У наукометричному світі показники цитування активно впливають на діяльність вчених з усього світу. Якщо в Україні є ще дослідники, які тільки звикають до них, то, наприклад, у європейських державах вчені знають як їхній аналіз суттєво допомагає професійному розвитку. Сьогодні ми з’ясуємо, чим індекс Гірша може бути корисним для діяльності вченого.

Чим індекс Гірша може бути корисним для діяльності вченого?

H-index та його значення для науковців

Індекс Гірша допомагає розуміти, наскільки ефективними та цінними є опубліковані роботи того чи іншого вченого серед його аудиторії (колег), а також порівнювати дослідників в одній галузі за певний період їхньої діяльності. Хоча така оцінка часто стає причиною виникнення запеклих дискусій, але все ж таки від цього показника є свої плюси. Давайте розглянемо які.

  • Завдяки індексу Гірша відбувається порівняння результатів діяльності вчених у їхній сфері досліджень, що, у свою чергу, може вплинути на рішення керівництва наукової установи чи ЗВО пропонувати певну академічну посаду чи ні.
  • Цей показник враховують під час подачі заявки на грант.
  • Редакції журналів можуть запросити науковця стати рецензентом.
  • За допомогою h-index виявляється цінність внеску, який вчений робить у своїй галузі.
  • Індекс Гірша допомагає зрозуміти вченому, чи правильно він рухається у своїх дослідженнях, чи потрібно скорегувати свої пошуки.
  • Мала кількість цитування спонукає проаналізувати свою роботу, виявити в ній, можливо, певні неточності та покращити текст, а також подумати про інший журнал, який буде точніше відповідати змісту майбутньої роботи.
  • Ще раз передивитися як був структурований та оформлений текст, і можливо, звернутися до послуг професійного редактора, який займається перевіркою та оформленням наукових робіт.

Як підвищувати індекс Гірша?

Після того як дослідник успішно опублікував свою статтю в журналі, який індексується у базі даних Scopus, Web of Science тощо, головне довго не відпочивати від цього важкого та багатоетапного процесу, а продовжувати свою кар’єру, плануючи наступні праці. Бо кожна стаття викликає певний резонанс, який необхідно постійно "підживлювати". 

Окрім планування, потрібно ретельно слідкувати за своїми вже опублікованими роботами, іншими словами, аналізувати, як їх цитують Ваші колеги, та чи впливають дослідження на інші відкриття?

І наостанок, показник Н-індексу залежить від кількості цитування Вашої роботи багатьма авторами, тому важливо, щоб дослідження охоплювало широке коло колег, яким тема праці є актуальною. Тож, якщо науково-публікаційне планування складається не з 2-х статей, а з довготривалого обміну думками з колегами за допомогою публікацій, тоді важливо постійно проводити певні маркетингові дослідження, аналізуючи свою аудиторію.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про міжнародний досвід у сфері діяльності закладів вищої освіти.

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також