Ви досліджуєте в аграрній темі? Вас цікавить ветеринарна медицина або електрична інженерія, розвиваєте міжнародні відносини, публічне управління та соціальні науки? Вже закінчуєте своє дослідження і замислюєтесь, де опублікувати статтю. Тоді ось Вам гарна можливість реалізувати свій намір!

Публікація статей у фаховому виданні  "Наукові горизонти"

Журнал «Наукові горизонти» запрошує до співпраці вчених. Видання є рецензованим журналом з відкритим доступом, яке публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. 

Виходить 4 рази на рік, пропонує професійні умови співпраці та допомагає демонструвати наукові досягнення серед Ваших колег, розвиваючи авторитет і статус науковця.

ПОДАТИ СТАТТЮ

Науковий журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата ветеринарних, економічних, сільськогосподарських і технічних наук зі спеціальностей: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 101, 133, 183, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 281, 292 (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р., наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 р.).

Напрямки

  • аграрні науки та продовольство;
  • ветеринарна медицина;
  • електрична інженерія;
  • механічна інженерія;
  • міжнародні відносини;
  • публічне управління та адміністрування;
  • соціальні та поведінкові науки;
  • управління та адміністрування.

Окрім цього, видання входить до міжнародних наукометричних баз даних: Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals тощо.

Вартість публікації становить 750 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, макетуванням, а також присвоєнням DOI для Вашої статті.

Долучайтесь до авторського складу видання, щоб про Ваші дослідження дізнались як вітчизняні, так і міжнародні науковці.

ПОДАТИ СТАТТЮ

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Етичні принципи під час проведення досліджень і публікації результатів – програма для науковців від «Elsevier»".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також