Facebook Twitter Telegram E-mail
Підписатися
X

Будьте в курсі всіх новин наукометрії!

Підпишіться на новини та отримайте новий випуск журналу "Наука та метрика" абсолютно безкоштовно

Редакція журналу

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Таїсія Зацепіна

Авторка журналу «Наука та метрика». Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, має значний досвід в проведені експертної оцінки наукових журналів та статей. Нині працює персональним менеджером в компанії «Наукові Публікації». Її робота полягає в індивідуальному консультуванні вчених на теми реалізації необхідних дослідницьких цілей. Щоденна комунікація з найбільш авторитетними науковими організаціями дозволяє Таїсії ділитися власним досвідом з читачами журналу.

Денис Коваленко

Автор видання «Наука та метрика». Експерт галузі наукометрії та наукових публікацій, здобуває освіту на базі Національного університету біоресурсів та природокористування України. Працює персональним менеджером компанії «Наукові Публікації» та спеціалізується на комунікації та супроводженні клієнтів на усіх етапах публікаційного процесу. Реалізація дослідницьких проєктів та великий досвід роботи у сфері наукометрії дозволяють Денису ділитися актуальними знаннями з читачами журналу.

Тетяна Журкович

Авторка статей журналу «Наука та Метрика». За професійною освітою журналіст і редактор. Свою бездоганну репутацію у сфері наукометрії здобула, співпрацюючи з міжнародними науковими організаціями. Наразі набутий досвід та знання використовує для створення інформаційних матеріалів для наукових видань.

Єлизавета Батаєва

Авторка журналу «Наука та метрика». За освітою фінансист; експерт з багаторічним досвідом у сфері наукового консалтингу; спеціаліст науково-навчального центру компанії «Наукові публікації»; ведуча науково-інформаційних семінарів та вебінарів у сфері наукометрії; створила свою авторську методологію, по якій проводить індивідуальні консультації, допомагаючи українським вченим реалізовувати їхню публікаційну діяльність; активна учасниця наукових конференцій та форумів; авторка дослідницьких робіт та статей для першого незалежного журналу про наукометрію в Україні «Наука та метрика».

Марина Ященко

Авторка журналу «Наука та метрика». За освітою філолог. Довгий період працює в компанії «Наукові публікації» на посаді «Персональний менеджер». Фахівець у сфері наукометрії та науки. Свою експертну позицію здобула у щоденній співпраці з вітчизняними та зарубіжними вченими, консультуючи їх з приводу усіх науково-публікаційних процесів. Це допомогло Марині стати автором журналу «Наука та метрика» та ділитися досвідом у своїх статтях з читачами видання.

Владислав Романенко

Автор журналу «Наука та метрика», експерт у сфері наукометрії. Має дві вищі освіти (Уманський національний університет садівництва та Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). Діяльність у сфері ландшафтного дизайну та туризму привели Владислава в науку та дослідження. Він є автором та співавтором багатьох наукових статей. Науково-публікаційний досвід та розуміння цієї сфери стало однією з причин початку його співпраці з компанією «Наукові публікації». На сьогодні Владислав працює на посаді «Персональний менеджер» та допомагає науковцям публікувати наукові праці в журналах, що входять у найбільші наукометричні бази даних у світі. Саме тому "Наука та метрика" запросила Владислава ділитися своїм цінним досвідом з нашими читачами на сторінках нашого журналу.

Анна Джим

Авторка журналу «Наука та метрика» і спеціаліст з технічної підтримки вебпорталу «Наука та метрика». Закінчила Сумський державний університет за спеціальністю "Філологія". Друга освіта – програмування. Є автором та співавтором наукових статей. Вчений досвід допоміг Анні легко розібратися в специфіці сфери наукометрії та впроваджувати новітні IT-технології у наукову галузь, допомагати вченим, редакторам видань, журналам розвиватися в Інтернет-просторі.

Катерина Сосєдко

Авторка журналу «Наука та метрика», експерт у сфері наукового редагування. Навчалась у Київському університеті ім. Бориса Грінченка за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Наразі є студенткою НПУ імені М.П. Драгоманова, де опановує спеціальність «Редагування в засобах масової інформації та видавнича діяльність». Була членом наукового товариства Інституту журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка. Має досвід написання наукових статей, учасниця конференцій та наукових конкурсів. Активний редакторський та науковий шлях привів Катерину спочатку в компанію «Наукові публікації». А згодом її запросили стати технічним редактором у Видавничому домі «Наукові журнали», де її діяльність полягає у щоденному літературному редагуванні статей з економіки, макетуванні та верстці наукових журналів.

Ольга Щока

Авторка журналу «Наука та метрика», експерт у сфері наукового редагування. За освітою філолог. Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Філологія». Має досвід написання наукових статей, учасниця конференцій та наукових конкурсів. Нині Ольга є редактором компанії «Наукові публікації». Її робота полягає у структуруванні та поданні статей до видань різноманітних тематик і категорій. Досвід пошуку найбільш відповідних журналів для статей, а також вивчення їхніх вимог допомагає їй орієнтуватися у потребах наукових видань, а також робити висновки про їхній професійний рівень.

Ірина Кравець

Авторка журналу «Наука та метрика», експерт у сфері наукового редагування. Навчалась у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Культурологія». Наразі продовжує навчання за обраною спеціальністю з метою отримання кваліфікації «Експерта у сфері культури». Має досвід написання наукових статей, учасниця конференцій та наукових конкурсів.

Богдан Гребенюк

Автор журналу «Наука та метрика», експерт у сфері наукового редагування. За освітою філолог. Закінчив Хмельницький Національний Університет за спеціальністю «Переклад». Має досвід написання наукових статей. Нині Богдан є редактором компанії «Наукові публікації». Його робота полягає у структуруванні та поданні статей до видань різноманітних тематик і категорій. Досвід пошуку найбільш відповідних журналів для статей, а також вивчення їхніх вимог допомагає йому орієнтуватися у потребах наукових видань, а також робити висновки про їхній професійний рівень.

Ірина Давиденко

Авторка журналу «Наука та метрика». За професійною освітою – журналіст і редактор, закінчила Ягеллонський університет у Кракові. Має досвід у написанні наукових статей, учасниця міжнародних наукових конференцій, українсько-польських та польсько-німецьких освітніх обмінів.

Марія Гребенець

Авторка журналу «Наука та метрика» . За професійною освітою філологиня. Наразі працює у компанії «Наукові публікації» на посаді «Керівник відділу сабміту». ЇЇ робота полягає у співпраці з журналами міжнародних видань, що входять у найбільші наукометричні бази даних світу. Має успішний досвід написання наукових робіт. Набутий досвід та знання використовує для налаштування міжнародної наукової комунікації.

Ірина Хижа

Авторка журналу «Наука та метрика». За освітою журналістка. Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Учасниця численних наукових конференцій гуманітарного спрямування. За період роботи у компанії «Наукові публікації» опанувала функціональні обов’язки редактора. У своїй діяльності за допомогою таких принципів, як точність, об’єктивність і цілеспрямованість скеровує увесь потенціал на досягнення результату.

Ігор Москальов

Автор журналу «Наука та метрика». За професійною освітою – радіоінженер, інженер-механік, закінчив Державний Університет Телекомунікацій та Національний Авіаційний Університет. Має досвід у написанні наукових статей. Нині Ігор є редактором компанії «Наукові публікації». Його діяльність полягає у структуруванні статей та їх поданні до міжнародних та вітчизняних видань різноманітних тематик.

Марія Кривошей

Авторка журналу «Наука та метрика». Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Професійна кваліфікація: стажист-дослідник з релігієзнавства та державний експерт, радник (органи державної влади). Працює технічним редактором в компанії «Наукові публікації». Спеціалізується з питань історії релігії та у сфері управління суспільними процесами (публічне управління та адміністрування), що дозволяє кваліфіковано оцінювати якість статей з гуманітарних та соціальних наук. До її функціональних обов’язків входить структурування та оформлення наукових робіт, а також здійснення редагування згідно із зауваженнями рецензентів. Має знання «редакторських менеджерів» журналів, що використовуються для подання рукописів; володіє навичками комунікації з представниками різних наукових видань та сучасними інструментами ведення ділової кореспонденції. Це допомагає їй у супроводженні статей в журнали зі списку Scopus, WoS та у фахових виданнях.

Катерина Тяжкороб

Авторка журналу "Наука та Метрика", експерт у сфері наукового редагування. Має дві вищі освіти. Закінчила ГГПУ ім. О. Довженка за спеціальністю "Українська філологія", та НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського за фахом "Видавнича справа та редагування". Наразі працює редактором компанії "Наукові публікації". Є автором та співавтором наукових статей, учасником наукових конференцій, членом редакційної колегії журналу "Наука та Метрика". Вчений досвід та волонтерська діяльність сформували коло її наукових інтересів – спічрайтинг, риторика, українська лінгвістика, літературознавство, народознавство, державне управління, соціологія.

Людмила Машталер

Авторка журналу "Наука та метрика", філологиня та редакторка. Закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю "українська мова та література й англійська мова". Авторка наукових робіт, учасниця конференцій та наукових конкурсів. Має досвід структурування та подання статей до різноманітних наукових видань. Досвід пошуку журналів та вивчення специфіки наукового стилю в англійській мові допомагає їй успішно комунікувати та співпрацювати з ученими з різних куточків світу.

Олександр Холод

Співредактор наукового індексованого журналу«Соціальні комунікації: теорія і практика», доктор філологічних наук, професор, академік Міжнародної академії педагогічної освіти (МАНПО)

Віталій Гнатуш

Незалежний аналітик, кандидат технічних наук. Написав більше 190 наукових і аналітичних статей. Реалізував у співавторстві три книжкових проєкти та самостійно написав та видав одну книгу. Автор видання «Наука та метрика».