Наукові журнали, що входять до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б»: Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ та Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ запрошують вчених до співпраці та публікації статей.

Триває набір статей юридичного спрямування до фахових видань Національної академії внутрішніх справ

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

Індексація журналу: Фахові видання України категорія «Б», Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible

Спеціальність: 081 – Право

Журнал «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» – це наукове рецензоване видання, яке публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань законотворчого процесу, правозастосовної практики в державі, висвітлення проблем юридичної та суміжних наук та їх ролі в удосконаленні правоохоронної діяльності.

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

Індексація журналу: Фахові видання України категорія «Б», Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible

Спеціальність: 081 – Право

Сферою наукових інтересів «Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ» є теорія та історія міжнародного та державного права окремих країн, правове регулювання правозастосування, профілактика та протидія злочинності, діяльність працівників правоохоронних органів, дослідження та модернізація кримінального процесу, аналіз міжнародних та європейських стандартів у сфері судочинства, виконання рішень і застосування практики міжнародних судів, формування й реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, розкриття пріоритетних напрямів реформування юридичної освіти й науки та багато інших.

Якщо Ви плануєте публікацію у вищезазначених наукових журналах, рекомендуємо ознайомитись з переліком вимог до оформлення статей.

Публікація у друкованих фахових виданнях Національної академії внутрішніх справ з юридичних наук безплатна

Контактна інформація:

Підготовлені згідно з вимогами рукописи можна надсилати на електронну адресу: 
yanchyk84@ukr.net

Довідки за телефоном: +380674528616 (технічний редактор Яна Шумко)

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал: «Дайджест новин науки та наукометрії вересень №3»

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також