Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проєкт наказу "Про затвердження положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук". У ньому йде мова про загальні положення про спеціалізовану вчену раду, вимоги до персонального складу докторської ради, попередній розгляд дисертації у докторській раді, а також науково-публікаційні вимоги до фахівців, які ми пропонуємо розглянути детальніше.

Почалося громадське обговорення проєкту Положення про спеціалізовану вчену раду

Фахівці, які вводяться до складу докторської ради повинні відповідати таким критеріям

  • наявність наукового ступеня доктора наук;
  • період роботи яких на посадах наукових та/або науково-педагогічних працівників становить не менше п’яти років;
  • наявність наукових публікацій, серед яких:
  1. Не менше двох публікацій за останні п’ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;
  2. Не менше трьох публікацій за останні три роки, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України;
  3. Не менше однієї монографії (або двох розділів у колективних монографіях), виданої(них) за останні 5 років. 

Проєкт розроблений відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 20 серпня 2021 року.

Джерело

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Історія успіху журналу «Nature». Публікаційні вимоги видання та етапи роботи зі статтею".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також