Facebook Twitter Telegram E-mail
Підписатися
X

Будьте в курсі всіх новин наукометрії!

Підпишіться на новини та отримайте новий випуск журналу "Наука та метрика" абсолютно безкоштовно

Фахові видання

Журнал «Наукові горизонти» запрошує до співпраці

«Наукові горизонти»

Журнал «Наукові горизонти» – це міжнародний науковий рецензований журнал з відкритим доступом.

Напрямки: облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; екологія; галузеве машинобудування; агрономія; захист і карантин рослин; садівництво та виноградарство; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; лісове господарство; садово-паркове господарство; агроінженерія; ветеринарна медицина.

Видання входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals тощо.
Періодичність: 4 рази на рік

Дізнатися більше
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія  «Економіка» запрошує до співпраці

Вісник МДУ. Серія «Економіка»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" – це міжнародний науковий рецензований журнал з відкритим доступом.

Напрямок: економічні науки.

Видання входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor тощо.
Періодичність: 4 рази на рік

Дізнатися більше
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія  «Педагогіка та психологія» запрошує до співпраці

Вісник МДУ. Серія «Педагогіка та психологія»

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія" – це міжнародний науковий рецензований журнал з відкритим доступом.

Напрямки: педагогічні та психологічні науки.

Видання входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, РІНЦ тощо.
Періодичність: 4 рази на рік

Дізнатися більше
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика» запрошує до співпраці

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика»

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика" – це міжнародний науковий рецензований журнал, який практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Напрямки: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна та молекулярна фізика, теорія поля та фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, міждисциплінарна фізика та суміжні галузі науки, техніки, історії фізики, хроніку, персоналії та бібліографію.

Видання входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Google Scholar, BASE, Crossref тощо.
Періодичність: 2 рази на рік

Дізнатися більше
Правові горизонти

«Правові горизонти»

Журнал «Правові горизонти» запрошує Вас до захопливої подорожі пізнання юридичної науки у різних галузях права. Теоретики та практики всього юридичного світу на шпальтах журналу мають змогу поділитися результатом своїх досліджень, теоріями та поглядами щодо розвитку різних галузей права в умовах світової глобалізації та становлення інформаційного суспільства.

Напрямки: юридичні науки.

Видання входить до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України та наукометричні бази: Google Scholar, Index Copernicus, Crossref тощо.
Періодичність: 4 рази на рік

Дізнатися більше