В одній із попередніх статей ми детально розглянули один з наукометричних показників Scopus CiteScore. І сьогодні ми проаналізуємо роботу наступної не менш важливої метрики цієї бази даних – SNIP.

THE SOURCE-NORMALIZED IMPACT PER PAPER (SNIP або джерело нормованого впливу на папір) – це журнальна метрика цитування, яка використовується для оцінювання діяльності видання. SNIP був запропонований професором Лейденського університету Хенком Моедом у 2010 році. Згодом, у 2012 році цей показник було дещо переглянуто, що призвело до деяких змін у методології обчислення.

Він допомагає вирівнювати різницю у ймовірності цитування та різницю в предметних галузях. SNIP не залежить від покриття бази та має трирічне вікно цитування. Метрика враховує лише рецензовані наукові роботи, і всі цитати мають однакову вагу.

На думку розробників Scopus використання декількох метрик дозволяє більш об’єктивно оцінювати якість журналу. SNIP допомагає формувати думку про оцінювання не лише в одній галузі знань, він порівнює публікації з різних сфер. Використовуючи дані Scopus, SNIP вимірює контекстний вплив цитування, зважуючи цитати на основі усієї кількості згадувань у певній темі. Він дозволяє точніше порівнювати посилання та їхній вплив.

Як вимірюють цей показник?

Цей показник отримують шляхом ділення середньої кількості усіх посилань цього року, що були одержані за рахунок статей, які були опубліковані за три останні роки, на потенціал цитування у своїй тематичній галузі. 

Кількість цитування в різних галузях науки відрізняється, що викликає систематичні розбіжності. Щоб подолати цю проблему і було запропоновано SNIP. Наприклад, в математичних науках кількість цитування менша, ніж в біомедичних. Для нормалізації цього під час розрахунку використовують знаменник – потенціал цитування. Щоб вирахувати потенціал цитування підраховується середнє число посилань в статтях, що складають «оточення журналу».

Число посилань в статтях - це ті посилання, які: 1) ведуть на статті, що вийшли протягом 3 останніх років; 2) ведуть на роботи, які є в базі даних, по якій іде підрахунок.
Оточення журналу - це усі статті, які опубліковані в цьому році в будь-якому іншому виданні, які хоча б 1 раз цитували випуски цього журналу, які вийшли за останні 10 років.

Яка користь від показника SNIP?

• вирівнює відмінності в імовірності цитування;
• вирівнює відмінності в предметних галузях;
• наукова область розраховується динамічно і для кожного журналу на основі взаємного цитування;
• не залежить від покриття бази;
• SNIP, як і інші журнальні показники, надає оцінку журналу, допомагає аналізувати, яке видання є ресурсом цінної наукової інформації, а також обирати журнал для своїх публікацій; 
• допомагає видавцям оцінювати роботу видання, порівнювати з іншими журналами;
• виші можуть вимагати публікації в журналах з певним показником SNIP для виплат премій, бонусів;
• щоб потрапити до Переліку наукових фахових видань України, потрібно зазначити імпакт-фактор та/або SNIP і SJR (за наявності).

Ще факти про метрику Scopus

► SNIP не розрізняє звичайні наукові статті та оглядові статті. Оглядові роботи, як правило, цитуються значно частіше, ніж звичайні дослідницькі статті. Але журнали, що публікують велику кількість оглядових статей, переважно мають більш високі показник SNIP, ніж видання, що публікують звичайні статті досліджень.

► Ця метрика є менш надійною для невеликих журналів З цієї причини цей показник за замовчуванням відображає статистику лише для журналів, що містять щонайменше 50 публікацій. 

► SNIP дозволяє зробити порівняльний аналіз серед усіх наукових журналів з різних предметних галузей, що входять у Scopus, та оцінити їхню ефективність.

► Подивитися цей показник журналу можна як з доступом до платформи, так і без нього.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про наукове покриття Scopus та Web of Science.

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також