Перелік наукових фахових видань України це важливе джерело для публікаційних звершень вчених, особливо вітчизняних, які зацікавлені у розвитку своєї пофесійної кар'єри. Список постійно оновлюється, і ми слідкуємо за цим, щоб наші вчені отримували тільки акутальну інформацію. 

Українські наукові журнали - категорія "А"

До категорія "А" включаються наукові періодичні видання України, що увійшли до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. Щоб долучитися до Переліку журналів (категорія "А"), видання має подати певні документи до МОН. Їхній список можна переглянути в наказі про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

Більш детально про умови включення наукового журналу до Переліку фахових видань України.

Перелік наукових фахових видань України категорія "А" станом на 27.07.2021,

в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(Зеленим позначені журнали, що були додані на зазначений термін)

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

НАЗВА ВИДАННЯ ЗАСНОВНИК (СПІВЗАСНОВНИКИ) ГАЛУЗЬ НАУКИ КОД (ШИФР
1 Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal ГО "Інститут східноєвропейських досліджень і дорадництва"
Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
242 - Туризм (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)
2 Agricultural Science and Practice (Сільськогосподарська наука і практика)

Національна академія аграрних наук України

біологічні

сільськогосподарські

спеціальності – 091, 201, 204, 211
3 Advances in Astronomy and Space Physics (Здобутки астрономії та фізики космосу) Київський національний університет імені Тараса Шевченка Головна астрономічна обсерваторія НАН України фізико-математичні (21.11.2013) нечинний
фізико-математичні /01.04.08, 04.00.22, 05.07.12 / (16.07.2018)
104 - Фізика та астрономія (16.07.2018)
4 Algebra and discrete mathematics ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» фізико-математичні /01.01.06 / (07.05.2019) 111 - Математика (07.05.2019)
5 Biosystems Diversity Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара біологічні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (18.12.2018)
91 - Біологія (18.12.2018)
101 - Екологія (18.12.2018)
6 Chemistry & Chemical Technology Національний університет «Львівська політехніка»

хімічні

технічні

спеціальності – 102, 161
7 Experimental Oncology НАН України
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
біологічні (15.04.2014) перереєстрація
медичні (16.05.2016) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
біологічні (17.03.2020)
91 - Біологія (17.03.2020)
222 - Медицина (17.03.2020)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (17.03.2020)
8 Journal of Chemistry and Technologies Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара хімічні (06.11.2014) перереєстрація
хімічні (17.03.2020)
технічні (17.03.2020)
102 - Хімія (17.03.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (17.03.2020)
181 - Харчові технології (17.03.2020)
9

Lex Portus

Національний університет «Одеська юридична академія»

юридичні

спеціальності – 081, 293

10

Marketing and management of  innovations

Сумський державний університет

економічні

спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292
11 Methods of functional analysis and topology Інститут математики НАН України фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (16.07.2017) 111 - Математика (16.07.2018)
104 - Фізика та астрономія (16.07.2018)
12 Regulatory Mechanisms in Biosystems Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара біологічні (09.03.2016) перереєстрація
медичні (11.07.2016) перереєстрація
біологічні (18.12.2018)
сільськогосподарські (18.12.2018)
ветеринарні (18.12.2018)
медичні (15.03.2019)
91 - Біологія (18.12.2018)
101 - Екологія (18.12.2018)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (18.12.2018)
221 - Стоматологія (18.12.2018)
222 - Медицина (15.03.2019)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (15.03.2019)
13 Sententiae Вінницький національний технічний університет
Громадська організація "Український філософський фонд"
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
філософські (29.09.2014) перереєстрація
філософські (17.03.2020)
33 - Філософія (17.03.2020)
14 Theory of Stochastic Processes Інститут математики НАН України фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (16.07.2018)
111 - Математика (16.07.2018)
112 - Статистика (16.07.2018)
15 Ukrainian Food Journal Національний університет харчових технологій технічні (21.11.2013) нечинний
технічні (15.03.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.03.2019)
144 - Теплоенергетика (15.03.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (15.03.2019)
181 - Харчові технології (15.03.2019)
16 Альгологія Альгология Algologia НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України біологічні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
91 - Біологія (15.03.2019)
17 Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна філософські (21.11.2013) нечинний
філософські (15.03.2019)
33 - Філософія (15.03.2019)
18 Банки і системи банку ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні /08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08, 08.00.09 / (07.11.2018) 51 - Економіка (07.11.2018)
71 - Облік і оподаткування (07.11.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018)
73 - Менеджмент (07.11.2018)
75 - Маркетинг (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)
19

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Геология

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology

Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні (21.12.2015) не фах
геологічні (07.10.2015) перереєстрація
геологічні (18.12.2018)
103 - Науки про Землю (18.12.2018)
20

Вісник Національної академії правових наук України

Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

юридичні

спеціальності – 081, 293
21

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Геологія. Географія. Екологія»

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Geology. Geography. Ecology»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна географічні (21.12.2015) перереєстрація
геологічні (21.12.2015) перереєстрація
геологічні (28.12.2019)
географічні (28.12.2019)
103 - Науки про Землю (28.12.2019)
106 - Географія (28.12.2019)
22

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування

Вестник Национального техничного университета Украины «Киевский политехнический институт». Серия Радиотехника. Радиоаппратостроение.

Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series Radiotechnique. Radioapparatus Bulding

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

технічні

технічні

спеціальності – 171, 172, 173

спеціальності – 126, 151, 152, 153

23 Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» фізико-математичні (06.11.2014) не фаховий
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
171 - Електроніка (02.07.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (02.07.2020)
173 - Авіоніка (02.07.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (24.09.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.09.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (24.09.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (02.07.2020)
24

Гідробіологічний журнал

Гидробиологический журнал

Hydrobiological journal

Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН України біологічні (16.05.2016) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
91 - Біологія (15.03.2019)
25 Геодинаміка Національний університет "Львівська політехніка"
Державна служба геодезії, картографії та кадастру України
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Львівське астрономо-геодезичне товариство
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
геологічні (13.03.2017) перереєстрація
геологічні (17.03.2020)
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (17.03.2020)
26 Геофізичний журнал Національна академія наук України
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України
геологічні (07.10.2015) перереєстровано
геологічні (02.07.2020)
фізико-математичні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
103 - Науки про Землю (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
27 Доступ до правосуддя в Східній Європі (AJEE) Громадська організація "Центр досліджень східно-європейського права" соціальні комунікації ()
юридичні (24.09.2020)
081 - Право (24.09.2020)
28

Електротехніка і електромеханіка

Электротехника и электромеханика

Electrical engineering & Electromechanics

Національний технічний університет «ХПІ», ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні /05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.14.02 / (18.12.2018)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (18.12.2018)
29

Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії

Журнал математической физики анализа геометрии

Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry

Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України фізико-математичні (16.05.2016)
фізико-математичні (18.12.2018)
111 - Математика (18.12.2018)
30

Журнал нано- та електронної фізики

Журнал нано- и электронной физики

Сумський державний університет фізико-математичні (11.07.2019)
фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація

104 - Фізика та астрономія (11.07.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (11.07.2019)
31 Журнал фізичних досліджень Львівський національний університет імені Івана Франка фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
фізико-математичні /За виключенням: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 04.00.05, 10.02.21 / (07.11.2018)
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (07.11.2018)
143 - Атомна енергетика (07.11.2018)
32

Запорожский медицинский журнал

Zaporozhye medical journal

Запорізький державний медичний університет

медичні

фармацевтичні

спеціальності – 221, 222, 226, 228
33 Зоорізноманіття Національна академія наук України
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
біологічні (04.04.2018) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
91 - Біологія (15.03.2019)
34

Журнал з геології, географії та геології

Журнал по геологии, географии и геологии

Journal of Geology, Geography and Geoecology

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара геологічні (07.10.2015) перереєстрація
геологічні (18.12.2018)
103 - Науки про Землю (18.12.2018)
106 - Географія (18.12.2018)
35

Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації

Инвестиционный менеджмент и финансовые инновации

Investment Management & Financial Innovations

ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні /08.00.02, 08.00.08, 08.00.09 / (07.11.2018) 51 - Економіка (07.11.2018)
71 - Облік і оподаткування (07.11.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
36 Інноваційний маркетинг ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні /08.00.04 / (07.11.2018) 051 - Економіка (07.11.2018)
073 - Менеджмент (07.11.2018)
075 - Маркетинг (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)
37

Історія науки і техніки

Державний університет інфраструктури та технологій

історичні

спеціальності – 032
38

Карпатські математичні публікації

Карпатские математические публикации

Carpathian mathematical publications

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» фізико-математичні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
39

Кібернетика та системний аналіз

Кибернетика и системный анализ

Cybernetics and Systems Analysis

Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.03.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
124 - Системний аналіз (15.03.2019)
125 - Кібербезпека (15.03.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.03.2019)
40

Кінематика і фізика небесних тіл

Кинематика и физика небесных тел

Kinematics and physics of celestial bodies

Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія фізико-математичні (15.03.2019) 104 - Фізика та астрономія (15.03.2019)
41 Космічна наука і технологія Національна академія наук України технічні (17.03.2020)
фізико-математичні (17.03.2020)
біологічні (02.07.2020)
геологічні (24.09.2020)
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
113 - Прикладна математика (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
124 - Системний аналіз (17.03.2020)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (17.03.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
091 - Біологія (02.07.2020)
103 - Науки про Землю (24.09.2020)
42

Математичні методи та фізико-механічні поля

Journal of Mathematical Sciences

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України технічні (21.12.2015)
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
43

Международный научный журнал «Прикладная механика»

Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка»

International Applied Mechanics

Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України технічні /01.02.04, 05.02.09 / (15.03.2019)
фізико-математичні (24.10.2017) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
44

Металофізика та новітні технології

Metallophysics and Advanced Technologies

Металлофизика и новейшие технологии

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
фізико-математичні (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
136 - Металургія (28.12.2019)
45 Методи та об’єкти хімічного аналізу Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні (11.07.2016) перереєстрація
хімічні /02.00.02 / (16.07.2018)
102 - Хімія (16.07.2018)
46

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики»

Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» I

nternational Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»/Journal of Automation and Information Sciences

Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України фізико-математичні (24.10.2017) перереєстрація
технічні (24.10.2017) перереєстрація
фізико-математичні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
124 - Системний аналіз (15.03.2019)
125 - Кібербезпека (15.03.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.03.2019)
47 Математичне моделювання та комп’ютинг Національний університет "Львівська політехніка"
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
фізико-математичні (11.07.2016) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
технічні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
111 - Математика (17.03.2020)
113 - Прикладна математика (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
124 - Системний аналіз (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
48 Медичні перспективи Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України медичні (06.03.2015) перереєстрація
медичні (11.07.2019) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
222 - Медицина (11.07.2019)
222 - Медицина (24.09.2020)
49 Мінералогічний Журнал Національна академія наук України
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України
геологічні (29.12.2014) перереєстрація
геологічні (17.03.2020)
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
50 Мікробіологічний журнал
Mikrobiologichnyi Zhurnal
Микробиологический журнал
Національна академія наук України
Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
біологічні (06.03.2015) перереєстрація
біологічні (07.05.2019) перереєстрація
біологічні (07.05.2019) перереєстрація
біологічні (26.11.2020)
091 - Біологія (07.05.2019 перереєстрація
091 - Біологія (26.11.2020)
51

Наука та інновації

Наука и инновации

Science and Innovation

Національна академія наук України технічні (24.10.2017) перереєстрація
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.08.01 / (24.05.2018)
фізико-математичні (04.04.2018) не надано категорію А, Б
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)

71 - Облік і оподаткування (24.05.2018)
73 - Менеджмент (24.05.2018)
75 - Маркетинг (24.05.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (24.05.2018)
232 - Соціальне забезпечення (24.05.2018)
241 - Готельно-ресторанна справа (24.05.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (24.05.2018)
292 - Міжнародні економічні відносини (24.05.2018)
51 - Економіка (24.05.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (24.05.2018)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
111 - Математика (28.12.2019)
112 - Статистика (28.12.2019)
113 - Прикладна математика (28.12.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (28.12.2019)
124 - Системний аналіз (28.12.2019)
125 - Кібербезпека (28.12.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (28.12.2019)
143 - Атомна енергетика (28.12.2019)
144 - Теплоенергетика (28.12.2019)
145 - Гідроенергетика (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (28.12.2019)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (28.12.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (28.12.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (28.12.2019)
163 - Біомедична інженерія (28.12.2019)
171 - Електроніка (28.12.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (28.12.2019)
173 - Авіоніка (28.12.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (28.12.2019)
272 - Авіаційний транспорт (28.12.2019)
274 - Автомобільний транспорт (28.12.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (17.03.2020)
208 - Агроінженерія (17.03.2020)
184 - Гірництво (17.03.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (17.03.2020)
52 Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (17.03.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (17.03.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)
102 - Хімія (02.07.2020)
136 - Металургія (02.07.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (02.07.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (02.07.2020)
163 - Біомедична інженерія (02.07.2020)
171 - Електроніка (02.07.2020)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (02.07.2020)
53 Наукове сходження: Фармацевтичні науки ПП "Технологічний центр"
Національний фармацевтичний університет
фармацевтичні (09.03.2016) перереєстрація
фармацевтичні (07.05.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (07.05.2019)
54 Науковий вісник Національного гірничого університету Scientific Bulletin of National Mining University Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» геологічні (07.05.2019)
технічні (21.12.2015) за терміном
геологічні (21.12.2015) переєрестрація
економічні (07.05.2019)
технічні (11.07.2019)
51 - Економіка (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.05.2019)
103 - Науки про Землю (11.07.2019)
131 - Прикладна механіка (11.07.2019)
132 - Матеріалознавство (11.07.2019)
133 - Галузеве машинобудування (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
184 - Гірництво (11.07.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (11.07.2019)
55

Нейрофізіологія

Нейрофизиология

Neurophysiology

Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця біологічні (15.03.2019) 91 - Біологія (15.03.2019)
56

Нелінійні коливання

Нелинейные колебания

Nonlinear oscillations/ Journal of Mathematical Sciences

Інститут математики Національної академії наук України фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.02 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
57 Новітня освіта Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» педагогічні (17.03.2020)
філологічні (02.07.2020)
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
35 - Філологія (02.07.2020)
58 Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
191 - Архітектура та містобудування (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (28.12.2019)
59

Офтальмологічний журнал

Офтальмологический журнал

Journal of Ophthalmology (Ukraine)

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України медичні /14.01.18 / (24.05.2018) 222 - Медицина (24.05.2018)
60 Офтальмология. Восточная Европа Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
Видавниче приватне унітарне підприємство «Професійні видання» (Республіка Білорусь)
медичні (02.07.2020) 222 - Медицина (02.07.2020)
61 Патологія Pathologia Запорізький державний медичний університет
медичні (29.09.2014) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
221 - Стоматологія (15.10.2019)
222 - Медицина (15.10.2019)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (15.10.2019)
228 - Педіатрія (15.10.2019)
62 Питання хімії та хімічної технології Вопросы химии и химической технологии ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» хімічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (29.12.2014) перереєстрація
хімічні (16.07.2018)
технічні (16.07.2018)
102 - Хімія (16.07.2018)
161 - Хімічні технології та інженерія (16.07.2018)
63

Порошкова металургія

Порошковая металлургия

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) не фах
хімічні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
102 - Хімія (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
64

Проблеми ендокринної патології

Проблемы эндокринной патологии

Національна академія медичних наук України, МОЗ України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України» медичні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (29.12.2014) перереєстрація
медичні (18.12.2018)
біологічні (28.12.2019)
222 - Медицина (18.12.2018)
91 - Біологія (28.12.2019)
65

Проблеми і перспективи менеджменту

Problems and Perspectives in Management

ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні /08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07 / (07.11.2018) 51 - Економіка (07.11.2018)
73 - Менеджмент (07.11.2018)
75 - Маркетинг (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)
66

Проблеми кріобіології і кріомедицини

Проблемы криобиологии и криомедицины

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
біологічні (07.10.2016) перереєстрація
медичні (07.10.2016) перереєстрація
біологічні /03.00.19 / (16.07.2018)
медичні /14.01.35 / (16.07.2018)
91 - Біологія (16.07.2018)
222 - Медицина (16.07.2018)
67

Проблеми міцності

Проблемы прочности

Strength of Materials

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук України технічні (15.03.2019)
технічні (04.07.2013) нечинний
131 - Прикладна механіка (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
68

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології

Problems of radiation medicine and radiobiology

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» медичні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (07.11.2018)
медичні (18.12.2018)
91 - Біологія (07.11.2018)
222 - Медицина (18.12.2018)
69

Психолінгвістика

Психолингвистика

Psycholinguistics

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» психологічні (13.07.2015) переєрестрація
філологічні /За виключенням: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (22.12.2016) переєрестрація
психологічні (07.05.2019)
філологічні (07.05.2019)
53 - Психологія (07.05.2019)
35 - Філологія (07.05.2019)
70 Питання атомної науки і техніки Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" фізико-математичні (24.09.2020) 104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)
71 Праці міжнародного геометричного центру Одеська національна академія харчових технологій МОН України
Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"
фізико-математичні (13.03.2017) перереєстрація
фізико-математичні (07.05.2019)
111 - Математика (07.05.2019)
113 - Прикладна математика (07.05.2019)
72

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Видавниче приватне унітарне підприємство «Професійні видання»

медичні

спеціальності – 222
73

Розробка родовищ

Разработка месторождений

Mining of Mineral Deposits

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» технічні (07.05.2019)
технічні (15.04.2014) переєрестрація
103 - Науки про Землю (07.05.2019)
184 - Гірництво (07.05.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (07.05.2019)
74 Радіоелектроніка, інформатика, управління Національний університет "Запорізька політехніка" фізико-математичні (21.12.2015) не фаховий
технічні (21.12.2015) перереєстровано
технічні (17.03.2020) перереєстровано
технічні (02.07.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (02.07.2020)
75 Репродуктивна ендокринологія
Репродуктивная эндокринология
Reproductive endocrinology
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України»
ТОВ "ТРИЛИСТ"
медичні (15.04.2014) перереєстрація
медичні (15.04.2021)
222 - Медицина (15.04.2021)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (15.04.2021)
225 - Медична психологія (15.04.2021)
227 - Фізична терапія, ерготерапія (15.04.2021)
228 - Педіатрія (15.04.2021)
229 - Громадське здоров’я (15.04.2021)
76 Рукописна та книжкова спадщина України Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичні (07.10.2015) перереєстрація
історичні (24.09.2020)
соціальні комунікації (21.12.2015) перереєстрація
соціальні комунікації (24.09.2020)

29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (24.09.2020)
32 - Історія та археологія (24.09.2020)
77

Сверхтвердые материалы

Надтверді матеріали

Journal of superhard materials

Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України технічні (11.07.2017) перереєстрація
хімічні (11.07.2017) не фах
фізико-математичні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
78 Світ медицини та біології Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України» біологічні /03.00.04, 14.01.07, 14.01.14, 14.01.31, 14.01.32, 14.01.39, 14.02.01, 14.03.01, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.11 / (06.11.2014) переєрестрація
медичні (06.11.2014) переєрестрація
біологічні (07.05.2019)
медичні (07.05.2019)
91 - Біологія (07.05.2019)
225 - Медична психологія (07.05.2019)
79 Східно-Європейський журнал передових технологій Восточно-Европейский журнал передовых технологий Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр» технічні (04.07.2014) перереєстрація
технічні /01.02.04, 01.02.05, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (15.03.2019) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
31 - Релігієзнавство (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.03.2019)
101 - Екологія (07.05.2019)
113 - Прикладна математика (07.05.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (07.05.2019)
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (07.05.2019)
125 - Кібербезпека (07.05.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (07.05.2019)
131 - Прикладна механіка (07.05.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (07.05.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (07.05.2019)
163 - Біомедична інженерія (07.05.2019)
181 - Харчові технології (07.05.2019)
182 - Технології легкої промисловості (07.05.2019)
261 - Пожежна безпека (07.05.2019)
273 - Залізничний транспорт (07.05.2019)
274 - Автомобільний транспорт (07.05.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (07.05.2019)
124 - Системний аналіз (11.07.2019)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (11.07.2019)
135 - Суднобудування (11.07.2019)
136 - Металургія (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
143 - Атомна енергетика (11.07.2019)
144 - Теплоенергетика (11.07.2019)
145 - Гідроенергетика (11.07.2019)
171 - Електроніка (11.07.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
184 - Гірництво (11.07.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (11.07.2019)
186 - Видавництво та поліграфія (11.07.2019)
271 - Річковий та морський транспорт (11.07.2019)
272 - Авіаційний транспорт (11.07.2019)
80 Східноєвропейський історичний вісник (East European Historical Bulletin) Дрогобицький державний педагогічний історичні (13.03.2017) 32 - Історія та археологія (15.03.2019)
81 Східно-європейський фізичний журнал East European Journal of Physics Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
фізико-математичні (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
82 Сторінки історії Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» історичні (29.09.2014) перереєстровано
історичні (02.07.2020)
032 - Історія та археологія (02.07.2020)
83

Сходознавство

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

історичні

спеціальності – 032
84

Теоретична й експериментальна хімія

Теоретическая и экспериментальная химия

Teoreticheskaya i eksperimentalnaya khimiya

Національна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України хімічні (24.10.2017) перереєстрація
хімічні (15.03.2019)
102 - Хімія (15.03.2019)
85 Теорія ймовірностей та математична статистика Київський університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (15.10.2019)
111 - Математика (15.10.2019)
112 - Статистика (15.10.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
86 Теорія та методика фізичного виховання
Теорія та методика фізичного виховання
ТОВ «ОВС» педагогічні (15.10.2019) перереєстрація
педагогічні (26.11.2020)
фізичне виховання і спорт (26.11.2020)
011 - Освітні, педагогічні науки (15.10.2019) перереєстрація
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (15.10.2019) перереєстрація
017 - Фізична культура і спорт (26.11.2020)
011 - Освітні, педагогічні науки (26.11.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (26.11.2020)
87

Технічна електродинаміка

Техническая электродинамика

Technical Electrodynamics

Інститут електродинаміки НАН України технічні (22.12.2016) перереєстрація
технічні /05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.11.05, 05.13.05, 05.14.02 / (24.05.2018)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (24.05.2018)
123 - Комп’ютерна інженерія (24.05.2018)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (24.05.2018)
88

Український біохімічний журнал

Украинский биохимический журнал

The Ukrainian Biochemical Journal

Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України біологічні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (28.12.2017) перереєстрація
біологічні (07.05.2019)
медичні (07.05.2019)
91 - Біологія (07.05.2019)
222 - Медицина (07.05.2019)
89

Український географічний журнал

Ukrainian geographical journal

Національна академія наук України, Інститут географії НАН України географічні (09.03.2016) перереєстрація
географічні (28.12.2019)
103 - Науки про Землю (28.12.2019)
106 - Географія (28.12.2019)
90

Український журнал фізичної оптики

Ukrainian journal of physical optics

Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха фізико-математичні (04.07.2014) перереєстрація
фізико-математичні /За виключенням: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03 / (07.11.2018)
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
91

Український математичний вісник Украинский математический вестник.

Ukrainian Mathematical Bulletin/ Journal of Mathematical Sciences

Інститут математики НАН України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Українське математичне товариство фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
92

Український математичний журнал

Украинский математический журнал

Ukrainian Mathematical Journal

Національна академія наук України, Інститут математики НАН України фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.02 / (18.12.2018)
111 - Математика (18.12.2018)
112 - Статистика (18.12.2018)
113 - Прикладна математика (18.12.2018)
93

Український метрологічний журнал

Ukrainian Metrological Journal

ННЦ «Інститут метрології» технічні (28.12.2017) перереєстрація
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.03, 01.04.05, 01.04.21 / (15.10.2019)
технічні /05.01.02, 05.11.01, 05.11.03, 05.11.04, 05.11.05, 05.11.07, 05.11.08, 05.11.13, 05.11.17, 05.13.06, 21.06.01 / (15.10.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (10.10.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.10.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
94

Український фізичний журнал

Украинский физический журнал

Ukrainian journal of physics

Національна академія наук України, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України фізико-математичні (11.07.2017) перереєстрація
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (07.11.2018)
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
95 Український історичний журнал Національна академія наук України
Інститут історії України НАН України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
історичні (13.07.2015) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
32 - Історія та археологія (17.03.2020)
96

Український радіологічний та онкологічний журнал

Ukrainian Journal Of Radiology and Oncology

ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України

медичні

спеціальності - 222, 224
97

Успіхи фізики металів

Успехи физики металлов

Progress in Physics of Metals

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (07.05.2019)
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (07.05.2019)
104 - Фізика та астрономія (07.05.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.05.2019)
132 - Матеріалознавство (07.05.2019)
98

Фізика конденсованих систем

Condensed Matter Physics

Інститут фізики конденсованих систем НАН України фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (24.05.2018) 104 - Фізика та астрономія (24.05.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.05.2018)
99

Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка.

Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics

Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (15.03.2019)
технічні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
технічні /05.02.01, 05.09.07, 05.09.12, 05.11.01, 05.11.03, 05.11.04, 05.11.05, 05.11.07, 05.11.08, 05.11.13, 05.11.17, 05.12.02, 05.12.07, 05.12.13, 05.12.17, 05.12.20, 05.13.05, 05.27.01, 05.27.02, 05.27.06 / (15.03.2019)
104 - Фізика та астрономія (15.03.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.03.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.03.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.03.2019)
171 - Електроніка (15.03.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (15.03.2019)
100

Фізика низьких температур

Физика низких температур

Fizika Nizkikh Temperatur / Low temperature Physics

Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (15.03.2019)
104 - Фізика та астрономія (15.03.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.03.2019)
101

Фізико-хімічна механіка матеріалів

Materials Science

Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України технічні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.02.01, 01.02.04, 01.02.05 / (15.03.2019)
технічні /05.02.01, 05.02.10 / (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
131 - Прикладна механіка (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
102

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Financial and credit activity: problems of theory and practice

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (07.05.2019)
51 - Економіка (07.05.2019)
71 - Облік і оподаткування (07.05.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.05.2019)
103

Функціональні матеріали

Функциональные материалы

Functional materials

НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України хімічні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (21.12.2015) перереєстрація
хімічні (18.12.2018)
фізико-математичні (18.12.2018)
технічні (18.12.2018)
102 - Хімія (18.12.2018)
104 - Фізика та астрономія (18.12.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (18.12.2018)
132 - Матеріалознавство (18.12.2018)
161 - Хімічні технології та інженерія (18.12.2018)
104 Фізика і хімія твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» технічні (21.12.2015) перереєстровано
хімічні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020)
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
102 - Хімія (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)
105

Харчова наука і технологія

Пищевая наука и технология

Food science and technology

Одеська національна академія харчових технологій технічні (09.03.2016) перереєстрація
технічні (07.05.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (07.05.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (07.05.2019)
181 - Харчові технології (07.05.2019)
106

Хімія і технологія води Х

имия и технология воды

Journal of water chemistry and technology (Ukraine)

Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України хімічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (21.12.2015) перереєстрація
хімічні (15.10.2019)
технічні (15.10.2019)
102 - Хімія (15.10.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (15.10.2019)
107

Цитологія і генетика

Цитология и генетика

Cytology and Genetics

Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України біологічні (15.03.2019) 91 - Біологія (15.03.2019)
108 Ядерна та радіаційна безпека ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський національний політехнічний університет технічні (29.09.2014) перереєстрація
технічні /05.05.16, 05.09.05, 05.14.06, 05.14.14 / (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
104 - Фізика та астрономія (11.07.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
143 - Атомна енергетика (11.07.2019)
144 - Теплоенергетика (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (15.10.2019)
109 Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН України фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
біологічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (07.10.2015) перереєстрація
біологічні /03.00.01 / (07.11.2018)
технічні /05.14.01, 05.14.02, 05.14.06, 05.14.08, 05.14.14 / (07.11.2018)
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (07.11.2018)
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
143 - Атомна енергетика (07.11.2018)
91 - Біологія (07.11.2018)
110 Biopolymers and Cell Національний університет «Києво-Могилянська академія» біологічні (06.03.2015) перереєстровано
біологічні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020)
хімічні (06.03.2015) перереєстрація
хімічні (24.09.2020)
091 - Біологія (02.07.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (02.07.2020)
102 - Хімія (24.09.2020)

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ 

  НАЗВА ЗАСНОВНИК(СПІВЗАСНОВНИК) ГАЛУЗЬ НАУКИ КОД(ШИФР)
1. French-Ukrainian Journal of Chemistry Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Хімічний факультет

хімічні

спеціальності – 102
2. Kyiv-Mohyla Humanities Journal Національний університет «Києво-Могилянська академія»

історичні

філософські

філологічні

спеціальності – 032, 033, 035
3. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

педагогічні (13.00.02 фізична культура, основи здоров’я)

фізичне виховання та спорт (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03)

спеціальності – 011, 014

спеціальності – 017

4. Physical Education of Students Харківський національний педагогічний університет                    імені Г. С. Сковороди 

педагогічні (13.00.02 фізична культура, основи здоров’я)

фізичне виховання та спорт (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03)

спеціальності – 011, 014

спеціальності – 017

5.

Інформаційні технології і засоби навчання

Информационные технологии и средства обучения

Informational Technologies and Learning Tools

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України,

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

педагогічні (13.00.02-13.00.10)

спеціальності - 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 126

 

Інформацію для підготовки цього матеріалу було взято з сайту Національного репозитарію академічних текстів.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "МОН влаштовує «День досліджень та інновацій в Україні» та запрошує наукову спільноту до участі". 

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також