Кожен науковий журнал піддається оцінці та розподілу до певної категорії під час його включення до Переліку фахових видань України. Нещодавно Атестаційна колегія МОН ухвалила рішення про зарахування 13 наукових видань до категорії «А» та 365 журналів до категорії «Б». Ми вирішили дослідити це питання та звернулися до нормативного документу – наказу «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», щоб дізнатися про всі умови включення наукового журналу до Переліку та розподілу за категоріями.  

Умови включення наукового журналу до Переліку фахових видань України?

Категорія «А»

Цю категорію присвоюють виданням, що були включені до списків Web of Science Core Collection та/або Scopus. Потрапити до цих баз даних досить складно, адже ці наукометричні платформи висувають ряд своїх вимог, які журнали мають виконати. Якщо таке видання виключають з Web of Science Core Collection та/або Scopus, воно стає виданням категорії «Б». Якщо виникають підстави для виключення й з категорії «Б», воно потрапляє до категорії «В» або зовсім «вилітає» з Переліку.

Категорія «Б»

До цієї категорії потрапляють видання, що виконують 8 умов з наказу «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».

1. Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації.

2. ISSN номер.

3. Присвоєння DOI.

4. Web-сайт журналу з українським та англійським інтерфейсом (окрім цього, можуть бути й інші мови, якщо це пов’язано зі сферою діяльності видання).

На сайті має бути прописано:

  • Мету та завдання наукового журналу.
  • Редакційна колегія.
  • Процес рецензування, редакційна етика.
  • Рекомендації щодо оформлення.
  • Процес подання публікації.
  • Відкритий доступ передбачає повні тексти за умови розповсюдження за передплатою – інформація про умови доступу до анотації.
  • Якщо журнал не повністю англомовний, тоді публікація, що не перекладена повністю англійською мовою, має англомовну анотацію (обсяг – не менше 1800 знаків з ключовими словами). І навпаки, якщо публікація є лише англомовною, має бути подана анотація українською мовою.   

5. Видання повинно бути розміщене на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.

6. Журнал має забезпечити незалежне наукове рецензування.

7. У складі редакційної колегії має бути не менше 7 вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальністей, що відповідає науковому профілю видання. Фахівці повинні мати не менше 3-х публікацій за останні 5 років або не менше 7 публікацій за останні 15 років. До складу редакції мають входити не менше 3-х вчених, що працюють за основним місцем роботи в ЗВО або наукових установах. І один вчений, що працює у закордонній науковій установі чи ЗВО.  

8. Включення до міжнародних наукометричних баз даних, які рекомендовані МОН.

Категорія «В»

Ця категорія присвоюється всім науковим виданням, включеним до Переліку на день затвердження цього Порядку наказами МОН. А також може присвоюватися виданням, які були виключені з категорії «А» або категорії «Б» на два роки. До цієї категорії входять журнали, що відповідають вищеперерахованим вимогам (підпункти 1-5). Якщо журнал категорії «В» за 2 роки не перейшов до «А» чи «Б», воно виключається з Переліку без можливості поновлення.  

Для того, щоб журнал "кар'єрно" ріс, його керівництву необхідно постійно займатися його розвитком, покращенням усіх процесів діяльності, адже вдосконалюватися потрібно завжди і, головне, є що.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "На ЗВО чекає державна атестація наукових напрямів".

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також