Впровадження світових стандартів у наукову діяльність українських вчених спричинила справжній бум на теренах нашої країни. Мова йдеться про необхідність розміщення статей в міжнародних видання баз даних Scopus та Web of Science, що були законодавчо закріплені наказами Міністерства освіти та науки України «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», наказом «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», наказу «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» тощо.

Оформлення наукових джерел

Ініціювання публікацій в міжнародних журналах з боку Міністерства, як важливого інструменту контролю за рівнем профільної дослідницької діяльності вченого, спричинило проблеми у великої кількості науковців, що не мали досвіду роботи зі світовими стандартами публікаційної діяльності.

Одним із таких складних для розуміння та правильної реалізації аспектів стало оформлення джерел наукових праць. Кожне видання має право використовувати будь-який із загальноприйнятих стилів оформлення літератури, яких на сьогоднішній день існує більш ніж двадцять, і кожен з них має свої особливості та нюанси.

Тільки відповідно наказу Міністерства освіти та науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» сформовано рекомендований перелік з одинадцяти різних стилів оформлення списку наукових публікацій. Серед яких:

 1.  MLA (Modern Language Association) style.
 2. APA (American Psychological Association) style.
 3. Chicago/Turabianstyle.
 4. Harvard style.
 5. ACS (American Chemical Society) style.
 6. AIP (American Institute of Physics) style.
 7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
 8. Vancouver style.
 9. OSCOLA.
 10. APS (American Physics Society) style.
 11. Springer MathPhys Style.

Задля мінімізації проблем, що виникають в процесі оформлення робіт для світових видань, я вирішила більш детально дослідити це питання та виявити основні тенденції в ньому.  Проаналізувавши загальну динаміку публікаційної діяльності міжнародних та українських вчених, спеціалістами редакційного відділу компанії «Наукові публікації – Publ.Science» було сформовано топ-п’ять стилів оформлення джерел, які найчастіше трапляються в роботі з міжнародними журналами баз даних Scopus та Web of Science.

НАЙБІЛЬШ ВЖИВАННІ СТИЛІ ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ*

 1. APA (American Psychological Association) Reference Style;
 2. Chicago Style;
 3. Harvard style;
 4. Vancouver style;
 5. MLA (Modern Language Association) style;

*на думку спеціалістів компанії «Наукові Публікації – Publ.Science»

APA STYLE

Дослідження показало, що найбільш розповсюдженим стилем оформлення джерел є APA (American Psychological Association) Reference Style, який використовується в найбільшій кількості журналів. Цей стиль був розроблений Американською Асоціацією Психологів для використання у сфері психології, а пізніше був прийнятий й іншими дисциплінами.

Восени 2019 року було видано сьоме оновлене видання APA стандартів, в якому в деталях зазначені всі нюанси оформлення робіт. Він вступає в силу та буде загальноприйнятим в міжнародних виданнях весною 2020 року. Цитування відповідно до стилю APA (7th edition) здійснюється двома способи:

 • внутрішньотекстове цитування;
 • позатексовий варіант (безпосередньо у списку джерел, що використовувались у праці).

Згадування джерел в середині тексту можна зобразити наступною схемою

Використовуйте лише прізвище автора (авторів) з комою та роком публікації. Додайте номери сторінок, глав чи розділів, якщо Вам потрібно конкретизувати інформацію, наприклад, якщо Ви цитуєте, перефразовуєте чи узагальнюєте сказане автором у його роботі.

Ніякої різниці між книгами, статтями журналів, Інтернет-документами чи іншими форматами не робиться, за винятком електронних документів, які не містять номерів сторінок. У цьому випадку використовуйте номер абзацу, якщо він є, з абревіатурою цього абзацу.

Повна інформація про джерело наводиться у довідковому списку літератури (References)  в кінці документа:

Позатекстове згадування буде виглядати наступним чином

Деталі схеми джерела будуть варіюватися залежно від типу роботи, що згадується, кількості авторів, вкотре згадується джерело в роботі тощо. Всі ці деталі варто розуміти і використовувати в процесі написання роботи, у такий спосіб Ви мінімізуєте час, який будете витрачати на оформлення Вашої роботи.

Стиль цитування APA став одним з найбільш відомих у світі, асоціація постійно оновлює та модернізує його задля відповідності усім сучасним тенденціям у сфері оформлення наукових робіт та пошуку джерел інформації. Вся інформація по оформленню зібрана та вдало структурована у збірнику компанії, який можна замовити собі, для детального вивчення.

CHICAGO STYLE

Пропоную розглянути не менш розповсюджений стиль оформлення джерел наукових публікацій - Chicago Style. Стиль було створено видавництвом Чиказького університету у 1906 році для використання у сфері суспільних, а згодом фізичних та природничих наук.

Особливістю Чиказького стилю ( 17th edition ) цитування є можливість, як і в стилі APA, вибору з декількох форматів посилань:

 • у середині тексту;
 • за межами тексту в розділі джерел.

Згадування джерел в середині тексту можна зобразити схемою

                                  

У списку літератури джерело буде зображене наступним чином

HARVARD STYLE

Сталої структури Гарвардського стилю цитування наукових робіт не існує, адже немає установи, яка б його розробляла та затверджувала. Через відсутність стандартної форми, виникають постійні модифікації цього стилю. На сьогодні варіацій оформлення джерел за Гарвардським стилем більш ніж 60. Вони різняться за регіонами, установами, рівнями, проте мають схожі загальні структури.

Ми розглянемо найбільш загальну та розповсюджену структуру оформлення за цим стилем. Проте пам’ятайте, що всі нюанси оформлення джерел, можна уточнити у видавництва, в яке Ви плануєте надсилати Вашу роботу.

Гарвардський стиль оформлення джерел, є подібним до перших двох стилів і буде мати наступний формат посилань в середині тексту та за межами тексту в розділі джерел.

Цитування в середині тексту в Гарвадському стилі

                             

Позатекстове згадування в Гарвадському стилі

VANCOUVER STYLE

Ванкуверський стиль використовує нотаційний метод посилання при посиланні на джерело інформації в тексті документа.

У найпростішій формі число в дужках (круглі дужки), розміщене в тексті роботи, вказує на відповідну довідку

Цитати нумеруються послідовно в тому порядку, в якому вони відображаються в тексті, і кожне цитування відповідає нумерованому посиланню, що містить інформацію про публікацію про вказане джерело, у списку довідок у кінці публікації, реферату чи завдання.

Після того, як джерело було цитовано, те саме число використовується у всіх наступних посиланнях. Ніякої різниці між друкованими та електронними посиланнями при цитуванні в тексті не робиться.

У кінці статті має бути пронумерований список посилань

Список слід розташовувати в порядку цитування в тексті публікації, а не в алфавітному порядку.

MLA STYLE

Останнім стилем оформлення цитувань та посилань в наукових роботах, який ми розглянемо в цій статті буде MLA (The Modern Language Association ) style. Цей стиль є найбільш розповсюдженим при оформленні праць та при цитуванні джерел в області гуманітарних наук.

Був розроблений для використання в англійській філології, для дослідження інших сучасних мов або літератур, включаючи порівняльний аналіз, літературну критику, дослідження засобів масової інформації, культурології, суміжних дисциплін.Мета стилю MLA полягає в тому, щоб бути коротким і надати лише  необхідну кількість деталей для ідентифікації цитованої роботи та розташування інформації в цій роботі. 

Використовуйте лише прізвище автора (авторів) і номери сторінки чи розділу, якщо вам потрібно вказати конкретні дані

                               

Повна інформація про джерело наведена у цитованому списку літератури у кінці документа.

Посилання у списку цитованих творів містять усю інформацію, яка потрібна комусь, щоб знайти Ваше джерело та розташовані в алфавітному порядку за автором

Правильне оформлення джерел роботи є важливим етапом підготовки наукової роботи кожного вченого. Саме тому варто детально досліджувати це питання та не допускати помилок в процесі оформлення Ваших робіт, адже це може стати причиною відхилення статті під час її рецензування.

Автор статті: Єлизавета Батаєва

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про оформлення анотації у науковій статті.

img

Авторка журналу «Наука та метрика». За освітою фінансист; експерт з багаторічним досвідом у сфері наукового консалтингу; спеціаліст науково-навчального центру компанії «Наукові публікації»; ведуча науково-інформаційних семінарів та вебінарів у сфері наукометрії; створила свою авторську методологію, по якій проводить індивідуальні консультації, допомагаючи українським вченим реалізовувати їхню публікаційну діяльність; активна учасниця наукових конференцій та форумів; авторка дослідницьких робіт та статей для першого незалежного журналу про наукометрію в Україні «Наука та метрика».

Читайте також

Олег Смирнов
Олег Смирнов

Олег Смирнов 3 роки тому

Мабуть, усе-таки, стилі не "найчастіше зустрічаються", а найчастіше трапляються. Бо зустрічаються - то хлопець з дівчиною. Хоча деякі дослідники вважають, що можна казати "зустрічаються" у будь-якому контексті.

3 роки тому

Пане Олегу, дякуємо за слушний коментар!)
valeriy
valeriy

valeriy 3 роки тому

Не корисна і навіть безглузда стаття. Mendeley, EndNote, і ще більше десятка інших програм для керування бібліографічною інформацією? Ні, не чули?

3 роки тому

Доброго дня, пане Валерію! Дякуємо за коментар та ідеї для нових статей)