до аналітичної довідки Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації Міністерства освіти і науки України реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у 2019 році мало таку картину :  

Найбільші обсяги видатків загального фонду на дослідження і розробки (ДіР) за пріоритетними напрямами були спрямовані такими головними розпорядниками: Національною академією наук (НАН), Міністерством освіти і науки (МОН) та Національною академією медичних наук (НАМН).

Найбільшу фінансову підтримку, як і в минулі роки, одержав пріоритетний напрям "Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави" (67,0 %). Найменшу підтримку – пріоритетні напрями "Нові речовини і матеріали" (5,1 %), "Інформаційні та комунікаційні технології" (4,7 %) і "Енергетика та енергоефективність" (3,1 %). 

В яких галузях науки українські вчені публікуються найбільше?

В оновлених даних рейтингу Scimago (за 2019 рік), серед опублікованих документів українськими вченими в базі даних Scopus, переважають такі галузі: інженерія, фізика та астрономія, комп’ютерні науки, матеріалознавство, математика, медицина, хімія, соціальні науки. На картинці Ви можете побачити кількість орпублікованих документів.

Кількість наукових публікацій українських вчених у Scimago

Рейтинг показує, що наші дослідники більше публікують роботи в тих галузях науки, що входять до фундаментальних наукових дослідждень (фізика, астрономія, матеріалознавство, математика, хімія), що демонструє реалізацію вітчизняного вченого потенціалу згідно наукового вектору, обраного державою.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Доступ до лабораторій ЄС та дослідження у ядерній сфері – нові можливості для українських вчених".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також