Google Scholar (Google Academy) – одна із найбільш унікальних наукометричних платформ, в рамках якої індексується глобальна кількість дослідницьких матеріалів, що робить її популярною серед дослідників. Google Scholar надає можливість включити в профіль повний перелік наукових статей, а також інші типи академічних матеріалів. Ще однією беззаперечною перевагою цієї платформи є підтримка регіональних мов, що ще більше урізноманітнює профіль автора.

Google Scholar як глобальний агрегатор наукової літератури: охоплення, показники та принципи роботи

Які матеріали індексуються в Google Scholar?

 • Наукові статті
 • Книги
 • Монографії
 • Тези конференцій
 • Препринти
 • Ухвали суду та велика кількість матеріалів інших типів

Точно підрахувати кількість матеріалів, що містяться в Google Scholar неможливо – це всі академічні роботи, які можна знайти у вебпросторі. Система постійно проводить сканування та оновлення дослідницьких матеріалів.

Головні показники Google Scholar

Для авторів:

 • Індекс цитування: сума згадок наукових робіт автора його колегами.
 • Індекс Гірша: взаємозалежність кількості цитувань до кількості публікацій. Індекс Гірша = h, якщо кожна з h статей вченого цитується не менше h разів.
 • і10-indeх: показник високоцитованих робіт, з яких кожен матеріал цитується не менше 10 разів.
 • Окремо ці показники розраховуються як за весь період діяльності вченого, так і за останні 5 років (+1 поточний).

Для журналів:

 • Індекс h5 – це h-індекс для публікацій за останні повні п’ять років. Це найбільше значення h, у якому враховуються всі h-статті, опубліковані у 2018–2022 роках, які мали принаймні h цитат.
 • Медіана h5 – це середня кількість цитувань публікації в статтях, які формують її індекс h5.

Профіль автора в Google Scholar

Профіль автора містить інформацію про:

 • Ім’я користувача.
 • Установу афіліації.
 • Перелік наукових інтересів.
 • Список наукових робіт автора.
 • Наукометричні показники діяльності.
 • Посилання на співавторів.
 • Контактні відомості науковця.

Профіль установи  в Google Scholar

Профіль установи відображається в Google Scholar як простий перелік вчених, афілійованих у цій установі. Однак, для розрахунків рейтингових списків цей структурний елемент має значно більше значення. За даними Google Scholar щодо числа вчених, кількості їхніх публікацій та за показниками цитування розраховуються місця ЗВО чи наукової організації в окремих міжнародних рейтингах.

Для того, щоб додати власний акаунт до профілю установи необхідно:

 1. Створити сторінку автора в Google Scholar.
 2. Вказати приналежність до визначеної наукової установи.
 3. Зробити профіль автора загальнодоступним (у параметрах конфіденційності).
 4. Підтвердити адресу робочої пошти.

Так, особистий профіль буде відображатися у пошуку організації в Google Scholar.

Для яких цілей можна використовувати Google Scholar?

 1. Формування авторського CV. За допомогою Google Scholar, дослідники можуть сформувати повноцінне авторське резюме, що надалі стане в нагоді при співпраці як при участі в комерційних проєктах, так і в співпраці з закладами вищої освіти та науковими установами
 2. Пошук матеріалів для написання роботи. Платформою Google Scholar передбачені широкі можливості щодо планування наукової роботи. Зокрема, за допомогою цього сервісу можна знайти матеріали, які використовуватимуться для наукової статті, монографії, дисертації, дослідити досвід інших науковців щодо того чи іншого питання.
 3. Пошук співавторів та міжнародна кооперація. Можливостями Google Академії передбачається пошук за профілями авторів. Оскільки платформа підтримує більшість регіональних мов, науковець може знайти колегу зі спільними науковими інтересами на іншому кінці світу, простежити поле його наукових інтересів, дослідити наукометричні показники та запропонувати співпрацю.
 4. Оформлення бібліографії та списку використаної літератури. При використанні того чи іншого наукового матеріалу, знайденого за допомогою платформи, дослідник має змогу автоматично згенерувати коректне посилання на нього відповідно до найбільш популярних стилів цитування.
 5. Відстеження власних наукометричних показників. Оскільки в профіль автора внесена вся сукупність наукових доробків, показник діяльності вченого (індекс цитованості та індекс Гірша) можна вважати інтегрованими. Завдяки цьому є змога оцінити власну діяльність та місце у дослідницькому середовищі, порівняти себе з колегами, визначити подальшу стратегію розвитку.
 6. Підвищення наукової впливовості вченого. Google Scholar – глобальна наукометрична платформа, нею користуються сотні тисяч вчених з усього світу. Реєстрація в ній – це вже спосіб заявити про себе як про члена міжнародного наукового товариства. Звісно, щоб набути більшого регіонального та міжнародного значення, варто потурбуватися і про рівень власних наукометричних показників.
 7. Підбір журналу для публікації. Щоб використати можливості Google Академії для підбору видання для публікації, варто перейти на вкладку «Metrics», у розділ «Top publications», обрати категорію та дисципліну. Далі система сама згенерує перелік відповідних журналів.
 8. Відстежування дослідницьких тенденцій та актуальних тем. За допомогою даних, отриманих в результаті пошуку на платформі Google Scholar, можна виокремити найбільш актуальні та високоцитовані теми, які, можливо, допоможуть автору здійснити науковий прорив.
 9. Пошук джерел фінансування. Щоб знайти наукову установу, яка потенційно буде зацікавлення у фінансуванні роботи вченого, варто перейти на вкладку «Metrics», у розділ «Funder». Там розміщується перелік установ, які надають кошти для розміщення матеріалів у відкритому доступі та посилання на них. Крім того, відомості цієї платформи часто використовують при вирішенні питання про надання грантів вченим.
 10. Підвищення показників наукової установи. Відмінні наукові здобутки окремого автора можуть позитивно вплинути на авторитет його місця роботи та значущість на національному та міжнародному рівні.

Поширені помилки в роботі з Google Scholar

 • некоректне вказання відомостей автора;
 • навмисне або випадкове додавання матеріалів не свого авторства;
 • дублювання профілів;
 • технічні помилки в роботі з профілем автора;
 • недостатня увага до деталей;
 • незнання функцій платформи.

Ці та інші помилки в роботі з Google Scholar можуть впливати на показники профілю автора. Для того, щоб їх уникнути та підвищити кількість цитувань, разом з індексом Гірша, рекомендуємо звернутися до наших партнерів – компанії «Наукові Публікації». Спеціалісти нададуть вам якісну консультацію та сприятимуть органічному підвищенню основних показників.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Публікація-привид: про «фільтраційні заходи» в науково-публікаційному просторі (частина 2)»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також