2021 рік став плідним для сфери науки та наукометрії. Було ухвалену низку законодавчих нововведень, міжнародній діяльності, створено інноваційні проєкти. Це все, безумовно, вплине на реалії наукової сфери в прийдешньому році. Аналізуємо, чого чекати від української науки у 2022.

Чого чекати від української науки у 2022 році?

Доступ до наукометричних баз даних

  • Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 963 від 1 вересня 2021 року було надано доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Sciene Core Collection за бюджетні кошти для закладів вищої освіти та наукових установ. За даними Державної науково-технічної бібліотеки України, майже 500 вищих навчальних закладів та наукових установ запросили доступ до міжнародних наукометричних баз даних.
  • 10 українських навчальних закладів приєднано до аналітичної платформи SciVal від 03.12.2021. Імовірно, доступ буде продовжено й у 2022 році, за результатами перемовин міністерства освіти та науки України з компанією Elsevier.
  • У грудні 2021 завершується й тестовий доступ до 12 повнотекстових електронних баз даних платформи EBSCO (інтерактивна довідково-бібліографічна система, яка складається з різноманітних повнотекстових та реферативних баз даних) та Bentham Science (видавець рецензованої наукової літератури в галузях фармакології та медицини, технічних та суспільних наук). Щодо продовження доступу буде прийнято остаточне рішення вже у 2022, однак наразі існує така можливість.
  • Для Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації надано доступ до бази даних Derwent Innovation InCites.Відповідно, доступ до міжнародних наукометричних баз для наукових установ та вищих навчальних закладів відкриває нові можливості для науковців та сприяє підвищення рівня дослідницьких матеріалів. Ознайомлення з міжнародним передовим досвідом відкриває ширший простір для розв’язання актуальних наукових питань.

Фінансування науки

У порівнянні з 2021 роком, на розвиток науки в Україні закладено більше витрат із бюджету. Загальний обсяг видатків на МОН збільшиться на 10,% та складатиме 139,3 млрд грн.

Наприклад, за графою «наукова та науково-технічна діяльність закладів вищої освіти» передбачено збільшення фінансування на 6,2 %, «підтримка пріоритетних напрямків наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» — на 5 %, «державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки й техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів» — на 48,7 %.

Докладніше про те, скільки отримає українська наука у 2022 році тут.

Крім цього, українські науковці мають змогу здобути фінансування через реалізацію спільних науково-дослідних проєктів України з іншими державами.

У 2022-2023 передбачено реалізацію спільних науково-дослідних проєктів між Україною та Литвою, Словаччиною, Туреччиною, Польщею. Укладання договорів про фінансування з авторами найкращих проєктів відбудеться вже в першій половині 2022 року. Також передбачається реалізація подібних двосторонніх угод і з низкою інших держав.

Одним зі здобутків 2021 року Міністерство освіти й науки вважає підписання Угоди про участь України в Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програми з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії «Євратом». Це дає змогу науковцям комерціалізувати власні проєкти, здобувати підтримку та фінансування.

Докладніше про підсумки освітньої та наукової діяльності у 2021 році (за підсумком брифінгу Сергія Шкарлета) тут.

Законодавчі зміни

Одним із найбільш вагомих законодавчих нововведень у 2021 році, який, безумовно, матиме значний вплив на наукову сферу, є зміни до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук. Він визначає відновлення процедури позбавлення наукових ступенів, регламентує можливість захисту дисертації у вигляді наукової доповіді (на основі статей у виданнях, що індексуються у Scopus та WoS).

Крім цього, допускається подання дисертації раніше п’ятирічного терміну за умови вагомого особистого внеску в дослідження відповідної галузі науки.

Це можливо за умови наявності трьох патентів на винахід, які пройшли кваліфікаційну експертизу та стосуються наукових результатів докторської дисертації; не менш як трьох публікацій за темою докторської дисертації у виданнях, віднесених до першого, другого квартилів (Q1, Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports; наявність державних нагород (премій) України.

Позбавлення наукового ступеня можливе за умови:

  • порушення процедури попередньої експертизи докторської дисертації, процедури розгляду в докторській раді;
  • порушення кваліфікаційних вимог;
  • порушення вимог із питань авторського права, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Загалом, прийдешній рік обіцяє бути продуктивним для української науки. Варто зазначити, що позитивним аспектом є курс на інтеграцію українського наукового товариства з міжнародним. Це популяризує вітчизняних дослідників та їхні розробки на глобальному рівні та допоможе в подальших наукових пошуках.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал «Структура IMRAD — міжнародний стандарт оформлення наукових публікацій».

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також