Високі показники цитування, потрапляння в глобальні рейтинги, отримання авторитетних наукових нагород – це, беззаперечно, мрія багатьох дослідників. За цим стоїть колосальна робота, що включає проведення дослідження, написання статті, її публікацію, популяризацію. Однак, перед багатьма вченими постає дилема уже на початку цього шляху, особливо якщо мова йде про молодих науковців. Про що писати? Здавалося б, все уже давно вивчено та описано, а для проведення глибших досліджень немає достатніх ресурсів. Розповідаємо, як визначити потенційно актуальний напрям досліджень та що для цього необхідно.

Про що писати, аби здійснити науковий прорив Вашої статті?

Визначення того, які питання є недостатньо дослідженими в напрямку, в якому працює вчений, робить наукову роботу більш актуальною, глибокою та цінною для світової науки. Перш за все, досліднику слід визначити ідею роботи. Згодом, на основі неї виокремити проблему та підібрати методи. В симбіозі ці компоненти і забезпечують науковий прорив.

Де шукати нові ідеї?

Для визначення того, яка ідея здійснить науковий прорив в тій чи іншій галузі потрібно глибоко орієнтуватися в її специфіці. Тому, головна порада – вивчати наявні напрацювання інших вчених та розглядати їх «під мікроскопом».

Кроки, які допоможуть в систематизації наукових знань за дослідницьким напрямком:

 1. Максимально дослідіть, які напрацювання уже є, їхню якість, обсяг та глибину, після цього, систематизуйте їх. Для цього навіть можна створити схематичну карту.
 2. При перегляді наукових статей звертайте увагу на загальні конструкції, наприклад «важливо звертатися до…», «без відповіді залишається таке питання…», «подальші дослідження все ще необхідні…». За ними може ховатися те, що варто вивчити глибше та що не знайшло достатнього поширення в дослідженнях.
 3. Крім цього, виділяйте місця, які викликають запитання, сумніви чи потребують детальнішого розкриття.
 4. Зверніть увагу на список літератури в дослідженнях, робіть нотатки та ставте собі запитання. Це допоможе зрозуміти, який підхід використовувати дослідники та сформувати авторську методологію.
 5. Ще одним джерелом, на яке варто звернути увагу, є частина роботи, де описано висновки та рекомендації щодо майбутніх досліджень. Фактично, там вказується, які питання потребують ретельнішого вивчення в майбутньому.

Види дослідницьких прогалин, на які варто звернути увагу

При аналізі уже наявних напрацювань, вчений повинен розуміти, які типи прогалин в наукових дослідженнях варто виокремлювати для планування подальших робіт, необхідно звернути увагу на такі можливі «пробіли»:

 • Докази. Недостатня кількість доказів для розв'язання проблеми дослідження.
 • Вибірка. При проведенні експериментальних чи соціологічних досліджень може бути підібрана нерепрезентативна вибірка.
 • Теорія. Недостатньо розвинута теоретична база для пояснення результату досліджень.
 • Результати. Варто оцінити результати роботи або перевірити їх емпірично.
 • Методологія. Невірно підібрано методи дослідження, що вплинуло на подальші результати.
 • Практичні знання. Отримані практичні результати не відповідають теоретичним.

Які ресурси використовувати?

Часто відстежування новин дослідницької сфери вимагає великої кількості часу, особливо на етапі пошуків. Тому, нині існує велика кількість ресурсів, що спрощують процес пошуку наукових матеріалів та допомагають з автоматизацією деяких етапів роботи. Видання «Наука та метрика» рекомендує добірку найкращих ресурсів для відстежування актуальних досліджень:   

Наукометричні бази даних: Web of science, Scopus, EBSCO, Index Copernicus

Бібліографічні менеджери: Mendeley, EndNote, Zotero, Bibtex

Сервіси препринтів: arxiv.org, biorxiv.org, SSRN

Спеціалізовані сервіси: Pubcrawler, Feedly, Sage Navigator, Researcher, Researchgate

Однак, інколи визначити якість своєї роботи самостійно та чи здійснить вона науковий прорив зовсім непросто. Для отримання незалежної об’єктивної оцінки Вашої роботи, аудиту статті та консультації щодо внесення необхідних доопрацювань зверніться до наших партнерів – компанії «Наукові Публікації». Компанія активно працює з вітчизняними й закордонними вченими та забезпечує комплексний підхід до ведення наукових робіт від етапу планування до індексації та популяризації дослідження.      

Сподіваємось, наші рекомендації допоможуть у виокремленні актуальних дослідницьких ідей та проблем для дослідження. Докладно вивчайте напрацювання колег, будуйте наукові гіпотези та автоматизуйте процес пошуку актуальних новин з галузі досліджень. Українська наука потребує Ваших наукових проривів!

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Open Access в Україні: як ідея відкритого доступу впроваджується у вітчизняній науці?»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також