Ви досліджуєте в аграрній темі? Вас цікавить ветеринарна медицина або електрична інженерія, розвиваєте міжнародні відносини, публічне управління та соціальні науки? Вже закінчуєте своє дослідження і замислюєтесь, де опублікувати статтю. Тоді ось Вам гарна можливість реалізувати свій намір!

Фаховий журнал «Наукові горизонти» подовжує набір статей до 12 березня включно та запрошує науковців долучитися до формування першого номера 2021 року.

Публікація статей у фаховому виданні  "Наукові горизонти"

Видання є рецензованим журналом з відкритим доступом, яке публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. 

Виходить 4 рази на рік, пропонує професійні умови співпраці та допомагає демонструвати наукові досягнення серед Ваших колег, розвиваючи авторитет і статус науковця.

ПОДАТИ СТАТТЮ

Науковий журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата ветеринарних, економічних, сільськогосподарських і технічних наук зі спеціальностей: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 101, 133, 183, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 281, 292 (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р., наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 р.).

Напрямки

  • аграрні науки та продовольство;
  • ветеринарна медицина;
  • електрична інженерія;
  • механічна інженерія;
  • міжнародні відносини;
  • публічне управління та адміністрування;
  • соціальні та поведінкові науки;
  • управління та адміністрування.

Окрім цього, видання входить до міжнародних наукометричних баз даних: Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals тощо.

Вартість публікації становить 750 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, макетуванням, а також присвоєнням DOI для Вашої статті.

Долучайтесь до авторського складу видання, щоб про Ваші дослідження дізнались як вітчизняні, так і міжнародні науковці.

ПОДАТИ СТАТТЮ

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Етичні принципи під час проведення досліджень і публікації результатів – програма для науковців від «Elsevier»".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також