Перш ніж вчений опублікує рукопис у відповідному журналі, матеріал потрібно якісно і вміло підготувати. Йдеться не лише про інформаційне наповнення статті, яке є базисною основою дослідження, але й про зовнішній вигляд матеріалу, що має не менше значення під час його представлення виданню. Лише після приведення наукової роботи у належний вигляд, можна переходити до процесу її подачі у редакцію. Злагоджена робота у напрямку цих двох етапів є гарантією успішного оприлюднення дослідження в журналі.

Усі тонкощі структурування наукового рукопису

Короткі відомості статті – візитівка матеріалу

Заголовок

Усе починається із заголовку. Як на мене, це «сигнальна ракета» будь-якого рукопису. Погодьтесь, що ми завжди звертаємо увагу на назву товару, який хочемо придбати, фірми, послугами якої плануємо скористатися, чи інформаційного матеріалу, який маємо намір прочитати. У період активного функціонування інформаційного суспільства важливо не загубитися у потоці різноманітних відомостей, щоб ефективно донести власний вклад у певну сферу наукової діяльності.

Заголовок – це гачок, який має зачепити погляд читача, щоб надихнути його сконцентрувати увагу на конкретному рукописі.

Назва має бути лаконічною, не більше десяти слів, з максимальною інформаційною насиченістю, щоб потенційна аудиторія зрозуміла, про що йтиметься далі.

Дані автора

Я вважаю, що завжди цікаво дізнатися, хто є автором публікації, адже одразу формується уявлення про авторитетність думки, змогу і доцільність посилання на неї. 

Для кожної статті важливо вказати найголовніші дані про авторів

  • повне ім’я,
  • структурний підрозділ, завдяки якому можна чітко зрозуміти спеціалізацію науковця,
  • місце його роботи (це може бути як вищий навчальний заклад, так і дослідницький центр, де проводяться не лише теоретичне, але й практичне вивчення певної тематики)
  • поштова адреса, щоб мати змогу зв’язатися з автором у разі необхідності подальшої співпраці.

Анотація

Анотація – це короткий зміст усього інформаційного наповнення статті. За допомогою 200-300 слів необхідно представити усі переваги матеріалу, щоб переконати читача продовжити вивчати рукопис. Від влучності написання анотації залежить популярність дослідження серед аудиторії. Найчастіше саме цей абзац пропонують для ознайомлення журнали із закритим доступом публікації он-лайн.

Для того, щоб створити якісну анотацію, потрібно вказати актуальність тематики, мету роботи, методи, завдяки яким вдалося провести дослідження, результати, що мають цінність, і висновки, де може йтися про перспективи подальшого вивчення проблематики.

Ключові слова

Дороговказом у тематичному напрямку наукового рукопису слугують ключові слова. Саме вони дають націленість на те, яка галузь представлена у матеріалі. П’ять-шість слів достатньо для того, щоб визначити сферу наукового спрямування статті. Під час підбору ключових слів потрібно зважати на те, щоб вони були точними, лаконічними і не дублювали слова, що використані у заголовку публікації.

 Rлючові слова - дороговказ у тематичному напрямку наукового рукопису

Основний текст – логічно упорядковані теки наукового рукопису

Для того, щоб усвідомити увесь процес дослідження, про яке йдеться у статті, необхідно його послідовно представити. Чому важлива послідовність? Річ у  тому, що підготовленому або непідготовленому читачеві важко сприймати великий обсяг інформації у науковому стилі. Погодьтеся, що незручно читати текст, у якому єдиним розпізнавальним знаком є дотримання норм пунктуації. Структурування статті на інформаційні блоки забезпечує легкість сприйняття матеріалу. Завдяки рубрикації тексту читач рухається ним за принципом настільної гри, де учасник, перебуваючи на початку шляху, поступово має дійти до фіналу, пройшовши певну кількість кроків.

Вступ

Все розпочинається зі «Вступу», у якому необхідно у загальному контексті висвітлити важливість пропонованої тематики, розповісти про вже наявні здобутки і прогалини, що вдасться виправити завдяки дослідженню. Варто сформулювати мету і завдання, які треба виконати для їхнього досягнення. Тоді вийде з самого початку представити націленість публікації і простежити сукупність необхідних дій. Цей блок має включати 400-500 слів.

Літературний огляд

Цей розділ не є обов’язковим пунктом статті. Усе залежить від наявності достатньої кількості розгорнутої інформації про попередні дослідження інших науковців з цієї тематики, що послугували базисною теоретичною основою для конкретного рукопису. Часто така інформація необхідна, щоб представити баланс поміж різноспрямованими думками вчених.

Матеріали і методи

У розділі «Матеріали і методи» важливо чітко і послідовно презентувати те, як проводилося вивчення проблематики. У кожного дослідження є свій алгоритм дій, що допомагає отримати необхідні результати.

  1. Потрібно пояснити доцільність використання інструментів, задіяних під час з’ясування основних моментів наукової праці.
  2. Виокремити головні і другорядні методи, що були використані на етапах вивчення.

Наприклад, якщо йдеться про соціальну проблематику, де було застосовано опитування людей, варто розписати критерії обрання учасників опитування, умови під час яких його було проведено, перелік запитань та інші важливі моменти, що мають суттєвий вплив на результати. Якщо ж темою рукопису є технічні вимірювання, в основі якого лежить певний експеримент, треба лаконічно описати кожний його етап, щоб була зрозуміла послідовність дій.

Результати і обговорення

Це найбільший за обсягом розділ, у якому автор повинен деталізовано представити усю інформацію про те, що йому вдалося з’ясувати у процесі вивчення проблематики.

Розділ статті - результати і обговорення

Як побудувати структуру розділу?

  • пояснити важливість отриманих відомостей;
  • розповісти про те, як дані доводять чи спростовують гіпотези;
  • порівняти фактаж з вже існуючими результатами інших авторів цієї ж тематики, щоб зорієнтуватися у подальших напрямках вивчення.

У разі необхідності доцільно використовувати для наглядного представлення думки таблиці, рисунки і формули. Такі додаткові матеріали урізноманітнюють зміст статті. Важливо, щоб візуальна інформація не дублювала дані, написані у тексті. 

Висновки

Логічним завершенням змістової частини публікації є «Висновки». У них підбиваються підсумки раніше представлених даних. Узагальнення відомостей необхідне для того, щоб лаконічно презентувати досягнення і переваги рукопису з виокремленням подальших напрямків наукового вивчення проблематики.

Бібліографія

Вважаю, що обґрунтованою є вимога щодо оформлення розділу «Список літератури». Це сукупність джерел, що стали теоретичною базою під час вивчення попередніх напрацювань з подібної тематики. Посилання на наукові роботи інших авторів є підтвердженням якісного підходу до опрацювання дослідження.

Структурування наукового рукопису – це надзвичайно відповідальний процес, адже від вмілого вербально-візуального представлення інформації залежить її сприйняття. Відомості у кожному попередньому розділі допомагають зрозуміти дані у наступному, формуючи цілісність усвідомлення представленої роботи. Читач під час ознайомлення з якісно структурованим матеріалом  рухається шляхом, який пройшов науковець від початку створення задуму до його реалізації крізь послідовні етапи проведення дослідження. 

Автор: Ірина Хижа

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Поширені запитання про профіль автора Scopus". 

img

Авторка журналу «Наука та метрика». За освітою журналістка. Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Учасниця численних наукових конференцій гуманітарного спрямування. За період роботи у компанії «Наукові публікації» опанувала функціональні обов’язки редактора. У своїй діяльності за допомогою таких принципів, як точність, об’єктивність і цілеспрямованість скеровує увесь потенціал на досягнення результату.

Читайте також