Вчора ми повідомляли, що компанія Web of Science оголосила про введення нової метрики на рівні видання - Індикатор цитування журналу. Що це за показник, розлянемо далі у статті.

Індикатор цитування журналу – нова метрика від Web of Science

Journal Citation Indicator покликаний унормувати показники для різних галузей досліджень та їхньої дуже різної швидкості публікацій та цитування. Цей Індикатор цитування журналу забезпечує єдину метрику на рівні журналу, яку можна легко інтерпретувати та порівнювати між дисциплінами.

Він буде розраховуватися для усіх журналів Web of Science Core Collection - включаючи ті, які не мають фактора впливу журналу (IF).

Роль цитат

Цитати служать маркером впливу та значущості досліджень. Їх необхідно розглядати ретельно та в контексті. Для достовірності оцінки впливу опублікованих досліджень аналіз цитування повинен контролювати такі змінні, як тематичне поле, тип документа та рік публікації.

Мета нового показника

Новий показник цитування журналу відповідає цій вимозі під час оцінки журналу, надаючи єдине число, яке враховує специфічні характеристики різних галузей та їх публікацій. Незважаючи на те, що розрахунки, що стоять за Індикатором цитування журналу, є складними і вимагає значних обчислювальних потужностей, кінцевий результат простий: єдине значення, яке легко інтерпретувати та порівнювати, доповнюючи поточні показники журналу.

Методологія розрахунку

Для розрахунку Індикатора цитування журналу використовується ще один показник Clarivate: Нормалізований вплив на цитування за категорією (Category Normalized Citation Impact (CNCI)). Ця метрика знаходиться в інструменті аналітики та порівняльного аналізу InCites. Значення показника цитування журналу є середнім показником CNC для всіх статей та оглядів, опублікованих у журналі за попередні три роки. (Наприклад, для значення показника цитування журналу 2020 року аналізованими роками є 2017, 2018 та 2019 роки.)

Як і при вимірюванні CNCI, індикатор цитування журналу контролює різні поля, типи документів (статті, огляди тощо) та рік публікації. Отримане число представляє відносний вплив цитування цієї статті як співвідношення цитат порівняно із загальним базовим рівнем.

  • Значення 1,0 є середнім світовим значенням.
  • Значення вище 1,0 позначають вищим за середній вплив цитування.
  • 2,0 - вдвічі перевищує середнє значення.
  • Нижче 1,0 вказує на менше середнього.

Індикатор цитування журналу забезпечує нормований на місцях показник впливу цитування, де значення 1,0 означає, що в опублікованих статтях в опублікованих роботах отримано кількість цитат, що дорівнює середньому цитуванню в цій предметній категорії.

Порівняння Індикатора цитування журналу та Impact Factor

Індикатор цитування журналу призначений доповнювати IF та інші метрики, які використовуються в науковому співтоваристві. Існує кілька ключових відмінностей між Індикатором цитування журналу та IF.

  • Розрахунок Індикатора цитування журналу за три роки публікацій контрастує з дворічним періодом, що використовується для IF. Цей трирічний розрахунок дозволяє індикатору цитування журналу бути якомога актуальнішим, а також надає більше часу публікаціям для накопичення цитат.
  • Розрахунок JIF базується на цитуваннях, зроблених у поточному році, тоді як Індикатор цитування журналу враховує цитати з будь-якого періоду після публікації, аж до кінця поточного року.
Особливість Фактор впливу журналу Індикатор цитування журналу
Усі журнали Web of Science Core Collection ні так
Нормована по полю метрика цитування ні так
Виправлений набір даних так так
Підраховує цитати з усієї Core Collection так так
Враховує цитати лише за поточний рік так  ні
Включає вміст Early Access  з 2020 року так так
Включає незв’язані цитати так ні
Дробовий підрахунок ні ні

Близько розташовані поруч галузі, наприклад ті, що стосуються фізичних наук, можна порівняти досить легко. Порівнювати журнали в галузі фізичної науки з, скажімо, тими, що займаються мистецтвом та гуманітарними науками, було б недоцільним, оскільки результати публікацій, динаміка цитування та інші елементи, як правило, дуже відрізняються.

Індикатор цитування журналів збільшить корисність JCR, оскільки розширює охоплення понад 21 000 наукових публікацій. Надання цієї інформації для приблизно 7000 журналів у ESCI покращить вплив журналів з усіх дисциплін, допомагаючи користувачам зрозуміти, як вони порівнюються з більш відомими джерелами наукового змісту. Індикатор цитування журналу також дозволить користувачам легше та справедливіше порівнювати вплив цитування між дисциплінами. 

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Анонс виходу та змін в Journal Citation Reports".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також