Перелік наукових фахових видань України це важливе джерело для публікаційних звершень вчених, особливо вітчизняних, які зацікавлені у розвитку своєї пофесійної кар'єри. Список постійно оновлюється, і ми слідкуємо за цим, щоб наші вчені отримували тільки акутальну інформацію. 

Українські наукові журнали - категорія "А"

До категорія "А" включаються наукові періодичні видання України, що увійшли до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. Щоб долучитися до Переліку журналів (категорія "А"), видання має подати певні документи до МОН. Їхній список можна переглянути в наказі про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

Більш детально про умови включення наукового журналу до Переліку фахових видань України.

Перелік наукових фахових видань України категорія "А" станом на 04.05.2021

(Зеленим позначені журнали, що були додані на зазначений термін)

 

1. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal

2. Наукове сходження: Фармацевтичні науки

3. Репродуктивна ендокринологія

 

НАЗВА ВИДАННЯ ЗАСНОВНИК (СПІВЗАСНОВНИКИ) ГАЛУЗЬ НАУКИ КОД (ШИФР
1 Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal ГО "Інститут східноєвропейських досліджень і дорадництва"
Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
242 - Туризм (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)
2 Advances in Astronomy and Space Physics (Здобутки астрономії та фізики космосу) Київський національний університет імені Тараса Шевченка Головна астрономічна обсерваторія НАН України фізико-математичні (21.11.2013) нечинний
фізико-математичні /01.04.08, 04.00.22, 05.07.12 / (16.07.2018)
104 - Фізика та астрономія (16.07.2018)
3 Algebra and discrete mathematics ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» фізико-математичні /01.01.06 / (07.05.2019) 111 - Математика (07.05.2019)
4 Biosystems Diversity Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара біологічні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (18.12.2018)
91 - Біологія (18.12.2018)
101 - Екологія (18.12.2018)
5 Experimental Oncology НАН України
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
біологічні (15.04.2014) перереєстрація
медичні (16.05.2016) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
біологічні (17.03.2020)
91 - Біологія (17.03.2020)
222 - Медицина (17.03.2020)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (17.03.2020)
6 Journal of Chemistry and Technologies Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара хімічні (06.11.2014) перереєстрація
хімічні (17.03.2020)
технічні (17.03.2020)
102 - Хімія (17.03.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (17.03.2020)
181 - Харчові технології (17.03.2020)
7 Kyiv-Mohyla Humanities Journal Національний університет «Києво-Могилянська академія»
історичні (15.10.2019)
філософські (15.10.2019)
філологічні (15.10.2019)
032 - Історія та археологія (15.10.2019)
033 - Філософія (15.10.2019)
035 - Філологія (15.10.2019)
8 Methods of functional analysis and topology Інститут математики НАН України фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (16.07.2017) 111 - Математика (16.07.2018)
104 - Фізика та астрономія (16.07.2018)
9 Regulatory Mechanisms in Biosystems Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара біологічні (09.03.2016) перереєстрація
медичні (11.07.2016) перереєстрація
біологічні (18.12.2018)
сільськогосподарські (18.12.2018)
ветеринарні (18.12.2018)
медичні (15.03.2019)
91 - Біологія (18.12.2018)
101 - Екологія (18.12.2018)
207 - Водні біоресурси та аквакультура (18.12.2018)
221 - Стоматологія (18.12.2018)
222 - Медицина (15.03.2019)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (15.03.2019)
10 Sententiae Вінницький національний технічний університет
Громадська організація "Український філософський фонд"
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
філософські (29.09.2014) перереєстрація
філософські (17.03.2020)
33 - Філософія (17.03.2020)
11 Theory of Stochastic Processes Інститут математики НАН України фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (16.07.2018)
111 - Математика (16.07.2018)
112 - Статистика (16.07.2018)
12 Ukrainian Food Journal Національний університет харчових технологій технічні (21.11.2013) нечинний
технічні (15.03.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.03.2019)
144 - Теплоенергетика (15.03.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (15.03.2019)
181 - Харчові технології (15.03.2019)
13 Альгологія Альгология Algologia НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України біологічні (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
91 - Біологія (15.03.2019)
14 Антропологічні виміри філософських досліджень Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна філософські (21.11.2013) нечинний
філософські (15.03.2019)
33 - Філософія (15.03.2019)
15 Банки і системи банку ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні /08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.08, 08.00.09 / (07.11.2018) 51 - Економіка (07.11.2018)
71 - Облік і оподаткування (07.11.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018)
73 - Менеджмент (07.11.2018)
75 - Маркетинг (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)
16 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Геология Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні (21.12.2015) не фах
геологічні (07.10.2015) перереєстрація
геологічні (18.12.2018)
103 - Науки про Землю (18.12.2018)
17 Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Геологія. Географія. Екологія» Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv National University series «Geology. Geography. Ecology» Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна географічні (21.12.2015) перереєстрація
геологічні (21.12.2015) перереєстрація
геологічні (28.12.2019)
географічні (28.12.2019)
103 - Науки про Землю (28.12.2019)
106 - Географія (28.12.2019)
18 Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Радіотехніка. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
171 - Електроніка (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
173 - Авіоніка (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (02.07.2020)
19 Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» фізико-математичні (06.11.2014) не фаховий
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
171 - Електроніка (02.07.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (02.07.2020)
173 - Авіоніка (02.07.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (24.09.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.09.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (24.09.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (02.07.2020)
20 Гідробіологічний журнал Гидробиологический журнал Hydrobiological journal Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН України біологічні (16.05.2016) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
91 - Біологія (15.03.2019)
21 Геодинаміка Національний університет "Львівська політехніка"
Державна служба геодезії, картографії та кадастру України
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Львівське астрономо-геодезичне товариство
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
геологічні (13.03.2017) перереєстрація
геологічні (17.03.2020)
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (17.03.2020)
22 Геофізичний журнал Національна академія наук України
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України
геологічні (07.10.2015) перереєстровано
геологічні (02.07.2020)
фізико-математичні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
103 - Науки про Землю (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
23 Доступ до правосуддя в Східній Європі (AJEE) Громадська організація "Центр досліджень східно-європейського права" соціальні комунікації ()
юридичні (24.09.2020)
081 - Право (24.09.2020)
24 Електротехніка і електромеханіка Электротехника и электромеханика Electrical engineering & Electromechanics Національний технічний університет «ХПІ», ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні /05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.14.02 / (18.12.2018)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (18.12.2018)
25 Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії Журнал математической физики анализа геометрии Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України фізико-математичні (16.05.2016)
фізико-математичні (18.12.2018)
111 - Математика (18.12.2018)
26 Журнал нано- та електронної фізики Журнал нано- и электронной физики Сумський державний університет фізико-математичні (11.07.2019)
фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація

104 - Фізика та астрономія (11.07.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (11.07.2019)
27 Журнал фізичних досліджень Львівський національний університет імені Івана Франка фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
фізико-математичні /За виключенням: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 04.00.05, 10.02.21 / (07.11.2018)
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (07.11.2018)
143 - Атомна енергетика (07.11.2018)
28 Запорізький медичний журнал Zaporozhye medical journal Запорізький державний медичний університет медичні (29.09.2014) перереєстрація
фармацевтичні (06.11.2014) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
фармацевтичні (15.10.2019)
221 - Стоматологія (15.10.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (15.10.2019)
228 - Педіатрія (15.10.2019)
29 Зоорізноманіття Національна академія наук України
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
біологічні (04.04.2018) перереєстрація
біологічні (15.03.2019)
91 - Біологія (15.03.2019)
30 Журнал з геології, географії та геології Журнал по геологии, географии и геологии Journal of Geology, Geography and Geoecology Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара геологічні (07.10.2015) перереєстрація
геологічні (18.12.2018)
103 - Науки про Землю (18.12.2018)
106 - Географія (18.12.2018)
31 Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації Инвестиционный менеджмент и финансовые инновации Investment Management & Financial Innovations ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні /08.00.02, 08.00.08, 08.00.09 / (07.11.2018) 51 - Економіка (07.11.2018)
71 - Облік і оподаткування (07.11.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
32 Інноваційний маркетинг ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні /08.00.04 / (07.11.2018) 051 - Економіка (07.11.2018)
073 - Менеджмент (07.11.2018)
075 - Маркетинг (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)
33 Карпатські математичні публікації Карпатские математические публикации Carpathian mathematical publications ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» фізико-математичні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
34 Кібернетика та системний аналіз Кибернетика и системный анализ Cybernetics and Systems Analysis Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.03.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
124 - Системний аналіз (15.03.2019)
125 - Кібербезпека (15.03.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.03.2019)
35 Кінематика і фізика небесних тіл Кинематика и физика небесных тел Kinematics and physics of celestial bodies Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія фізико-математичні (15.03.2019) 104 - Фізика та астрономія (15.03.2019)
36 Космічна наука і технологія Національна академія наук України технічні (17.03.2020)
фізико-математичні (17.03.2020)
біологічні (02.07.2020)
геологічні (24.09.2020)
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
113 - Прикладна математика (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
124 - Системний аналіз (17.03.2020)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (17.03.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
091 - Біологія (02.07.2020)
103 - Науки про Землю (24.09.2020)
37 Математичні методи та фізико-механічні поля Journal of Mathematical Sciences Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України технічні (21.12.2015)
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
38 Международный научный журнал «Прикладная механика» Міжнародний науковий журнал «Прикладна механіка» International Applied Mechanics Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України технічні /01.02.04, 05.02.09 / (15.03.2019)
фізико-математичні (24.10.2017) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
39 Металофізика та новітні технології Metallophysics and Advanced Technologies Металлофизика и новейшие технологии Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
фізико-математичні (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
132 - Матеріалознавство (28.12.2019)
136 - Металургія (28.12.2019)
40 Методи та об’єкти хімічного аналізу Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні (11.07.2016) перереєстрація
хімічні /02.00.02 / (16.07.2018)
102 - Хімія (16.07.2018)
41 Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»/Journal of Automation and Information Sciences Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України фізико-математичні (24.10.2017) перереєстрація
технічні (24.10.2017) перереєстрація
фізико-математичні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
124 - Системний аналіз (15.03.2019)
125 - Кібербезпека (15.03.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.03.2019)
42 Маркетинг і менеджмент інновацій Сумський державний університет економічні (21.12.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)
43 Математичне моделювання та комп’ютинг Національний університет "Львівська політехніка"
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
фізико-математичні (11.07.2016) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
технічні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
111 - Математика (17.03.2020)
113 - Прикладна математика (17.03.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
124 - Системний аналіз (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
44 Медичні перспективи Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України медичні (06.03.2015) перереєстрація
медичні (11.07.2019) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
222 - Медицина (11.07.2019)
222 - Медицина (24.09.2020)
45 Мінералогічний Журнал Національна академія наук України
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України
геологічні (29.12.2014) перереєстрація
геологічні (17.03.2020)
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
46 Мікробіологічний журнал
Mikrobiologichnyi Zhurnal
Микробиологический журнал
Національна академія наук України
Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
біологічні (06.03.2015) перереєстрація
біологічні (07.05.2019) перереєстрація
біологічні (07.05.2019) перереєстрація
біологічні (26.11.2020)
091 - Біологія (07.05.2019 перереєстрація
091 - Біологія (26.11.2020)
47 Наука та інновації Наука и инновации Science and Innovation Національна академія наук України технічні (24.10.2017) перереєстрація
економічні /За виключенням: 04.00.19, 20.01.05, 20.01.07, 21.08.01 / (24.05.2018)
фізико-математичні (04.04.2018) не надано категорію А, Б
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)

71 - Облік і оподаткування (24.05.2018)
73 - Менеджмент (24.05.2018)
75 - Маркетинг (24.05.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (24.05.2018)
232 - Соціальне забезпечення (24.05.2018)
241 - Готельно-ресторанна справа (24.05.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (24.05.2018)
292 - Міжнародні економічні відносини (24.05.2018)
51 - Економіка (24.05.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (24.05.2018)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
111 - Математика (28.12.2019)
112 - Статистика (28.12.2019)
113 - Прикладна математика (28.12.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (28.12.2019)
124 - Системний аналіз (28.12.2019)
125 - Кібербезпека (28.12.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (28.12.2019)
143 - Атомна енергетика (28.12.2019)
144 - Теплоенергетика (28.12.2019)
145 - Гідроенергетика (28.12.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (28.12.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (28.12.2019)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (28.12.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (28.12.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (28.12.2019)
163 - Біомедична інженерія (28.12.2019)
171 - Електроніка (28.12.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (28.12.2019)
173 - Авіоніка (28.12.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (28.12.2019)
272 - Авіаційний транспорт (28.12.2019)
274 - Автомобільний транспорт (28.12.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (17.03.2020)
208 - Агроінженерія (17.03.2020)
184 - Гірництво (17.03.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (17.03.2020)
48 Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Національна академія наук України
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (17.03.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (17.03.2020)
101 - Екологія (02.07.2020)
102 - Хімія (02.07.2020)
136 - Металургія (02.07.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (02.07.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (02.07.2020)
163 - Біомедична інженерія (02.07.2020)
171 - Електроніка (02.07.2020)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (02.07.2020)
49 Наукове сходження: Фармацевтичні науки ПП "Технологічний центр"
Національний фармацевтичний університет
фармацевтичні (09.03.2016) перереєстрація
фармацевтичні (07.05.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (07.05.2019)
50 Науковий вісник Національного гірничого університету Scientific Bulletin of National Mining University Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» геологічні (07.05.2019)
технічні (21.12.2015) за терміном
геологічні (21.12.2015) переєрестрація
економічні (07.05.2019)
технічні (11.07.2019)
51 - Економіка (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.05.2019)
103 - Науки про Землю (11.07.2019)
131 - Прикладна механіка (11.07.2019)
132 - Матеріалознавство (11.07.2019)
133 - Галузеве машинобудування (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
184 - Гірництво (11.07.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (11.07.2019)
51 Нейрофізіологія Нейрофизиология Neurophysiology Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця біологічні (15.03.2019) 91 - Біологія (15.03.2019)
52 Нелінійні коливання Нелинейные колебания Nonlinear oscillations/ Journal of Mathematical Sciences Інститут математики Національної академії наук України фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.02 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
53 Новітня освіта Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» педагогічні (17.03.2020)
філологічні (02.07.2020)
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
35 - Філологія (02.07.2020)
54 Опір матеріалів і теорія споруд Київський національний університет будівництва і архітектури технічні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
191 - Архітектура та містобудування (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (28.12.2019)
55 Офтальмологічний журнал Офтальмологический журнал Journal of Ophthalmology (Ukraine) ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України медичні /14.01.18 / (24.05.2018) 222 - Медицина (24.05.2018)
56 Офтальмология. Восточная Европа Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
Видавниче приватне унітарне підприємство «Професійні видання» (Республіка Білорусь)
медичні (02.07.2020) 222 - Медицина (02.07.2020)
57 Патологія Pathologia Запорізький державний медичний університет
медичні (29.09.2014) перереєстрація
медичні (15.10.2019)
221 - Стоматологія (15.10.2019)
222 - Медицина (15.10.2019)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (15.10.2019)
228 - Педіатрія (15.10.2019)
58 Питання хімії та хімічної технології Вопросы химии и химической технологии ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» хімічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (29.12.2014) перереєстрація
хімічні (16.07.2018)
технічні (16.07.2018)
102 - Хімія (16.07.2018)
161 - Хімічні технології та інженерія (16.07.2018)
59 Питання атомної науки і техніки Вопросы атомной науки и техники Problems of Atomic Science and Technology Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» технічні спеціальності – 143
60 Порошкова металургія Порошковая металлургия Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) не фах
хімічні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
102 - Хімія (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
61 Проблеми ендокринної патології Проблемы эндокринной патологии Національна академія медичних наук України, МОЗ України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України» медичні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (29.12.2014) перереєстрація
медичні (18.12.2018)
біологічні (28.12.2019)
222 - Медицина (18.12.2018)
91 - Біологія (28.12.2019)
62 Проблеми і перспективи менеджменту Problems and Perspectives in Management ТОВ «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи» економічні /08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.06, 08.00.07 / (07.11.2018) 51 - Економіка (07.11.2018)
73 - Менеджмент (07.11.2018)
75 - Маркетинг (07.11.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.11.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.11.2018)
63 Проблеми кріобіології і кріомедицини Проблемы криобиологии и криомедицины Problems of Cryobiology and Cryomedicine Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
біологічні (07.10.2016) перереєстрація
медичні (07.10.2016) перереєстрація
біологічні /03.00.19 / (16.07.2018)
медичні /14.01.35 / (16.07.2018)
91 - Біологія (16.07.2018)
222 - Медицина (16.07.2018)
64 Проблеми міцності Проблемы прочности Strength of Materials Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України, Національна академія наук України технічні (15.03.2019)
технічні (04.07.2013) нечинний
131 - Прикладна механіка (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
65 Проблеми радіаційної медицини та радіобіології Problems of radiation medicine and radiobiology ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» медичні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (29.09.2014) перереєстрація
біологічні (07.11.2018)
медичні (18.12.2018)
91 - Біологія (07.11.2018)
222 - Медицина (18.12.2018)
66 Психолінгвістика Психолингвистика Psycholinguistics ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» психологічні (13.07.2015) переєрестрація
філологічні /За виключенням: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (22.12.2016) переєрестрація
психологічні (07.05.2019)
філологічні (07.05.2019)
53 - Психологія (07.05.2019)
35 - Філологія (07.05.2019)
67 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Громадянин України - Єрмаков Сергій Сидорович
педагогічні (06.11.2014) перереєстрація
фізичне виховання і спорт (06.03.2015) перереєстрація
педагогічні (07.10.2016) перереєстрація
фізичне виховання і спорт (13.03.2017) перереєстрація
педагогічні /13.00.02 / (07.05.2019)
фізичне виховання і спорт (11.07.2019)
11 - Освітні, педагогічні науки (07.05.2019)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (07.05.2019)
17 - Фізична культура і спорт (11.07.2019)
68 Питання атомної науки і техніки Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" фізико-математичні (24.09.2020) 104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)
69 Праці міжнародного геометричного центру Одеська національна академія харчових технологій МОН України
Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"
фізико-математичні (13.03.2017) перереєстрація
фізико-математичні (07.05.2019)
111 - Математика (07.05.2019)
113 - Прикладна математика (07.05.2019)
70 Психіатрія, психотерапія і клінічна психологія ОО «Белорусская психиатрическая ассоциация» (Республіка Білорусь)
ОО «Белорусская ассоциация психотерапевтов» (Республіка Білорусь)
УП «Профессиональные издания» (Білорусь, Україна, Росія)
ООО «Вилин» (Росія)
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения Российской федерации» (Росія)

психологічні ()
медичні (24.09.2020)
222 - Медицина (24.09.2020)
71 Розробка родовищ Разработка месторождений Mining of Mineral Deposits Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» технічні (07.05.2019)
технічні (15.04.2014) переєрестрація
103 - Науки про Землю (07.05.2019)
184 - Гірництво (07.05.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (07.05.2019)
72 Радіоелектроніка, інформатика, управління Національний університет "Запорізька політехніка" фізико-математичні (21.12.2015) не фаховий
технічні (21.12.2015) перереєстровано
технічні (17.03.2020) перереєстровано
технічні (02.07.2020)
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (02.07.2020)
73 Репродуктивна ендокринологія
Репродуктивная эндокринология
Reproductive endocrinology
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України»
ТОВ "ТРИЛИСТ"
медичні (15.04.2014) перереєстрація
медичні (15.04.2021)
222 - Медицина (15.04.2021)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (15.04.2021)
225 - Медична психологія (15.04.2021)
227 - Фізична терапія, ерготерапія (15.04.2021)
228 - Педіатрія (15.04.2021)
229 - Громадське здоров’я (15.04.2021)
74 Рукописна та книжкова спадщина України Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України історичні (07.10.2015) перереєстрація
історичні (24.09.2020)
соціальні комунікації (21.12.2015) перереєстрація
соціальні комунікації (24.09.2020)

29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (24.09.2020)
32 - Історія та археологія (24.09.2020)
75 Сверхтвердые материалы Надтверді матеріали Journal of superhard materials Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України технічні (11.07.2017) перереєстрація
хімічні (11.07.2017) не фах
фізико-математичні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
76 Світ медицини та біології Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України» біологічні /03.00.04, 14.01.07, 14.01.14, 14.01.31, 14.01.32, 14.01.39, 14.02.01, 14.03.01, 14.03.04, 14.03.05, 14.03.06, 14.03.07, 14.03.11 / (06.11.2014) переєрестрація
медичні (06.11.2014) переєрестрація
біологічні (07.05.2019)
медичні (07.05.2019)
91 - Біологія (07.05.2019)
225 - Медична психологія (07.05.2019)
77 Східно-Європейський журнал передових технологій Восточно-Европейский журнал передовых технологий Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Український державний університет залізничного транспорту, ПП «Технологічний центр» технічні (04.07.2014) перереєстрація
технічні /01.02.04, 01.02.05, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (15.03.2019) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
31 - Релігієзнавство (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.03.2019)
101 - Екологія (07.05.2019)
113 - Прикладна математика (07.05.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (07.05.2019)
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (07.05.2019)
125 - Кібербезпека (07.05.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (07.05.2019)
131 - Прикладна механіка (07.05.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (07.05.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (07.05.2019)
163 - Біомедична інженерія (07.05.2019)
181 - Харчові технології (07.05.2019)
182 - Технології легкої промисловості (07.05.2019)
261 - Пожежна безпека (07.05.2019)
273 - Залізничний транспорт (07.05.2019)
274 - Автомобільний транспорт (07.05.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (07.05.2019)
124 - Системний аналіз (11.07.2019)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (11.07.2019)
135 - Суднобудування (11.07.2019)
136 - Металургія (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
143 - Атомна енергетика (11.07.2019)
144 - Теплоенергетика (11.07.2019)
145 - Гідроенергетика (11.07.2019)
171 - Електроніка (11.07.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
184 - Гірництво (11.07.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (11.07.2019)
186 - Видавництво та поліграфія (11.07.2019)
271 - Річковий та морський транспорт (11.07.2019)
272 - Авіаційний транспорт (11.07.2019)
78 Східноєвропейський історичний вісник (East European Historical Bulletin) Дрогобицький державний педагогічний історичні (13.03.2017) 32 - Історія та археологія (15.03.2019)
79 Східно-європейський фізичний журнал East European Journal of Physics Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
фізико-математичні (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (28.12.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (28.12.2019)
80 Сторінки історії Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» історичні (29.09.2014) перереєстровано
історичні (02.07.2020)
032 - Історія та археологія (02.07.2020)
81 Сільськогосподарська наука і практика Національна академія аграрних наук України сільськогосподарські (02.07.2020)
біологічні (02.07.2020)
91 - Біологія (02.07.2020)
201 - Агрономія (02.07.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)
82 Теоретична й експериментальна хімія Теоретическая и экспериментальная химия Teoreticheskaya i eksperimentalnaya khimiya Національна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України хімічні (24.10.2017) перереєстрація
хімічні (15.03.2019)
102 - Хімія (15.03.2019)
83 Теорія ймовірностей та математична статистика Київський університет імені Тараса Шевченка фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (15.10.2019)
111 - Математика (15.10.2019)
112 - Статистика (15.10.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
84 Теорія та методика фізичного виховання
Теорія та методика фізичного виховання
ТОВ «ОВС» педагогічні (15.10.2019) перереєстрація
педагогічні (26.11.2020)
фізичне виховання і спорт (26.11.2020)
011 - Освітні, педагогічні науки (15.10.2019) перереєстрація
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (15.10.2019) перереєстрація
017 - Фізична культура і спорт (26.11.2020)
011 - Освітні, педагогічні науки (26.11.2020)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (26.11.2020)
85 Технічна електродинаміка Техническая электродинамика Technical Electrodynamics Інститут електродинаміки НАН України технічні (22.12.2016) перереєстрація
технічні /05.09.01, 05.09.03, 05.09.05, 05.09.12, 05.09.13, 05.11.05, 05.13.05, 05.14.02 / (24.05.2018)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (24.05.2018)
123 - Комп’ютерна інженерія (24.05.2018)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (24.05.2018)
86 Український біохімічний журнал Украинский биохимический журнал The Ukrainian Biochemical Journal Національна академія наук України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України біологічні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (28.12.2017) перереєстрація
біологічні (07.05.2019)
медичні (07.05.2019)
91 - Біологія (07.05.2019)
222 - Медицина (07.05.2019)
87 Український географічний журнал Ukrainian geographical journal Національна академія наук України, Інститут географії НАН України географічні (09.03.2016) перереєстрація
географічні (28.12.2019)
103 - Науки про Землю (28.12.2019)
106 - Географія (28.12.2019)
88 Український журнал фізичної оптики Ukrainian journal of physical optics Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха фізико-математичні (04.07.2014) перереєстрація
фізико-математичні /За виключенням: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.03.01, 01.03.02, 01.03.03 / (07.11.2018)
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
89 Український математичний вісник Украинский математический вестник. Ukrainian Mathematical Bulletin/ Journal of Mathematical Sciences Інститут математики НАН України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Українське математичне товариство фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10 / (15.03.2019)
111 - Математика (15.03.2019)
90 Український математичний журнал Украинский математический журнал Ukrainian Mathematical Journal Національна академія наук України, Інститут математики НАН України фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.01.01, 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04, 01.01.05, 01.01.06, 01.01.07, 01.01.08, 01.01.09, 01.01.10, 01.02.01, 01.02.04, 01.02.05, 01.05.02 / (18.12.2018)
111 - Математика (18.12.2018)
112 - Статистика (18.12.2018)
113 - Прикладна математика (18.12.2018)
91 Український метрологічний журнал Ukrainian Metrological Journal ННЦ «Інститут метрології» технічні (28.12.2017) перереєстрація
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.03, 01.04.05, 01.04.21 / (15.10.2019)
технічні /05.01.02, 05.11.01, 05.11.03, 05.11.04, 05.11.05, 05.11.07, 05.11.08, 05.11.13, 05.11.17, 05.13.06, 21.06.01 / (15.10.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
104 - Фізика та астрономія (10.10.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.10.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
92 Український фізичний журнал Украинский физический журнал Ukrainian journal of physics Національна академія наук України, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України фізико-математичні (11.07.2017) перереєстрація
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (07.11.2018)
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
93 Український історичний журнал Національна академія наук України
Інститут історії України НАН України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
історичні (13.07.2015) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
32 - Історія та археологія (17.03.2020)
94 Успіхи фізики металів Успехи физики металлов Progress in Physics of Metals Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України технічні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (07.05.2019)
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (07.05.2019)
104 - Фізика та астрономія (07.05.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.05.2019)
132 - Матеріалознавство (07.05.2019)
95 Фізика конденсованих систем Condensed Matter Physics Інститут фізики конденсованих систем НАН України фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (24.05.2018) 104 - Фізика та астрономія (24.05.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.05.2018)
96 Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (15.03.2019)
технічні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
технічні /05.02.01, 05.09.07, 05.09.12, 05.11.01, 05.11.03, 05.11.04, 05.11.05, 05.11.07, 05.11.08, 05.11.13, 05.11.17, 05.12.02, 05.12.07, 05.12.13, 05.12.17, 05.12.20, 05.13.05, 05.27.01, 05.27.02, 05.27.06 / (15.03.2019)
104 - Фізика та астрономія (15.03.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.03.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.03.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.03.2019)
171 - Електроніка (15.03.2019)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (15.03.2019)
97 Фізика низьких температур Физика низких температур Fizika Nizkikh Temperatur / Low temperature Physics Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України фізико-математичні (16.05.2016) перереєстрація
фізико-математичні (15.03.2019)
104 - Фізика та астрономія (15.03.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (15.03.2019)
98 Фізико-хімічна механіка матеріалів Materials Science Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України технічні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні /01.02.01, 01.02.04, 01.02.05 / (15.03.2019)
технічні /05.02.01, 05.02.10 / (15.03.2019)
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
131 - Прикладна механіка (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
99 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Financial and credit activity: problems of theory and practice Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (07.05.2019)
51 - Економіка (07.05.2019)
71 - Облік і оподаткування (07.05.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.05.2019)
100 Функціональні матеріали Функциональные материалы Functional materials НАН України, Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України хімічні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (21.12.2015) перереєстрація
хімічні (18.12.2018)
фізико-математичні (18.12.2018)
технічні (18.12.2018)
102 - Хімія (18.12.2018)
104 - Фізика та астрономія (18.12.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (18.12.2018)
132 - Матеріалознавство (18.12.2018)
161 - Хімічні технології та інженерія (18.12.2018)
101 Французько-Український хімічний журнал Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Хімічний факультет хімічні (02.07.2020) 102 - Хімія (02.07.2020)
102 Фізика і хімія твердого тіла ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» технічні (21.12.2015) перереєстровано
хімічні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020)
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
102 - Хімія (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)
103 Харчова наука і технологія Пищевая наука и технология Food science and technology Одеська національна академія харчових технологій технічні (09.03.2016) перереєстрація
технічні (07.05.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (07.05.2019)
162 - Біотехнології та біоінженерія (07.05.2019)
181 - Харчові технології (07.05.2019)
104 Хімія і технологія води Химия и технология воды Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України хімічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (21.12.2015) перереєстрація
хімічні (15.10.2019)
технічні (15.10.2019)
102 - Хімія (15.10.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (15.10.2019)
105 Хімія та хімічна технологія Національний університет "Львівська політехніка"
хімічні (06.03.2015) перереєстрація
технічні (13.07.2015) перереєстрація
хімічні (11.07.2019)
технічні (11.07.2019)
102 - Хімія (11.07.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (11.07.2019)
106 Цитологія і генетика Цитология и генетика Cytology and Genetics Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України біологічні (15.03.2019) 91 - Біологія (15.03.2019)
107 Ядерна та радіаційна безпека ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський національний політехнічний університет технічні (29.09.2014) перереєстрація
технічні /05.05.16, 05.09.05, 05.14.06, 05.14.14 / (11.07.2019) перереєстрація
технічні (15.10.2019)
104 - Фізика та астрономія (11.07.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
143 - Атомна енергетика (11.07.2019)
144 - Теплоенергетика (11.07.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (15.10.2019)
108 Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН України фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
біологічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (07.10.2015) перереєстрація
біологічні /03.00.01 / (07.11.2018)
технічні /05.14.01, 05.14.02, 05.14.06, 05.14.08, 05.14.14 / (07.11.2018)
фізико-математичні /01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24 / (07.11.2018)
104 - Фізика та астрономія (07.11.2018)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (07.11.2018)
143 - Атомна енергетика (07.11.2018)
91 - Біологія (07.11.2018)
109 Biopolymers and Cell Національний університет «Києво-Могилянська академія» біологічні (06.03.2015) перереєстровано
біологічні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020)
хімічні (06.03.2015) перереєстрація
хімічні (24.09.2020)
091 - Біологія (02.07.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (02.07.2020)
102 - Хімія (24.09.2020)
110 Physical Education of Students Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди педагогічні (22.12.2016) перереєстрація
фізичне виховання і спорт (13.03.2017) перереєстрація
педагогічні /13.00.02 / (07.05.2019)
фізичне виховання і спорт (11.07.2019)
11 - Освітні, педагогічні науки (07.05.2019)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (07.05.2019)
17 - Фізична культура і спорт (11.07.2019)
111 Інформаційні технології і засоби навчання Информационные технологии и средства обучения Informational Technologies and Learning Tools Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна наукова установа, «Інститут модернізації змісту освіти» педагогічні (10.10.2013) нечинний
педагогічні /За виключенням: 13.00.01, 21.07.03 / (18.12.2018) перереєстрація
педагогічні /За виключенням: 13.00.01, 21.07.03 / (07.05.2019)
11 - Освітні, педагогічні науки (18.12.2018)
17 - Фізична культура і спорт (18.12.2018)
13 - Початкова освіта (18.12.2018)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (18.12.2018)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (18.12.2018)
16 - Спеціальна освіта (18.12.2018)
17 - Фізична культура і спорт (18.12.2018)
126 - Інформаційні системи та технології (18.12.2018)

Інформацію для підготовки цього матеріалу було взято з сайту реєстру наукових фахових видань України.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "МОН влаштовує «День досліджень та інновацій в Україні» та запрошує наукову спільноту до участі". 

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також