У своїй професійній діяльності я часто стикаюсь з тим, що науковці ототожнюють поняття квартиля та процентиля. Мовляв, є універсальна формула і для того, щоб перевести процентилі у квартилі необхідно лише поділити шкалу на чотири. Однак на практиці все трохи складніше.

Тож розберімо, як відрізняються квартиль та процентиль та на який показник потрібно зважати?

Що необхідно знати про квартиль та процентиль?

Квартиль&процентиль

Часто квартилі та процентилі прирівнюють та навіть взаємозамінюють, однак для об’єктивної оцінки цих метрик необхідно знати про важливі нюанси:

 Квартиль (Q) – відображає впливовість видання всередині наукометричної бази даних та показує рівень популярності журналу серед відповідної категорії її індексації. Для такої оцінки журнали ділять на приблизно 4 рівні групи залежно від бібліометричних показників.

Більшість вчених неодноразово зустрічала класифікацію журналів за цією метрикою, де:  

  • Q1 – найбільш впливові та авторитетні видання. Зазвичай у них складна й тривала процедура рецензування та високі публікаційні внески.
  • Q2 – мають трохи менші рейтингові показники, однак журнали цієї групи теж високо оцінюються міжнародним науковим товариством.
  • Q3 – користуються найбільшою популярністю серед вчених, що публікують свої перші наукові доробки. Публікація у журналах цієї групи зараховується для більшості наукових цілей практично у кожній країні.
  • Q4 – до цієї групи входить багато видань, що лише нещодавно були влючені у наукометричну базу та ще не здобули великого авторитету. Крім цього, сюди віднесені журнали, що погіршили рейтингові показники. 

 Процентиль має числове вираження (від 1 до 99). Він показує рейтинг видання у його предметній області. Наприклад, показник 99 вказує, що видання входить до топ-1% найбільш цитованих журналів предметної області.

Часто вчені допускають помилку прирівнюючи квартилі та процентилі, начебто Q1=1-25 процентиль, Q2=26-50, Q3=51-75, Q4=75-100. Метрики квартиля та процентиля дійсно подібні у розрахунках і у більшості випадків збігаються. Однак, ці показники не варто ототожнювати. 

Де шукати квартилі та процентилі?

Показники квартиля та процентиля розраховуються як для бази даних Scopus, так і для Web of Science, але на базі різних показників. 

 

         Scopus         

   Web of Science  

   Scimago Rank  

  Quartile  

графический интерфейс, галочка бесплатно значок - Icon-Icons.com
(CiteScore)

графический интерфейс, галочка бесплатно значок - Icon-Icons.com
(JIF)
графический интерфейс, галочка бесплатно значок - Icon-Icons.com
(SJR)

  Percentile  

графический интерфейс, галочка бесплатно значок - Icon-Icons.com
(CiteScore)
графический интерфейс, галочка бесплатно значок - Icon-Icons.com
(JIF)
Смайлик-эмодзи ❌ 'Крестик' ВК (ВКонтакте), Инстаграм, Ватсап: код смайла,  значение и расшифровка

Scopus

  • У наукометричній базі даних Scopus інформацію про розрахунок процентиля можна знайти у розділі показників CiteScore, що оновлюються кожного року.
  • Інформація про показники квартилю розташована у розділі «Sources».

Хоч обидві метрики розраховуються для журналів бази даних Scopus, на сьогодні головним рейтинговим показником видань Scopus є процентиль. 

Процентилі у Scopus

Квартилі у Scopus

Раніше показники бд Scopus розраховувались за SJR, але з часом ця статистика була перенесена на окремий ресурс - Scimago Journal & Country Rank.

Scimago Journal & Country Rank

Наукометричні показники у Scimago Journal & Country Rank знайти дуже легко. Для цього необхідно ввести назву журналу або знайти його в розділах рейтингу. Платформа відобразить деталізовану інформацію про видання.

Квартиль журналу Scimago Journal & Country Rank

Web of Science

Для ознайомлення з показниками журналів в наукометричній базі даних Web of Science необхідно перейти на окремий ресурс - JCR (Journal Citation Reports).

Він містить інформацію про квартилі, процентилі за JIF, імпакт-фактор та багато інших бібліометричних показників видань.

Наукометричні показники в Journal Citation Reports

 

Чи може один журнал мати декілька показників квартиля чи процентиля?

В наукометричному світі багато парадоксів. Однак, всі вони мають обґрунтоване пояснення. Так, один журнал може входити до різних категорій, а відповідно мати різні наукометричні показники за кожною з них. Коли це можливо?

Розглянемо на прикладі журналу International Journal of Performance Arts and Digital Media. Видання індексується в базі даних Scopus та публікує статті з комунікацій та образотворчого й сценічного мистецтва. Тобто, журнал мультидисциплінарний. Статті з комунікацій індексуються як Q3, а з мистецького напряму як Q1. Процентилі також різняться: 79 і 35 відповідно.   

Квартилі International Journal of Performance Arts and Digital Media.

Процентилі International Journal of Performance Arts and Digital Media.

Подібна ситуація може виникати й з виданнями наукометричної бази даних Web of Science. Однак, журнал заведено оцінювати за найвищим наукометричним показником з усіх категорій його індексації.

Крім цього, мають вагу і різного роду технічні моменти. Не варто забувати, що одне і те ж видання може входити до різних баз даних. Кожна з них розраховує метрики самостійно, за власною відпрацьованою методологією та має різну кількість журналів. В результаті, показники подібних метрик можуть мати різні значення для одного і того ж видання.  

На що орієнтуватися? На квартиль чи процентиль?

Щодо цього питання – все індивідуально. Потрібно зважати на законодавчі акти та Ваші наукові цілі. Якщо говорити, наприклад, про порядок присуджень звань та ступенів, необхідні вимоги можна знайти в національному законодавстві. Єдиного підходу у цьому питанні немає і держави прописують юридичні норми по-різному.

Як приклад з міжнародної практики, розповім про вимоги у Республіці Казахстан. Для отримання наукових звань та ступенів у цій країні законодавчо регламентовано кількість публікацій у виданнях міжнародних баз даних Scopus та Web of Science, де до уваги беруться показники процентилю за CiteScore (якщо мова йде про Scopus) та квартилю за Journal Citation Reports (якщо мова йде про Web of Science).

Якщо ж аналізувати українське законодавство, то ранжування журналів переважно відбувається за квартилем і для Scopus, і для Web of Science. Однак, варто пам’ятати, що підбір журналу необхідно проводити індивідуально, зважаючи на Вашу наукову ціль.

Отже, квартиль та процентиль – різні наукометричні показники, хоча способи їхнього розрахунку мають багато спільного. Перш ніж обирати видання для публікації дослідження, варто чітко визначити вимоги до журналів. Зазвичай, вони формуються на законодавчому рівні та корегуються керівництвом університету чи наукової установи. Так Ви знайдете потрібну інформацію та вирішите, на який саме показник орієнтуватись. Лише після цього варто здійснювати підбір наукового журналу.  

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Оновлення рейтингу Ranking Web of Universities. Які університети визнано найкращими?»

img

Авторка журналу «Наука та метрика». Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, має значний досвід в проведені експертної оцінки наукових журналів та статей. Нині працює персональним менеджером в компанії «Наукові Публікації». Її робота полягає в індивідуальному консультуванні вчених на теми реалізації необхідних дослідницьких цілей. Щоденна комунікація з найбільш авторитетними науковими організаціями дозволяє Таїсії ділитися власним досвідом з читачами журналу.

Читайте також