Найчастіше про реферативну базу даних Scopus згадується у контексті публікації та індексації наукових статей. Однак, не варто асоціювати її лише з цим видом наукових робіт. Тож, які матеріали містить Scopus?

Які види наукових робіт індексуються в Scopus?

Наукова стаття (Article)

Вид наукової роботи, що містить унікальну дослідницьку думку та чітку структуру (за стандартом IMRAD). Зазвичай наукові статті в trade journal (вид періодичного видання, яке публікує маркетингові ідеї, розробки продуктів, сервісів, послуг у сфері торгівельних послуг та бізнесу) коротші, ніж статті в класичних рецензованих журналах. Об’єм такої роботи може навіть не перевищувати однієї сторінки.

Стаття до друку (Article-in-Press або AiP) 

Наукова стаття, що була прийнята науковим журналом і доступна в електронному режимі доступу ще до офіційної публікації.

Книга (Book)

Наукова книга або монографія, що індексується базою даних. Крім цього, для книг з окремими розділами кожен розділ, разом із загальними пунктами та підсумками, також індексується за типом джерела як книга.

Розділ (Chapter)

Повний розділ книги чи серії книг, де елемент ідентифікується як розділ за допомогою заголовка.

Матеріали конференції (Conference paper)

Наукові напрацювання, результати яких були представлені на конференції чи симпозіумі. Доповіді мають різний обсяг та структуру (від повнотекстових матеріалів підсумків конференції до короткого огляду до однієї сторінки). Окремо слід розглянути тези конференції, що зазвичай мають регламентований розмір та стандарти написання. Їх напередодні конференції публікує організатор.

Набір даних (Data paper)

Документи, що містять метадані, які доступні для пошуку в мережі. В документах надається описова інформація про конкретні набори даних, що враховує їхні відмінні риси, можливість повторного використання, інформацію про обробку та аналіз.

Редакційна стаття (Editorial)

Тезовий опис кількох статей, що часто містить коментарі редакторів. Зазвичай, такі документи розміщуються перед змістом та слугують вступною частиною або передмовою.

Повідомлення про помилку (Erratum)

Виправлення або відкликання раніше опублікованої наукової статті. В таких документах містяться посилання на моменти, що виправляються, з посиланням на джерело, до якого робляться правки, або ж повідомлення про відкликання статті.

Лист (Letter)

Матеріали листування з редакцією: запити автора та відповіді редакції. Кожен окремий лист обробляється як один елемент.

Примітка (Note)

Обговорення та коментарі до статті, що ідентифікуються як примітки та мають унікальну структуру. Такі матеріали можуть не містити відомостей про автора чи країну афіліації. Часто примітки подаються в формі «запитання-відповідь».

Відкликана стаття (Retracted article)

Відомості про опубліковані статті, які відкликаються на прохання автора або видавця. Зазвичай ці статті позначаються словами retracted або retraction.

Огляд (Review)

Надання оглядової характеристики опублікованим оригінальним науковим статтям. Зазвичай мають велику бібліографію. Для них не є характерним оформлення за структурою IMRAD.

Коротка анкета (Short survey)

Міні-огляд оригінального дослідження. Подібні до оглядів, однак мають менший обсяг та бібліографію.

Також варто згадати, що в наукометричній базі даних Scopus міститься інформація про препринти (preprint). Вони не є рецензованими та індексованими роботами та не розміщуються у бд напряму. Інформація про них інтегрується зі спеціальних ресурсів препринтів. Однак, такі матеріали можуть бути опублікованими та проіндексованими після проходження процедури рецензування. 

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Провідні міжнародні видавництва припиняють співпрацю з науковими установами росії та білорусі»

 

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також