МОН ініціювало громадське обговорення проєкту Порядку присудження наукових ступенів. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти проаналізувало 473 зауважень та 46 пропозицій щодо цього проєкту та підготувало нову редакцію Порядку.

Публікаційні вимоги до ступеня доктора наук

Публікаційні вимоги до ступеня доктора філософії

Ступінь доктора філософії здобувається на основі ступеня магістра (спеціаліста). Здобувач має провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії подається до захисту у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису.

Основні наукові результати дисертації мають бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях.

До таких наукових публікацій належать

► щонайменше одна стаття у наукових виданнях, включених на дату опублікування до Переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії "А", за галуззю знань, що відповідає темі дисертації здобувача. До такої статті прирівнюється публікація у періодичних наукових виданнях за галуззю знань, що відповідає темі дисертації здобувача, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, окрім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

► статті у наукових виданнях, які на дату їх опублікування внесені до Переліку наукових фахових видань України за галуззю знань, що відповідає темі дисертації (замість однієї статті може бути зараховано опубліковану монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві, за галуззю знань, що відповідає темі дисертації);

► не більше ніж один патент на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та який безпосередньо стосується наукових результатів наукових досягнень;

 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, а у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3), – до півтора публікацій. Мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, має становити не менше двох.

Буде цікаво: Перелік наукових фахових видань України категорії "А" оновлено. Список збільшено

Нова редакція проєкту Порядку присудження наукових ступенів

Публікаційні вимоги до ступеня доктора наук

Наукові досягнення, що подаються здобувачем ступеня доктора наук до публічного захисту, повинні відображати особистий внесок здобувача в розвиток наукових знань в обраній галузях та/або спеціальностях у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю наукових статей.

Дисертація є спеціально підготовленою кваліфікаційною науковою працею на правах рукопису, виконаною здобувачем особисто.

Монографія на здобуття ступеня доктора наук – це наукове видання, опубліковане без співавторів, яке містить узагальнені результати наукового дослідження автора.

Сукупність статей на здобуття ступеня доктора наук передбачає опублікування не менше десяти наукових статей (Original article та/або Review article) у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, що входять до першого (Q1) та другого (Q2) квартилів відповідно до класифікації Scopus, SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports. Наукові статті публікуються у фахових рецензованих виданнях за галуззю знань, що відповідає темі наукових досягнень здобувача (зокрема, Subject Area відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Categories відповідно до класифікації Web of Science Core Collection). Квартиль визначається на основі показників впливовості журналу (CiteScore для Scopus та Impact factor для Web of Science Core Collection) за рік відповідної публікації, а для публікацій поточного року – відповідно до показників за попередній рік.

Якщо наукові досягнення подано у вигляді опублікованої монографії або за сукупністю статей, до публічного захисту подається наукова доповідь з узагальненими результатами наукових досліджень автора, представлених у цих публікаціях. Розділами наукової доповіді за сукупністю статей є публікації здобувача наукового ступеня, до яких додається вступний і заключний розділи, що обґрунтовують цілісність змісту цих статей та новизну викладених наукових положень. Наукова доповідь готується здобувачем ступеня доктора наук без співавторів.

Читати також: " Премії Верховної Ради України для молодих вчених"

Основні результати наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, що подаються на здобуття наукового ступеня доктора наук, мають бути висвітлені у не менш ніж двадцяти наукових публікаціях.

До таких наукових публікацій належать

► не менше ніж три статті, а з 01 вересня 2022 року – не менше ніж п’ять статей, опублікованих у періодичних наукових виданнях за галуззю (галузями) знань, що відповідає темі наукових досягнень, включених на дату опублікування до Переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії "А" або проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

► статті в наукових виданнях, за галуззю (галузями) знань, що відповідає темі наукових досягнень, включених на дату публікації до Переліку наукових фахових видань України;

► статті в наукових фахових виданнях інших держав за галуззю (галузями) знань, що відповідає темі наукових досягнень;

► не більше ніж три патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу та які безпосередньо стосуються наукових результатів наукових досягнень;

► не більше ніж дві опубліковані монографії (два розділи одноосібного авторства у колективних монографіях);

 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації Scopus, SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3) – до півтора публікацій.

Мінімальна кількість публікацій, в яких висвітлено основні наукові результати дисертації, з врахуванням вимог, наведених вище, має становити не менше десяти.

Наукові публікації у виданнях держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, не зараховуються.

Повний текст проєкту Порядку

Окрім цього, Ви можете ознайомитися зі звітом, в якому є пояснення та обґрунтування прийнятих рішень Агентством. 

Інформацію взято з сайту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал "Що необхідно знати кожному вченому під час використання самоцитування у своїй статті?"

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також