Уряд подав звіт щодо виконання Програми Кабінету Міністрів, в якому Міністерство освіти і науки надало результати своєї діяльності. Тож, які дії вже були зроблені у науковій сфері у 2019 році, а які МОН лише планує втілювати?

МОН відзвітувала про головні досягнення у науковій сфері

Головні досягнення на сьогодні

1) Українські вчені вже успішно інтегруються у міжнародний дослідницький простір та мають необхідні умови для здійснення їхньої діяльності.

2) Зменшено кількість бюрократичних процесів (скасовано обов'язкове погодження відряджень за кордон з Міністерством та ліквідоване обмеження, яке стосується збільшення кількості штатних працівників підпорядкованих організацій.

 3) Національний фонд досліджень розпочинає свою роботу. Вже закінчились всі організаційні моменти його запуску, обрано голову та виконавчого директора, визначені способи формування та використання фінансування.

На роботу Нацфонду у 2020 році закладено 525 млн грн. Це означає, що грантове фінансування досліджень буде становити 4,95%, а це на 2,15% більше, ніж було в минулому році.

4) Для молодих вчених також збільшили бюджет конкурсу у 8 разів (до 100 млн грн), що допоможе профінансувати 199 проєктів.

5) Розроблено та запущено в роботу у тестовому режимі  український індекс цитувань – «Open Ukrainian Citation Index».

6) У 2018 році створено 9 Центрів колективного користування науковим обладнанням у ЗВО, у 2019 році - 13. В них науковці зможуть користуватися сучасним обладнанням для наукових досліджень у певних напрямах.

7) За кошти держави науковцям відкрили доступ до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science для всіх ЗВО та наукових установ.

8) Розроблена нормативна база, яка допоможе розпочати конкурс для вчених за рахунок коштів (7 млн євро), які ЄС надав державі в контексті програми “Горизонт 2020”.

 9) 176 наукових установ пройшли атестацію за новою формулою. 31 установи одержали найвищі категорії.

10) Модернізація української антарктичної станції «Академік Вернадський».

11) Впроваджені заходи підтримки та мотивації винахідників у налагоджені зв'язків з можливими інвесторами та застосуванні результатів відкриттів, які будуть корисні в економічному секторі.

12) Розроблені зміни до законодавства з приводу  роботи наукових парків та покращення трансферу технологій.

План подальших дій

План МОН щодо досягнень у науковій сфері у 2020 році

1) Розширення співпраці з ЄС у науково-технологічній сфері та включення України в програму «Горизонт Європа».

2) Створення національної дорожньої̈ карти дослідницьких інфраструктур.

3) Інвентаризація інфраструктури у ЗВО.

4) Атестація ЗВО, завдяки чому буде формуватися фінансування пріоритетних напрямів досліджень ЗВО.

5) Активна робота Національного фонду досліджень України.

6) Припинення оподаткування іноземних грантів, які будуть надаватися для наукових досліджень.

7) Збільшення державної підтримки та фінансування молодих вчених (стипендії, гранти).

8) Розробка системи виявлення  пріоритетних напрямів розвитку у науково-інноваційній сфері.

9) Впровадження заходів, які будуть популяризувати українську науку, заохочувати вчених реалізовуватися у цій сфері та дотримуватися академічної доброчесності.

10) Початок дій у напрямку створення Національної електронної науково-інформаційної системи, в якій будуть фіксовані профілі наших вчених з їхніми науковими показниками.

Нагадаємо, нещодавно вийшов матеріал про наукову співпрацю між Україною та США.

img

"Наука та метрика" – перший незалежний журнал з наукометрії та науки в Україні, ціллю якого є створення потужної інформаційної платформи для наукової спільноти та її взаємодії. Редакція видання доносить лише оперативні новини та події, формує актуальне бачення через аналіз змін та тенденцій, щоденно слідкуючи за рухом у сфері наукометрії в Україні та за кордоном.

Читайте також