Кожен журнал, який претендує на індексацію в міжнародних базах даних Scopus та Web of Science, проходить ретельний відбір та дотримується обов’язкових вимог співпраці. Для здобувачів наукових звань та ступенів дуже важливо мати публікації в таких виданнях для кар’єрного зросту.

Згідно Наказу №1643 від 28.12.2019 про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, були внесені зміни до Переліку фахових видань України. Ми публікуємо актуальний список вітчизняних видань категорії «А», що входять у наукометричні бази даних Scopus та Web of Science.

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

НАЗВА ВИДАННЯ

ЗАСНОВНИК (СПІВЗАСНОВНИКИ)

ГАЛУЗЬ НАУКИ

КОД (ШИФР) СПЕЦІАЛЬНОСТІ АБО ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

ДАТА ВКЛЮЧЕННЯ (ВНЕСЕННЯ ЗМІН)

1.

Advances in Astronomy and Space Physics (Здобутки астрономії та фізики космосу)

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головна астрономічна  обсерваторія НАН України фізико-математичні (астрономія, 01.04.08, 04.00.22, 05.07.12) спеціальності – (104) 16.07.2018 
2. Algebra and discrete mathematics ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

фізико-математичні (01.01.06)

спеціальності – 111 07.05.2019
3.

Biosystems Diversity

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

біологічні

спеціальності – 091, 101 18.12.2018
4. Chemistry & Chemical Technology Національний університет «Львівська політехніка»

хімічні

технічні

спеціальності – 102, 161 11.07.2019
5.

Marketing and management of  innovations

Сумський державний університет

економічні

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292 28.12.2019
6. Methods of functional analysis and topology

Інститут математики НАН України

фізико-математичні (математика)

спеціальності 111, 104 16.07.2018
7. Regulatory Mechanisms in Biosystems

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

біологічні, ветеринарні, сільськогосподарські

медичні

спеціальності – 091, 101, 207, 221

спеціальності – 222, 224

18.12.2018

15.03.2019

8. Theory of Stochastic Processes

Інститут математики НАН України

фізико-математичні (математика)

спеціальності 111, 112 16.07.2018
9. Ukrainian Food Journal Національний університет харчових технологій

технічні

спеціальності – 133, 144, 162, 181 15.03.2019
10.

Альгологія

Альгология

Algologia

НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України

біологічні

спеціальності – 091 15.03.2019
11. Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

філософські

спеціальності – 033 15.03.2019
12.

Банки і системи банку

Banks and bank systems

ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»

економічні (08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08, 08.00.09)

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281 07.11.2018
13.

Вісник зоології.

Вестник зоологии

Національна академія наук України, Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

біологічні

спеціальності – 091 15.03.2019 
14.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Геология

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

геологічні

спеціальність – 103 18.12.2018 
15.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

серія «Геологія. Географія. Екологія»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Geology. Geography. Ecology»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

географічні

геологічні

спеціальності – 103, 106 28.12.2019 
16.

Гідробіологічний журнал

Гидробиологический журнал

Hydrobiological journal

Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН України

біологія

спеціальності – 091 15.03.2019 
17.

Електротехніка і електромеханіка Электротехника и электромеханика

Electrical engineering & Electromechanics

Національний технічний університет «ХПІ», ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»

технічні (05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.14.02)

спеціальності – 103, 106 18.12.2018
18.

Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії

Журнал математической физики анализа геометрии

Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry 

Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна

НАН України

фізико-математичні

спеціальність – 111 18.12.2018
19.

Журнал нано- та електронної фізики

Журнал нано- и электронной физики

Сумський державний університет 

фізико-математичні

спеціальності – 104, 105

11.07.2019

20. Журнал фізичних досліджень Львівський національний університет імені Івана Франка 

фізико-математичні (фізика та астрономія)

спеціальності – 104, 105, 134, 143

07.11.2018
21.

Запорожский медицинский журнал

Zaporozhye medical journal

Запорізький державний медичний університет

медичні

фармацевтичні

спеціальності – 221, 222, 226, 228 15.10.2019
22.

Журнал з геології, географії та екології

Журнал по геологии, географии и экологии

Journal of Geology, Geography and Geoecology

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

геологічні

 

спеціальності – 103, 106 18.12.2018 
23.

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації

Инвестиционный менеджмент и финансовые инновации

Investment Management & Financial Innovations

ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи»

економічні (08.00.02, 08.00.08, 08.00.09)

спеціальності – 051, 071, 072, 076 07.11.2018
24.

Карпатські математичні публікації

Карпатские математические публикации

Carpathian mathematical publications

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

фізико-математичні (01.01.00)

спеціальності – 111, 113 15.03.2019
25.

Кібернетика та системний аналіз

Кибернетика и системный анализ/Cybernetics and Systems Analysis

Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

фізико-математичні

технічні

спеціальності –113, 121, 132 15.03.2019
26.

Кінематика і фізика небесних тіл

Кинематика и физика небесных тел/Kinematics and physics of celestial bodies

Національна академія наук України,

Головна астрономічна обсерваторія

фізико-математичні

спеціальності – 104

15.03.2019
27.

Математичні методи та фізико-механічні поля.

Journal of Mathematical Sciences

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

фізико-математичні

(01.01.00, 01.02.00)

спеціальності – 111, 113 15.03.2019
28.

Международный научный журнал  «Прикладная механика»

Міжнародний науковий журнал

«Прикладна механіка»/International Applied Mechanics

Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

фізико-математичні

(01.02.00, 01.01.00)

технічні (05.02.09, 01.02.04)

спеціальності – 111, 113, 132 15.03.2019
29.

Металофізика та новітні технології

Metallophysics and Advanced Technologies

Металлофизика и новейшие технологии

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України

технічні

фізико-математичні

спеціальності –104, 105, 132, 136 28.12.2019
30. Методи та об’єкти хімічного аналізу Київський національний університет імені Тараса Шевченка

хімічні (02.00.02)

спеціальності 102 16.07.2018
31.

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики»

Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики»

International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»/Journal of Automation and Information Sciences

Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України

фізико-математичні

технічні

спеціальності – 113, 122, 123, 124, 125, 151

15.03.2019
32.

Наука та інновації

Наука и инновации

Science and Innovation

Національна академія наук України

економічні (08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02)

технічні

спеціальності 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292

спеціальності – 104, 105, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 141, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 171, 172, 173, 183, 272, 274, 275

24.05.2018

 

28.12.2019

33.

Науковий вісник Національного гірничого університету

Scientific Bulletin of National Mining University

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка» 

геологічні

економічні

технічні 

спеціальності – 103

спеціальності – 051, 073, 075, 076, 281

спеціальності – 131, 132, 133, 141, 151, 183, 184, 185

07.05.2019

11.07.2019

34.

Нейрофізіологія

Нейрофизиология

Neurophysiology

Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця

біологія

спеціальності – 091 15.03.2019
35.

Нелінійні  коливання.

Нелинейные колебания.

Nonlinear oscillations/

Journal of Mathematical Sciences

Інститут математики Національної академії наук України

фізико-математичні (01.01.01-01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.02)

спеціальності – 111, 113 15.03.2019
36. Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури 

технічні

спеціальності – 131, 191, 192 28.12.2019
37.

Офтальмологічний журнал

Офтальмологический журнал

Journal of Ophthalmology (Ukraine)

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.

 В. П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України

медичні (14.01.18)

спеціальність 222

24.05.2018
38.

Патологія

Pathologia

Запорізький державний медичний університет 

медичні

спеціальності – 221, 222, 224, 228 15.10.2019
39.

Питання хімії та хімічної технології

Вопросы химии и химической технологии

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

хімічні

технічні

спеціальності 102, 161 16.07.2018
40.

Порошкова металургія

Порошковая металлургия

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

хімічні

технічні

спеціальності – 102, 132 15.03.2019
41.

Проблеми ендокринної патології

Проблемы эндокринной патологии

Національна академія медичних наук України, МОЗ України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України»

медичні

 

біологічні

спеціальність – 222

спеціальність – 091

18.12.2018

28.12.2019

42.

Проблеми і перспективи менеджменту

Problems and Perspectives in Management

ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні (08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07) спеціальності – 051, 073, 075, 076, 281 07.11.2018 
43.

Проблеми кріобіології  і кріомедицини

Проблемы криобиологии и криомедицины

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

біологічні (03.00.19)

медичні (14.01.35)

спеціальності 091, 222 16.07.2018
44.

Проблеми міцності

Проблемы прочности

Strength of Materials

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук України

технічні

спеціальності – 131, 132 15.03.2019
45.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології

Problems of radiation medicine and radiobiology

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

біологічні

медичні

спеціальність – 091

спеціальність - 222

07.11.2018

18.12.2018

46.

Психолінгвістика

Психолингвистика

Psycholinguistics

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

психологічні

філологічні

спеціальності – 053, 035

07.05.2019
47.

Розробка родовищ

Разработка месторождений

Mining of Mineral Deposits

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

технічні

спеціальності – 103, 184, 185

07.05.2019
48.

Сверхтвердые материалы

Надтверді матеріали/Journal of superhard materials

Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

фізико-математичні

технічні

спеціальності – 105, 132 15.03.2019
49. Світ медицини та біології

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань,

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»

біологічні

медичні

спеціальності – 091, 222 07.05.2019
50.

Східно-Європейський журнал передових технологій

Восточно-Европейский журнал передовых технологий

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

Український державний університет залізничного транспорту,

ПП «Технологічний центр»

технічні (05.02.00, 05.05.00)

технічні

технічні

спеціальності – 131, 132, 133

спеціальності – 101, 113, 121, 122, 123, 125, 126, 151, 152, 161, 163, 181, 182, 261, 273, 274, 275

спеціальності – 124, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 171, 172, 183, 184, 185, 186, 271, 272

15.03.2019

07.05.2019

11.07.2019

51. Східноєвропейський історичний вісник (East European Historical Bulletin) Дрогобицький державний педагогічний 

історичні

спеціальності – 032 15.03.2019
52.

Східно-європейський фізичний журнал

East European Journal of Physics

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

фізико-математичні

спеціальності – 104, 105 28.12.2019
53.

Теоретична й експериментальна хімія

Теоретическая и экспериментальная химия

Teoreticheskaya i eksperimentalnaya khimiya

Національна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України

хімічні

спеціальності – 102 15.03.2019
54. Теорія ймовірностей та математична статистика Київський університет імені Тараса Шевченка

фізико-математичні

спеціальності – 111, 112, 113 15.10.2019
55.

Технічна електродинаміка

Техническая  электродинамика

Technical Electrodynamics

Інститут електродинаміки НАН України

технічні (05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.11.05, 05.13.05, 05.14.02)

спеціальності 141, 123, 152

24.05.2018
56.

Український біохімічний журнал

Украинский биохимический журнал

The Ukrainian Biochemical Journal

Національна академія наук України, Інститут  біохімії ім. О. В. Палладіна

НАН України

біологічні

медичні

спеціальності – 091, 222 07.05.2019
57.

Український географічний журнал

Ukrainian geographical journal

Національна академія наук України, Інститут географії НАН України

географічні

спеціальності – 103, 106 28.12.2019
58.

Український журнал фізичної оптики

Ukrainian journal of physical optics

Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха

фізико-математичні (01.04.00)

спеціальності – 104, 105 07.11.2018
59.

Український математичний вісник

Украинский математический вестник.

Ukrainian Mathematical Bulletin/

Journal of Mathematical Sciences

Інститут математики НАН України,

Інститут прикладної математики і механіки НАН України,

Українське математичне товариство

фізико-математичні

(01.01.00)

спеціальності – 111 15.03.2019
60.

Український математичний журнал

Украинский математический журнал

Ukrainian Mathematical Journal

Національна академія наук України, Інститут математики НАН України

фізико-математичні (01.01.00, 01.02.00, 01.05.02)

спеціальності – 111, 112, 113 18.12.2018
61.

Український метрологічний журнал

Ukrainian Metrological Journal

ННЦ «Інститут метрології»

технічні (05.01.02, 05.11.00, 05.13.06, 21.06.01)

фізико-математичні (01.04.01, 01.04.03, 01.04.05, 01.04.21)

технічні

спеціальності – 104, 105, 122, 152

 

спеціальності – 141

15.10.2019

 

28.12.2019

62.

Український фізичний журнал

Украинский физический журнал

Ukrainian journal of physics

Національна академія наук України, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

фізико-математичні (01.04.00)

спеціальності – 104, 105 07.11.2018
63.

Успіхи фізики металів

Успехи физики металлов

Progress in Physics of Metals

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

фізико-математичні технічні

спеціальності – 104, 105, 132

07.05.2019
64.

Фізика конденсованих систем

Condensed Matter Physics

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

фізико-математичні (група спеціаль-ностей 01.04.00)

спеціальності 104, 105 24.05.2018
65.

Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка.

Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics

Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

технічні  (05.27.01, 05.27.02, 05.27.06, 05.09.07, 05.09.12, 05.12.02-05.12.20, 05.13.05, 05.11.00, 05.02.01)

фізико-математичні (01.04.00)

спеціальності – 104, 105, 123, 132, 141, 151, 152, 171, 172 15.03.2019
66.

Фізика низьких температур

Физика низких температур

Fizika Nizkikh Temperatur / Low temperature Physics

Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

фізико-математичні

спеціальності – 104, 105 15.03.2019
67. Фізико-хімічна механіка матеріалів /Materials Science Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

фізико-математичні

(01.02.00)

технічні (05.02.01, 05.02.10)

спеціальності –113, 131, 132 15.03.2019
68.

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Financial and credit activity: problems of theory and practice

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»

економічні

спеціальності – 051,  071, 072, 073, 075, 076, 292 07.05.2019
69.

Функціональні матеріали

Функциональные материалы

Functional materials 

НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України

хімічні, фізико-математичні, технічні

спеціальності – 102, 104, 105,132, 161 18.12.2018
70.

Харчова наука і технологія

Пищевая наука и технология

Food science and technology

Одеська національна академія харчових технологій 

технічні

спеціальності – 161, 162, 181 07.05.2019
71.

Хімія і технологія води

Химия и технология воды

Journal of water chemistry and technology (Ukraine)

Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України 

технічні

хімічні

спеціальності – 102, 161

15.10.2019
72.

Цитологія і генетика

Цитология и генетика

Cytology and Genetics

Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

біологічні

спеціальності – 091 15.03.2019
73. Ядерна та радіаційна безпека ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський національний політехнічний університет

технічні (05.14.14, 05.14.06, 05.09.05, 05.05.16)

технічні

спеціальності – 104, 105, 141, 142, 143, 144, 151, 183

спеціальності – 113, 121, 122, 192

11.07.2019

15.10.2019

74. Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН України

фізико-математичні (01.04.00), біологічні (03.00.01), технічні (05.14.00)

спеціальності – 104, 105, 143, 091

07.11.2018

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

НАЗВА ВИДАННЯ

ЗАСНОВНИК (СПІВЗАСНОВНИКИ)

ГАЛУЗЬ НАУКИ

КОД (ШИФР) СПЕЦІАЛЬНОСТІ  АБО ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

ДАТА ВКЛЮЧЕННЯ (ВНЕСЕННЯ ЗМІН)

1. Kyiv-Mohyla Humanities Journal  Національний університет «Києво-Могилянська академія»

історичні

філософські

філологічні

спеціальності – 032, 033, 035 15.10.2019
2. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

педагогічні (13.00.02 фізична культура, основи здоров’я)

фізичне виховання та спорт (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03)

спеціальності – 011, 014

 

спеціальності – 017

07.05.2019

11.07.2019

3. Physical Education of Students Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

педагогічні (13.00.02 фізична культура, основи здоров’я)

фізичне виховання та спорт (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03)

спеціальності – 011, 014

спеціальності – 017

07.05.2019

11.07.2019

4. Інформаційні технології і засоби навчання
Информационные технологии и средства обучения
Informational Technologies and Learning Tools
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна наукова установа, «Інститут модернізації змісту освіти» педагогічні (13.00.02-13.00.10) спеціальності - 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 126 18.12.2018

 

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал на тему "Як обрати видання для Вашої статті?"

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також