Нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив План заходів на 2022–2023 роки, що сприятиме реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 року.

Затверджено План заходів 2022–2023 Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності. Що це означатиме для наукової сфери?

План заходів включає такі напрями:

  • Створення сприятливого нормативно-правового середовища для розвитку інновацій.
  • Розвиток інноваційної інфраструктури.
  • Розвиток інноваційної культури та культури підприємництва, популяризація у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.
  • Забезпечення надання державної підтримки для впровадження інноваційної діяльності.
  • Забезпечення комунікації між усіма учасниками інноваційного процесу, сприяння отриманню ними консультаційних послуг та супроводу на всіх етапах інноваційного циклу.
  • Забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності.
  • Стимулювання інновацій та проєктів на базі відкритих даних, цифровізація.
  • Проведення моніторингу у сфері інноваційної діяльності.

Усього передбачено реалізацію 32 заходів, для 29 з них одним із відповідальних виконавців визначається Міністерство освіти й науки.

Проаналізуємо, що включатимуть заходи з розвитку інноваційної діяльності і як це вплине на сферу науки.

Створення сприятливого нормативно-правового середовища для розвитку інновацій

У цьому напрямі План заходів передбачає створення засад інноваційної діяльності з прийняттям відповідного законопроєкту. Останній має враховувати механізми державної підтримки.

Крім цього, плануються заходи щодо визначення засад формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні. Пропонується затвердити перелік таких напрямів та підготувати відповідний законопроєкт.

Розвиток інноваційної інфраструктури

Передбачено створення проєктів пілотних центрів експертизи, де здійснюватиметься оцінювання науково-технічних розроблень. На базі таких установ інноватори зможуть отримати аналітичну інформацію про технологічний, економічний, кон’юнктурний рівень своїх розробок.

Крім цього, напрям має на меті реалізувати експериментальний проєкт на базі закладів вищої освіти та наукових установ — зі створення мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор.

Експериментальні розробки орієнтуватимуться на актуальні проблеми малих та середніх підприємств. Для їхнього вирішення такі установи збільшуватимуть витрати на наукові та науково-технічні дослідження, що забезпечуватиме спільний розвиток науки та бізнесу.

Також наукові інноваційні розробки матимуть ширші інструменти фінансування через виконання зобов’язань України в Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Розвиток інноваційної культури та культури підприємництва, популяризація у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій

За цим напрямом передбачаються масштабні просвітницькі заходи як для населення — щоб підвищити рівень обізнаності про досягнення української науки, так і для дослідників — для отримання актуальної інформації стосовно можливостей участі в різноманітних конкурсах та програмах.

 Забезпечення надання державної підтримки для впровадження інноваційної діяльності 

Напрям передбачає впровадження вищого рівня державного фінансування наукових розробок, запровадження грантів та забезпечення діяльності фондів.

Забезпечення комунікації між усіма учасниками інноваційного процесу, сприяння отриманню ними консультаційних послуг та супроводу на всіх етапах інноваційного циклу

Передбачено удосконалення засобів комунікації між державою, закладами вищої освіти, науковими установами та бізнесом: створення спільних проєктів та вебсайтів.

Забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності

Напрям базується на проведенні інформаційних кампаній щодо вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, запровадженням методичних рекомендацій у цій сфері та уніфікацією категоріального апарату із його законодавчим закріпленням.

Стимулювання інновацій та проєктів на базі відкритих даних, цифровізація

Забезпечення відкритого та безкоштовного доступу до всіх навчальних матеріалів, зокрема за допомогою інтернет-ресурсів.

Проведення моніторингу у сфері інноваційної діяльності

У цьому напряму найбільший вплив на сферу науки матимуть заходи щодо проведення інвентаризації науково-технічних розробок та інноваційної інфраструктури в закладах вищої освіти, наукових установах.

Загалом, План заходів на 2022–2023 роки згідно зі Стратегією розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 року включає позитивні зміни для розвитку науки та інновацій в України. Вони включають законодавчі нововведення, покращення правового регулювання, фінансування, просвітницьку діяльність та багато іншого. Для реалізації положень цього комплексного документа необхідна консолідація органів державної влади, експертів, дослідницького кола. 

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Підсумки наукової діяльності 2021:звіт Міністра освіти та науки України»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також