Уряд схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків». Міністерство пропонує суттєві трансформації для покращення ситуації у цій сфері.

Яка мета законопроєкту?

 • Покращення інноваційної діяльності наукових парків.
 • Комерціалізація результатів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

МОН прагне надати ЗВО і науковим установам справжню автономію для організації наукових парків і виключити можливу корупційну складову. Зі слів т.в.о. міністра Сергія Шкарлети, Міністерство пропонує зміни, що допоможуть науковим паркам ефективно працювати та продукувати хороші результати.

Чому необхідно вносити зміни до закону?

Наукові парки не реалізовують місію, покладену на них та не покращують інноваційні процеси. Причин багато, основні з них

 • Процес створення наукових парків складний та вимагає часу.
 • Складнощі у взаємодії між ЗВО та науковими установами.
 • Відсутність власної інфраструктури та складнощі з орендою приміщень, обладнанням.
 • Немає конкретики щодо участі наукових парків у етапі комерціалізації проєктів, невелике фінансування тощо.

Одна з основних проблем лежить у площині чинного законодавства, в якому відсутня процедура та критерії погодження рішення про створення наукових парків, тобто немає чітко визначених законодавством підстав. Порядком передбачено лише процедуру звернення, а процедура прийняття рішення, відмови у погодженні та інші питання не визначені. У Законі України «Про наукові парки» буде передбачено можливість цих суб’єктів впливати на процес прийняття рішень щодо управління науковим парком.

МОН пропонує ряд змін, що дозволить покращити ситуацію у цій сфері та усунути прогалини

 • Чіткий правовий статус НП.
 • Автономія ЗВО та наукових установ щодо створення наукового парку.
 • Право самостійно встановлювати напрям діяльності НП без затвердження центральним органом виконавчої влади.
 • Ліквідація НП у разі виходу ЗВО, наукової установи зі складу засновників.
 • Надання оренди приміщення для розміщення наукового парку на умовах як для бюджетних установ.
 • Право державним та приватним ЗВО, науковим установам брати участь у формуванні статутного капіталу.
 • Збільшення джерел фінансування: включити гранти, кредити, поворотна фінансова допомога.

Довідка: згідно з Законом України "Про наукові парки", науковий парк – це юридична особа, що створюється з ініціативи ЗВО та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проєктів наукового парку. Їхня ціль полягає у розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у ЗВО та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Прогнозовані переможці Нобелівської премії. Чи є українці серед них?»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також